Din position: Hem > Värmdö kommun > Vård- och omsorgsstyrelsen > Sammanträde med vård- och omsorgsstyrelsen 2013-10-24

Sammanträde med vård- och omsorgsstyrelsen 2013-10-24

Datum
Klockan
18.00
Plats
Kanholmsfjärden

Gruppmöten Partierna disponerar rum för gruppmöte:
Koalitionen, kl 17:00 i Kanholmsjärden Läs mer....
Oppositionen, kl. 17:00, Ingaröfjärden

6 Utvecklingssatsning Gustavsgården 2013 -Genomförandeplan och prognosticerat resultat

7 Effekt av sammanslagning Hemmest-Djurö med avseende på ekonomi och brukare

9 Rapport om utfall av föreslagna åtgärder med anledning av underskott samt åtgärdsplan

10 Sammanträdestider 2014

11 Produktionschefen informerar

§44 Kvalitetsuppföljning Gustavsgården

§45 Utvecklingssatsning Gustavsgården 2013 ­

§46 Effekt av sammanslagning Hemmesta/Djurö med

§47 Åtgärdsplan med anledning av kvalitetsuppföljning

§48 Rapport om utfall av föreslagna åtgärder med

§49 Vård- och omsorgsstyrelsens sammanträdestider

§50 Produktionschefen informerar

§51 Delgivningar och anmälningsärenden oktober

§52 Delegationsbeslut Vård- och omsorgsstyrelsens beslut