Din position: Hem > Ljungby kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2016-12-14

Sammanträde 2016-12-14

Datum
Klockan
13:15
Plats
Sammanträdesrummet Bolmen, Kommunhuset

1 Fastställande av dagordning

3 Yttrande till motion Giftfri förskola/ bilaga

4 Presentation mottagningsenheten

- Wirginia Bogatic Citron, kl 13.35

5 Redovisning central trivselenkät avseende förskola, fritidshem, LSS/

Planeten, vuxenutbildning och sfi/ bilaga
- Kajsa Åkesson, kl 13.45

6 Information från arbetsgruppen gällande mer rörelse i skolan

7 Information om resultat från OAS förskolan

8 Bidragsbelopp till fristående verksamheter

9 Information om begäran om återbetalning av avgift för allmän

förskola - Marie Steneland, kl 14.25

10 Investeringsbudget - Marie Steneland, kl 14.50

11 Ekonomisk information - Marie Steneland, kl 15.00

12 Information om öppna jämförelser grundskola 2016

- Nils-Göran Jonasson, kl 15.20

13 Ombyggnation lokaler - Nils-Göran Jonasson, kl 15.30

14 Beslut skadeståndskrav, sekretessärende

- Nils-Göran Jonasson, kl 15.40

16 Delegerande ärenden

Ordförande
Stefan Willforss (C)

Kallelse
2(2)
Barn- och utbildningsnämnden

Kallelse
1(2)
Barn- och utbildningsnämnden

§184 Fastställande av dagordning

§187 Korrigering av beslut om interkommunal ersättning läsåret 2016/2017

§191 Årskurser och dimensionering av Hjortsbergskolan

§192 Information om skadeståndskrav (sekretess)

§194 Delegerande ärenden