Din position: Hem > Ljungby kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2017-05-17

Sammanträde 2017-05-17

Datum
Klockan
08:00
Plats
Sammanträdesrummet Bolmen, Kommunhuset

1 Fastställande av dagordning, kl 8.15

2 Informationsärenden, kl 8.25

3 Patientsäkerhetsberättelse 2017

4 Revidering av verksamhetsplan skolskjuts och elevresor

5 Förändring avståndsregler FK-klass samt undantag Replösa-/Anne- lundsområdena - Else-Marie Vigren, kl 9.15

6 Utredning skolornas start- och sluttider i samband med skolskjuts

7 Intern ansvarsfördelning och gränsdragning mellan skolskjuts och

färdtjänst - Else-Marie Vigren, kl 10.00

8 Skrivelse från Socialdemokraterna angående barnomsorg på

oregelbunden arbetstid/ Vikariepoolen - Elisabeth Larsson, kl 10.15

9 Utreda kommunens regler för byte av förskola samt

möjligheten att erbjuda syskonförtur inom förskolan - Elisabeth Larsson, kl 10.25

10 Ekonomisk information - Marie Steneland, kl 10.35

11 Ekonomisk information gymnasieskolan 2017

- Marie Steneland, Jimmie Nilsson, Peter Claesson kl 11.05

12 Idéfas - skolor/förskolor: gymnastiksal Stensberg, Kånna förskola,

Astradskolan, Harabergsgatan och Regnbågens förskolor, Ekebacken - Marie Steneland, kl 11.30

13 Yttrande för detaljplan Södra Ljungkullen 6

15 Delegerande ärenden

Ordförande Stefan Willforss (C) Kallelse 2(2) Barn- och utbildningsnämnden Kallelse 1(2) Barn- och utbildningsnämnden

§72 Utreda kommunens regler för byte av förskola samt möjligheten att erbjuda syskonförtur inom förskolan

§78 Delegerande ärenden