Din position: Hem > Värmdö kommun > Tekniska nämnden > Sammanträde 2016-10-27

Sammanträde 2016-10-27

Datum
Klockan
18:00
Plats
Kanholmsfjärden

2 Lokal trafikföreskrift gällande stopplikt före infart, Leveransvägen

3 Lokala trafikföreskrift om förbud att stanna och parkera på Leveransvägen

4 Upphävande av lokal trafikföreskrift gällande parkering på Hästhagsvägen

5 Sammanträdestider för tekniska nämnden 2017

7 Antagande av entreprenör för utbyggnad av Vatten och avlopp inom PFO M10 Korpholmen

8 Antagande av entreprenör för VA-utbyggnad i Strömma S4B

10 Ansökan om vatten- och avloppsanslutning, sekretessärende

Sekretesshandlingar delas ut i samband med gruppmöten.

11 Ansökan om vatten- och avloppsanslutning, sekretessärende

Sekretesshandlingar delas ut i samband med gruppmöten.

12 Stora Kovik 1:62, Ansökan om vatten- och avloppsanslutning

13 Fågelvik 1:34 m.fl., Ansökan om vatten- och avloppsanslutning

14 Bestridande av VA-faktura nr 1120734

Delgivningar Delegationsbeslut Övriga frågor Kallelse/Föredragningslista Tekniska nämnden Torsdagen den 27 oktober 2016 kl. 18:00 2 av 2 1 av 2