Din position: Hem > Ljungby kommun > Miljö- och byggnämnden > Sammanträde 2014-02-05

Sammanträde 2014-02-05

Datum
Klockan
08.00
Plats
Sammanträdesrummet Bolmen

1 Förslag till justerare: Lars Nordqvist (M).

2 Anmälan om eventuella nytillkomna ärenden.

Miljö ärenden:

3 Bolmstad 2:44, olovligt utförda åtgärder inom strandskyddat område.

Upphävande av föreläggande vid vite - Thomas Hultquist.

4 Bolmstad 2:44, olovligt utförda åtgärder inom strandskyddat område.

Upphävande av föreläggande vid vite - Thomas Hultquist.

5 Berghem 9:3 och 9:11, utsläpp till luft av flyktiga organiska föreningar VOC

Utdömande av vite och föreläggande vid vite - Mathilda Johansson

6 Uppföljning av tillsynen enligt miljöbalken och kontroll enligt livsmedelslagen.

Beslut om godkännande - Ann-Sofi Persson

Bygg ärenden:

7 Hölminge 3:5, nybyggnad av fyra fritidshus med tillhörande garage.

Ansökan om förhandsbesked - Sarah Cederström

8 Sällebråten 1:16, tillträdes- och skyddsanordningar på tak.

Utdömande av vite och föreläggande vid vite - Therese Lindström

9 Hå 6:5, tillträdes- och skyddsanordningar på tak.

Föreläggande vid vite - Therese Lindström

10 Ryssby 13:1, tillträdes- och skyddsanordningar på tak.

Upphävande av föreläggande vid vite - Therese Lindström

11 Gräshult 1:5, tillträdes- och skyddsanordningar på tak.

Upphävande av föreläggande vid vite - Therese Lindström

12 Eka 3:10, anläggande av en bågskyttebana.

Ansökan om bygglov - Therese Lindström

13 Bolmsö-Skeda 1:22, nybyggnad av två fritidshus.

Ansökan om strandskyddsdispens - Therese Lindström

14 Syrenen 2, tillbyggnad av entréer på flerbostadshus.

Ansökan om bygglov - Bengt LarssonPlan ärenden:

15 Upphävande av fastighetsplan/tomtindelning inom kvarteren Grönfiken, Ringduvan och Skogsduvan i Ljungby.

Beslut om upphävande - Anna Aracsy

16 Upphävande av fastighetsplan/tomtindelning inom kvarteren Blåmesen, Gråsparven, Sädesärlan och Talgoxen i Ljungby.

Beslut om upphävande - Anna Aracsy

17 Upphävande av fastighetsplan/tomtindelning inom kvarteret Domherren i Ljungby.

Beslut om upphävande - Anna Aracsy

18 Namn på ny rondell inom detaljplanen för kvarteret Violen med flera i Ljungby.

Fastställande av namn - Anna Aracsy

19 Detaljplan för Höjden 1 i Ljungby.

Beslut om planuppdrag - Ulla Gunnarsson

20 Detaljplan för Motorn 1 med flera i Ljungby.

Beslut om antagande - Henrik Johansson

21 Detaljplan för Hölminge 4:3.

Beslut om antagande - Henrik Johansson

22 Samråd om förslag till föreskrifter och skötselplan för naturreservat Kronoskogen.

Yttrande till kommunstyrelsen - Henrik Johansson

23 Meddelanden

24 Delegationsbeslut

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (193 kb)

§1 Godkännande av dagordning

§2 Val av ersättare till miljö- och byggnämndens utskott

§3 Olovligt utförda åtgärder inom strandskyddat område Upphävande av föreläggande vid vite.

§4 Olovligt utförda åtgärder inom strandskyddat område Upphävande av föreläggande vid vite

§5 Utsläpp till luft av flyktiga organiska föreningar, VOC Utdömande av vite samt nytt föreläggande vid vite

§6 Uppföljning av tillsyn under 2013 enligt miljöbalken och kontroll enligt livsmedelslagen Beslut om godkännande.

§7 Nybyggnad av fyra fritidshus med tillhörande garage Ansökan om förhandsbesked.

§8 Tillträdes- och skyddsanordningar på tak Upphävande av föreläggande vid vite.

§9 Tillträdes- och skyddsanordningar på tak Upphävande av föreläggande vid vite.

§10 Tillträdes- och skyddsanordningar på tak Upphävande av föreläggande vid vite.

§11 Anläggande av en bågskyttebana Ansökan om bygglov.

§12 Nybyggnad av två fritidshus Ansökan om strandskyddsdispens

§13 Tillbyggnad av entréer på flerbostadshus Ansökan om bygglov.

§14 Upphävande av fastighetsplan/tomtindelning inom kvarteren Grönfinken, Ringduvan och Skogsduvan i Ljungby Beslut om upphävande.

§15 Upphävande av fastighetsplan/tomtindelning inom kvarteren Blåmesen, Gråsparven, Sädesärlan och Talgoxen i Ljungby Beslut om upphävande.

§16 Upphävande av fastighetsplan/tomtindelning inom kvarteret Domherren i Ljungby Beslut om upphävande.

§17 Namn på ny rondell inom detaljplan för kvarteret Violen med flera i Ljungby Fastställande av namn.

§18 Detaljplan för Höjden 1 i Ljungby Begäran om planuppdrag.

§19 Detaljplan för Motorn 1 med flera i Ljungby Beslut om antagande.

§20 Detaljplan för Hölminge 4:3 Beslut om antagande.

§21 Samråd om förslag till föreskrifter och skötselplan för naturreservat Kronoskogen Yttrande till kommunstyrelsen.

§22 Meddelanden och information Godkännande av redovisning.

§23 Delegationsbeslut Godkännande av redovisning.