Din position: Hem > Ljungby kommun > Miljö- och byggnämnden > Sammanträde 2017-05-17

Sammanträde 2017-05-17

Datum
Klockan
08:00
Plats
Märtasalen, Storgatan 6 i Ljungby

1 Fastställande av dagordning

4 Utökning av personalbudget med avdelningschef.

Information och frågor diverse Bygg

5 Åby 1:13, beslut om föreläggande med vite om tillträdes- och skyddsanordningar på tak.

6 Sävsångaren 8, beslut om föreläggande med vite om tillträdes- och skyddsanordningar på tak.

7 Angantyr 18, beslut om föreläggande med vite om tillträdes- och skyddsanordningar på tak.

8 Sparrisen 2, beslut om föreläggande med vite om tillträdes- och skyddsanordningar på tak.

9 Bärnstenen 16, beslut om föreläggande med vite om tillträdes- och skyddsanordningar på tak.

10 Elinge 7:2, ansökan om bygglov för nybyggnad av garage.

11 Angelstads-Kärragården 1:70, ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av ett enbostadshus med tillhörande garage.

12 Hjortseryd 1:23, ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av konferenslokal och övernattningsrum.

13 Angelstads-Rya 2:1, ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus.

14 Löckna 1:48, ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av ett fritidshus.

Information och frågor bygg Plan

15 Beslut om samråd för detaljplan för fastigheten Klockaren 8 med flera i Ljungby stad.

16 Beslut om samråd för detaljplan för del av Kvarnarna 2:1 (Östra Torget) i Ljungby stad.

17 Beslut om granskning för detaljplan för Berghem 1:24 (Hotell Ljungby)

Information och frågor plan Miljö

18 Extorp 2:9, ansökan om strandskyddsdispens för anläggande av brygga.

19 Torarp 4:1, ansökan om strandskyddsdispens för anläggande av brygga.

20 Bolmstad 2:45, ansökan om strandskyddsdispens för anläggande av brygga.

§73 Fastställande av dagordning

§74 Meddelande och information

§75 Utökning av personalbudget med avdelningschef

§76 Åby 1:13, beslut om föreläggande med vite om tillträdes- och skyddsanordningar på tak.

§77 Bärnstenen 16, beslut om föreläggande med vite om tillträdes- och skyddsanordningar på tak.

§78 Elinge 7:2, ansökan om bygglov för nybyggnad av garage.

§79 Angelstads-Kärragården 1:70, ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av ett enbostadshus med tillhörande garage.

§80 Hjortseryd 1:23, ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av konferenslokal och övernattningsrum.

§81 Angelstads-Rya 2:1, ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus.

§82 Löckna 1:48, ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av ett fritidshus.

§83 Beslut om samråd för detaljplan för fastigheten Klockaren 8 med flera i Ljungby stad.

§84 Beslut om samråd för detaljplan för del av Kvarnarna 2:1 (Östra Torget) i Ljungby stad.

§85 Beslut om granskning för detaljplan för Berghem 1:24 (Hotell Ljungby)

§86 Extorp 2:9, ansökan om strandskyddsdispens för anläggande av brygga.

§87 Torarp 4:1, ansökan om strandskyddsdispens för anläggande av brygga.

§88 Bolmstad 2:45, ansökan om strandskyddsdispens för anläggande av brygga.