Din position: Hem > Värmdö kommun > Utbildningsnämnden > Sammanträde 2017-03-23

Sammanträde 2017-03-23

Datum
Klockan
13:00
Plats
Kanholmsfjärden

4 Justeringens tid och plats

5 Information om kapacitetsutredning för kommunens förskolor och skolor (Dnr 2016UTN/0096)

6 Redovisning av orsakerna till antalet anmälningar om kränkande behandling (Dnr 2017UTN/0042)

7 Verksamhetsberättelse 2016 Utbildningsnämnden (Dnr 2017UTN/0079)

8 Rapport om systematiskt kvalitetsarbete, gymnasiet (Dnr 2016UTN/0290)

9 Rapport om systematiskt kvalitetsarbete förskola (Dnr 2017UTN/0049)

11 Beslut att flytta utbildningsnämndens möte den 15 juni till den 14 juni (Dnr 2017UTN/0092)

14 Sektorchef informerar (Dnr 2017UTN/0026)

UTN Kallelse/Föredragningslista Utbildningsnämnden Torsdagen den 23 mars 2017 kl. 13:00 3 av 3 1 av 3

§18 Kapacitetsutredning för kommunens förskolor och skolor

§19 Utreda och analysera orsakerna till antalet anmälningar om kränkande behandling

§20 Verksamhetsberättelse 2016, Utbildningsnämnden

§21 Rapport om systematiskt kvalitetsarbete, gymnasiet

§22 Rapport systematiskt kvalitetsarbete, förskola

§23 Revisionsrapport: Förstudie - flyktingmottagande

§24 Beslut att flytta utbildningsnämndens möte den 15 juni till den 14 juni

§25 Överklagan av besluta att avslå ansökan om ändrade köregler - LÄR

§27 Delegationsbeslut 2017

§28 Sektorchef informerar