Din position: Hem > Värmdö kommun > Utbildningsnämnden > Sammanträde 2015-10-08

Sammanträde 2015-10-08

Datum
Klockan
09:00
Plats
Värmdösalen

2 Godkännande av dagordning

4 Justeringens tid och plats

6 Återrapportering utifrån Skoldialogen

8 Upphörande av Riktlinjer för skolbarnomsorg

9 Redovisning av utvecklingsarbete kring tilläggsbelopp och kommungemensamma grupper

10 Informationsärende, Indikatorer inom utbildningsnämndens ansvarsområde

11 Sammanträdestider för utbildningsnämnden 2016

12 Sektorchef informerar

§76 Uppräkning av programpriser samt förslag till prislista gymnasieskolan 2016

§77 Återrapportering utifrån Skoldialogen

§78 Utvärdering av barnomsorg på obekväma tider

§79 Upphörande av Riktlinjer för skolbarnomsorg

§80 Redovisning av utvecklingsarbete kring tilläggsbelopp och kommungemensamma grupper

§81 Indikatorer inom utbildningsnämndens ansvarsområde

§82 Sammanträdestider för utbildningsnämnden 2016 Utbildningsnämndens beslut

§83 Ö-skolorna och skärgårdsbidraget

§84 Skolpoliser vid grundskolorna

§85 Sektorchef informerar

§86 Delgivningar oktober 2015

§87 Delegationsbeslut oktober 2015