Din position: Hem > Ljungby kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2017-11-22

Sammanträde 2017-11-22

Datum
Klockan
08:00
Plats
Sammanträdesrummet Bolmen, Kommunhuset

1 Fastställande av dagordning

2 Informationsärenden, högstadieskolor

- Matz Nilsson, Thomas Elofsson, Petra Skogsborn, kl 8.15

3 Sommarskola -Petra Skogsborn, Carina Karlsson, kl 8.25

4 Sommarförskola

- Anne-Lie Johansson, Ulrika Linder, Eva Bagerstam, kl 8.40

5 Utredning om utbildning av förskollärare på distans

6 Tillsyn på obekväm arbetstid

7 Återremiss gällande motionen om lokalt ishockeygymnasium

8 Återremiss gällande motionen om idrottsutbildning för flickor med

inriktning ishockey - Jimmie Nilsson, kl 9.25

9 OAS redovisning - Hans Holmqvist, kl 9.50

10 Kvalitetsredovisning 2017-3

11 Budget 2018 - Marie Steneland, kl 10.15

12 Ekonomisk information - Marie Steneland, kl 10.35

13 Lärarnas arbetsår - Nils-Göran Jonasson, kl 10.55

14 Utbildning av speciallärare

- Nils-Göran Jonasson, kl 11.05

15 Tjänst lokalsamordnare - Nils-Göran Jonasson, kl 11.15

16 Beslut för förskoleklass och grundskola Hamneda-, Åby- och

Kungshögsskolan / Skolinspektionen - Nils-Göran Jonasson, kl 11.25

18 Delegerande ärenden

Ordförande Stefan Willforss (C) Kallelse 2(2) Barn- och utbildningsnämnden Kallelse 1(2) Barn- och utbildningsnämnden

§149 Fastställande av dagordning

§153 Utredning om utbildning av förskollärare på distans

§168 Delegerande ärenden