Din position: Hem > Värmdö kommun > Samhällsplaneringsnämnden > Sammanträde 2013-06-04

Sammanträde 2013-06-04

Datum
Klockan
18:00
Plats
Kanholmsfjärden, Skogsbo 3

5 Kontoret informerar

6 Antagande av anbud för upphandling av behandling av grovavfall (12SPN/0367).

7 Antagande av entreprenör för nybyggnation av pumpstation vid Villagatan samt VA-ledningar mellan Villagatan och Idrottsvägen (12SPN/0387).

8 Antagande av entreprenör för ny vattenledning mellan Strömma och Stavsnäs samt GC-väg vid Fågelbro (13SPN/0189)

9 Antagande av förfrågningsunderlag för upphandling av entreprenör till ombyggnad av ny kollektivtrafiklösning i Hemmestakorset (13SPN/0380).

10 Budgetuppföljning 1 2013 för SPN (12SPN/0416)

11 Kommundirektörens förslag till budget för 2014.

13 Förändrad hastighet på Gamla Skärgårdsvägen.

14 Vattenvägar, förslag på platser för pendelbåtsbryggor (13SPN/0398)

15 Start-PM för Strömma, delområde S4C-beslut om planuppdrag (13SPN/0397)

16 Detaljplan för del av Älsvsby 1:13 m.fl., Älvsby industriområde, sydost, förnyad utställning (07STN/0268)

17 Förslag till fortsatt planeringsarbete beträffande utveckling av Svartsö (Dnr 05KS/0109)