Din position: Hem > Ljungby kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2018-10-24

Sammanträde 2018-10-24

Datum
Klockan
08:15
Plats
Sammanträdesrummet Bolmen

1 Fastställande av dagordning

2 Medborgarförslag- senare skolskjuts

3 Medborgarförslag om rätt att få skolskjuts

4 Motion om stöd till Lingbygdens friskola

5 Motion skolskjuts till Lingbygdens elever

6 Ny enkät för vuxenutbildningen

7 Systematiskt kvalitetsarbete del 3

8 Handlingsplan för kultur i förskola, grundskola och

grundsärskola - Kajsa Åkesson, kl 9.20

9 Förskollärarutbildning - Elisabeth Larsson kl 9.50

10 Trivselenkät - Birgitta Bergsten, kl 10.00

11 Resursfördelningssystem grundskola och förskola

- Hans Holmqvist, Marie Steneland, kl 10.20

12 Behov skollokaler Åbyskola - Eva Jönsson, kl 10.50

13 Budget 2019 - Marie Steneland, kl 11.00

14 Ekonomisk information - Marie Steneland, kl 11.30

15 Ansökan om lokalvårdartjänst / Astradskolans moduler

- Nils-Göran Jonasson, kl 11.50

16 Informationsärenden, tillsynsbesök, kl 12.00

18 Delegerande ärenden

Ordförande Stefan Willforss (C) Kallelse 2(2) Barn- och utbildningsnämnden Kallelse 1(2) Barn- och utbildningsnämnden

§151 Handlingsplan för kultur i förskola, grundskola och grundsärskola

§152 Information om förslag till förändring i resursfördelningssystemet av lärartjänster för grundskola och pedagogisk personal förskola

§157 Lokalvårdare i modulsystem på Astradskolan

§160 Delegerande ärenden