Din position: Hem > Värmdö kommun > Vård- och omsorgsstyrelsen > Sammanträde 2014-06-17

Sammanträde 2014-06-17

Datum
Klockan
18:00
Plats
Värmdösalen

5 Information: nattpatrullen

7 Redovisning genomförd kurs Demens ABC (SÄBO & Hemtjänst)

8 Uppföljning/redovisning effekter utvecklingssatsning Gustavsgården inkl kostnader

10 Revidering av delegationsordning

11 Produktionschef informerar:

- Kommuninterna avtal - Värmdömail Pia Andersen Stängt

§29 Information: nattpatrullen

§31 Redovisning av andel personal inom äldreomsorgen

§32 Redovisning utvecklingssatsningens utfall på

§34 Revidering av delegationsordning

§35 Produktionschefen informerar

§36 Delegationsbeslut Vård- och omsorgsstyrelsens beslut

§37 Delgivningar och anmälningsärenden juni