Din position: Hem > Ljungby kommun > Miljö- och byggnämnden > Sammanträde 2014-02-26

Sammanträde 2014-02-26

Datum
Klockan
08:00
Plats
Vidöstern

1 Förslag till justerare: Lars Nordqvist (M).

2 Anmälan om eventuella ändringar i dagordningen.

3 Miljö- och byggnämndens bokslut 2013 med verksamhetsberättelse

och måluppfyllnad. Beslut om godkännande - Anna Andersson

4 Begäran om överföring av överskott från 2013.

5 Risk- och väsentlighetsanalys, intern kontroll 2014.

Beslut om godkännande - Anna Andersson Information och frågor - Diverse Miljö ärenden:

6 Skeen 7:3, krav på åtgärder på avloppsanläggning.

Upphävande av föreläggande med vite - Ann-Mari Åhlander

7 Skeen 7:2, krav på åtgärder på avloppsanläggning.

Upphävande av föreläggande med vite - Ann-Mari Åhlander

8 Stegaryd 1:4, krav på åtgärder på avloppsanläggning.

Föreläggande med vite - Emelie Gustavsson

9 Lidhult 12:6, nedskräpning inom fastigheten.

Föreläggande med vite - Thomas Hultquist Information och frågor - Miljö Bygg ärenden:

10 Gashult 2:15, ovårdade byggnader.

Föreläggande med vite - Sarah Cederström

11 Stavhult 2:4, nybyggnad av enbostadshus.

Ansökan om bygglov - Sarah Cederström

12 Bassarås 2:5, nybyggnad av ett fritidshus.

Ansökan om förhandsbesked - Sarah Cederström

13 Bräkentorp 1:3, tillträdes- och skyddsanordningar på tak.

Upphävande av föreläggande med vite - Therese Lindström

14 Flattinge 3:8, nybyggnad av byggnad för hästkremering.

Ansökan om bygglov - Therese Lindström

15 Astrad 6 och 7, parkeringsplatser.

Ansökan om tidsbegränsat bygglov. - Therese Lindström

16 Torg 1:160, ändrad användning från industri till gym.

Ansökan om bygglov och påförande av byggsanktionsavgift - Therese Lindström Information och frågor - Bygg Plan ärenden:

17 Detaljplan för del av Ljungby 7:184 med flera i Ljungby.

Fastställande av kvartersnamn - Anna Aracsy

18 Detaljplan för del av Kvarnarna 2:2 i Ljungby.

Fastställande av kvartersnamn - Anna Aracsy Information och frågor - Plan

19 Meddelanden

20 Delegationsbeslut

Godkännande av redovisning Vid eventuellt förhinder var vänlig kontakta miljö- och byggkontoret på telefonnummer 0372-78 92 76 varifrån ersättare kallas. Kent Danielsson (C) Ordförande
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (190 kb)

§24 Godkännande av dagordning

§25 Miljö- och byggnämndens bokslut 2013 med verksamhetsberättelse och måluppfyllnad Beslut om godkännande

§26 Begäran om överföring av överskott från 2013

§27 Risk- och väsentlighetsanalys, intern kontroll 2014 Beslut om godkännanden

§28 Krav på åtgärder på avloppsanläggning Upphävande av föreläggande med vite

§29 Krav på åtgärder på avloppsanläggning Upphävande av föreläggande med vite

§30 Krav på åtgärder på avloppsanläggning Föreläggande med vite

§31 Nedskräpning inom fastigheten Föreläggande med vite

§32 Ovårdade byggnader Föreläggande med vite

§33 Nybyggnad av enbostadshus Ansökan om bygglov

§34 Tillträdes- och skyddsanordningar på tak Upphävande av föreläggande vid vite

§35 Nybyggnad av byggnad för hästkremering Ansökan om bygglov

§36 Tidsbegränsat bygglov för parkeringsplatser Ansökan om tidsbegränsat bygglov

§37 Ändrad användning från industri till gym Ansökan om bygglov, påförande av byggsanktionsavgift

§38 Kvartersnamn inom detaljplan för del av Ljungby 7:184 med flera i Ljungby Fastställande av kvartersnamn

§39 Kvartersnamn inom detaljplan för del av Kvarnarna 2:2 i Ljungby Fastställande av kvartersnamn

§40 Meddelanden Godkännande av redovisning

§41 Delegationsbeslut Godkännande av redovisning