Din position: Hem > Värmdö kommun > Vård- och omsorgsnämnden > Sammanträde 2015-05-05

Sammanträde 2015-05-05

Datum
Klockan
15:00
Plats
Värmdösalen

Partierna disponerar rum för gruppmöten kl 14-15
Allians för Värmdö, Torsbyfjärden
Socia Läs mer...ldemokraterna, Ingaröfjärden
Miljöpartiet, Nämdöfjärden
Vänsterpartiet, Saxarfjärden

Sammanträde kl 15.00 Värmdösalen

5 Budgetuppföljningsprognos 1 per mars 2015 för vård- och omsorgsnämnden

6 Avtals- och kvalitetsuppföljning hemtjänstutförare 2014

7 Handlingsplan för Djuröhemmet utifrån avtals- och kvalitetsuppföljning 2014

8 Uppföljande granskning av biståndshandläggning

9 Ej verkställda beslut kvartal 1 2015

10 Upphandling särskilt boende, Ljung

11 Sektorschef informerar

§34 Budgetuppföljningsprognos 1

§35 Avtals- och kvalitetsuppföljning hemtjänstutförare

§36 Handlingsplan för Djuröhemmet utifrån avtals - och

§37 Uppföljande granskning av biståndshandläggning

§38 Statistikrapportering av beslut ej verkställda inom tre

§40 Sektorschef informerar

§42 Delgivningar maj 2015

§43 Delegationsbeslut maj 2015