Din position: Hem > Värmdö kommun > Samhällsplaneringsnämnden > Sammanträde 2014-01-28

Sammanträde 2014-01-28

Datum
Klockan
18:00
Plats
Kanholmsfjärden

5 Kontoret informerar

9 Enkärret - godkännande av start PM och beslut om planuppdrag

10 Antagande av konsult, Fabriksstaden etapp 2

§3 Delgivningar, delegationsbeslut och ordförandebeslut i brådskande ärenden

§4 Upphävande av detaljplan Mörtnäs 1:12 (Reningsverk) samråd

§5 Ansökan om planbesked för detaljplan för Värmdövik 1:718

§6 Enkärret ­ godkännande av start-PM och beslut om planuppdrag

§7 Övertagande av Bullandövägen, enskild väg 10449

§8 Antagande av grönstrukturplan