Din position: Hem > Värmdö kommun > Vård- och omsorgsstyrelsen > Sammanträde 2013-09-19

Sammanträde 2013-09-19

Datum
Klockan
Plats

2 Godkännande av dagordning

4 Justeringens tid och plats

7 Resultat av 2013 års kundenkät/brukarundersökning inom vård- och omsorg

11 Produktionschefen informerar

§34 Ändring av dagordning

§35 Åtgärdsplan med anledning av kvalitetsuppföljning av Djuröhemmet

§36 Uppdrag om revidering av mål

§37 Yttrande över revisionsrapport: Demensvården ­ uppföljning av tidigare granskning

§38 Resultat av 2013 års kundenkät/brukarundersökning inom vård- och omsorg

§39 Delårsbokslut BUP 2 2013

§40 Svar på motion (V) om en köttfri dag i veckan

§41 Produktionschefen informerar

§42 Delgivningar och anmälningsärenden.

§43 Redovisning av delegationsbeslut