Din position: Hem > Värmdö kommun > Tekniska nämnden > Sammanträde 2018-02-22

Sammanträde 2018-02-22

Datum
Klockan
18:00
Plats
Kanholmsfjärden

5 Information till tekniska nämnden 2018-02-22

6 Brunns återvinningscentral

(DNR 2018KS/0001)
Stängt
Handlingarna kommer presenteras på sammanträdet.

7 Brunn 1:32, Brunn 4:1, Brunn 1:700, VA-anslutning

8 Aspvik Näset 1:86-1:120 Ansökan om VA-anslutning

9 Bergvik 11:1 Ansökan om VA-anslutning

11 Ny förskola Gustavsberg. Inklusive tillfällig förskola.

12 Fastställande av vägnamn, Strömma

14 Verksamhetsberättelse 2017 Tekniska nämnden

16 Svar på motion (S), Lös parkeringsfrågan i Gustavsbergs hamn - bygg "P-hus Tyra" på nuvarande parkering Tyra Lundgrens väg

19 Initiativ (S) till TEN: Trafiksituationen kring Munkmora och Kvarnberget i samband med renovering av Farstavikens skola/Ekedal.

20 Initiativ (S) till TEN: Parkeringshus i Bergasalen

21 Initiativ (S) till TEN: Insamling av organiskt avfall

22 Initiativ (S) till TEN: Sop och återvinningsrum i anslutning till bostäder för nyanlända