Din position: Hem > Värmdö kommun > Vård- och omsorgsnämnden > Sammanträde 2016-12-13

Sammanträde 2016-12-13

Datum
Klockan
16:30
Plats
Kanholmsfjärden

1 Detaljbudget 2017, vård- och omsorgsnämnden (Dnr 2016VON/0130)

2 Lokalplan 2017 för Vård- och omsorgsnämnden (Dnr 2016VON/0127)

4 Omvandling av platser inom särskilt boende för äldre (Dnr 2016VON/0115)

6 LoU - taxi turbundna resor (Dnr 2016VON/0131), (OBS! Sekretess, handlingar delas ut vid förmöten)

10 Övriga frågor

Initiativ (S) om socialutskott

11 Delegationsbeslut, december

Kallelse/Föredragningslista
Vård- och omsorgsnämnden
Tisdagen den 13 december 2016 kl. 16:30

2 av 21 av 2

§111 Godkännande av dagordning

§112 Detaljbudget 2017, vård- och omsorgsnämnden

§113 Månadsrapport, oktober

§114 Lokalplan 2017, vård- och omsorgsnämnden

§115 Konkurrensplan 2017, vård- och omsorgsnämnden

§116 Omvandling av platser inom särskilt boende för äldre

§117 IKT-strategi för vård- och omsorgsnämnden 2017-2021

§118 Utvärdering av riktlinjer för parboende i särskilt boende inom äldreomsorgen

§119 Uppdrag avseende biståndsbedömning för äldre

§120 Uppdrag avseende hemgångsteam

§121 Initiaitv (S) om rockad avseende vårdboende/trygghetsboende vid Gustavsgården

§122 Anmälan av delegationsbeslut och ordförandebeslut december 2016