Din position: Hem > Ljungby kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2018-02-14

Sammanträde 2018-02-14

Datum
Klockan
08:15
Plats
Sammanträdesrummet Bolmen

1 Fastställande av dagordning

2 Informationsärenden, tillsynsbesök kl 8.15

3 Utredning elevhälsa - Birgitta Bergsten, kl 8.25

4 Elever med hög skolfrånvaro från skolan

5 Gallringsbeslut LSS - Anna Johansson, kl 8.45

6 Förslag till beslut om resursfördelning grundskola inför läsåret

2018/2019 - Hans Holmqvist, kl 8.55

7 Ramtimplan grundskolan - Hans Holmqvist, kl 9.05

8 Åtgärder för ökad måluppfyllelse i grundskolan våren 2018

9 Svar till Skolinspektionen

- Hans Holmqvist, Jenny Wikby, kl 9.50

10 Utökning av resurs till Bolmsöskolan läsåret 2018/2019

11 Förslag till resursfördelning grundsärskolan och gymnasiesärskolan

2018/2019 - Jenny Wikby, kl 10.10

12 Tillsyn på obekväm arbetstid

13 Regler för förskola och fritidshem

14 Bokslut 2017 - Marie Steneland, kl 10.40

15 Ekonomisk information - Marie Steneland, kl 10.50

16 Svar på motion fritidsgård

- Nils-Göran Jonasson, kl 11.10

18 Delegerande ärenden

Ordförande Stefan Willforss (C) Kallelse 2(2) Barn- och utbildningsnämnden Kallelse 1(2) Barn- och utbildningsnämnden

§12 Elever med hög frånvaro från skolan

§17 Utökning av resurs till Bolmsö skola

§18 Förslag till resursfördelning grundsärskolan och gymnasiesärskolan

§24 Delegerande ärenden