Din position: Hem > Ljungby kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2017-03-22

Sammanträde 2017-03-22

Datum
Klockan
08:00
Plats
Sammanträdesrummet Bolmen, Kommunhuset

1 Fastställande av dagordning

3 Begäran från Regionen att utreda länsgemensam organisation kring

barn och unga med komplex problematik -Birgitta Bergsten, kl 8.25

4 Utredning kring Sunnerbogymnasiets yrkesinriktade vuxen- utbildning - Jimmie Nilsson, kl 8.35

5 Information om projekt kring utbildning av nyanlända

8 Värdegrundsarbete lå 2016/2017 Astradskolan, Bolmsö förskola

- Matz Nilsson, Birgitta Knutsson Rhodin, kl 9.05

9 Hur fungerar SYV i åk 1-6 - Kajsa Åkesson, kl 9.50

10 Ekonomisk information - Marie Steneland, kl 10.00

11 Yttrande till remiss för Detaljplan för Malörten 1 med flera,

12 Val av ny kontaktpolitiker till ungdomsrådet

- Nils-Göran Jonasson, kl 10.30

14 Delegerande ärenden

Ordförande Stefan Willforss (C) Kallelse 2(2) Barn- och utbildningsnämnden Kallelse 1(2) Barn- och utbildningsnämnden

§35 Begäran från Regionen att utreda länsgemensam organisation kring barn och unga med komplex problematik

§36 Utredning kring Sunnerbogymnasiets yrkesinriktade vuxenutbildning

§37 Information om projekt kring utbildning av nyanlända

§43 Val av ny kontaktpolitiker till ungdomsrådet

§45 Delegerande ärenden