Din position: Hem > Värmdö kommun > Samhällsplaneringsnämnden > Sammanträde 2013-08-20

Sammanträde 2013-08-20

Datum
Klockan
Plats
Bilagor till dagordning
Mötesinformation.pdf (158 kb)

5 Kontoret informerar

6 Lokaliseringsutredning för ny helikoterbas för Stockholms län landstings ambulanshelikopter - lägesrapport

Information - inga handlingar publiceras. Stängt

7 Svar på motion (S) om kollektivtrafik till Artipelag.

8 Svar på motion (C) om infartsparkeringar.

9 Tillfällig vattenanslutning NCC Hemmestatorp

13 Detaljplan för del av Haghulta 11:1 m fl.

14 Samråd om detaljplan för PFO-planen I4, Gamla Brunnsvägen.

15 Planbesked Torsby 1:229, 1:364-370, 1:374-375.

16 Ansökan om planbesked för upphävande av detaljplan för Mörtnäs 1:12, 1:68 (reningsverk).

18 Brunn 1:185. Omprövning om anslutning till kommunalt VA.

19 VA-anslutning utanför verksamhetsområdet Fågelvik 1:3, 1:12, 1:315, 1:648 och 1:649.

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (78 kb)

§57 Kontoret informerar

§58 Lokaliseringsutredning för ny helikopterbas för Stockholm läns landsting - lägesrapport

§59 Ansökan om planbesked för upphävande av detaljplan för Mörtnäs 1:12, 1:68 (reningsverk)

§60 Vårholma 1:438, begäran om medgivande till avstyckning

§62 Brunn 1:185, Omprövning av anslutning till kommunal VA

§63 VA-anslutning utanför verksamhetsområde Fågelvik 1:3, 1:12, 1:315, 1:648 och 1:649

§64 Svar på motion (S) om kollektivtrafik till Artipelag

§65 Svar på motion (C) om infartsparkeringar

§66 Tillfällig vattenanslutning NCC Hemmestatorp

§68 Samråd om detaljplan för PFO-planen I4, Gamla Brunnsvägen

§69 Planbesked Torsby 1:229, 1:364-370, 1:374-375