Din position: Hem > Ljungby kommun > Miljö- och byggnämnden > Sammanträde 2018-10-03

Sammanträde 2018-10-03

Datum
Klockan
08:00
Plats
Märtasalen

1 Fastställande av dagordning.

4 Miljö- och byggnämndens sammanträdesdatum 2019. -

5 Detaljbudget med mål 2019. -

6 Delegationsordning inom miljö- och byggnämndens ansvarsområden inklusive rätt till vidaredelegation. -

7 Höjning av N-faktorn, taxa plan- och bygglagen (PBL). -

Information och frågor diverse Miljö

8 Hölminge 7:17 med flera, yttrande till mark- och miljödomstolen över ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för ombyggnad av befintlig småbåtshamn.

9 Fabriken 5, beslut om förlängd dispens för att utföra sanering av kvarvarande fogar med PCB samt föreläggande om åtgärder förenat med vite

10 Kullagård 3:10, beslut om upphävande av förbud mot utsläpp av avloppsvatten.

11 Älmtåsa 1:9, beslut om upphävande av förbud mot utsläpp av avloppsvatten.

12 Toftaholm 1:66, beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten till befintlig avloppsanläggning.

13 Bolmsö-Skeda 1:22, beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten till befintliga avloppsanläggningar

14 Berghem 14:1, beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten till befintlig avloppsanläggning.

15 Ivla 10:2, beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten till befintlig avloppsanläggning.

16 Ivla 18:1, beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten till befintlig avloppsanläggning.

17 Skärseryd 2:23, beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten till befintlig avloppsanläggning.

18 Balkeryd 1:19, beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten till befintlig avloppsanläggning.

Information och frågor miljö Information och frågor plan Bygg

19 Dörarp 5:88, ansökan om bygglov för tillbyggnad av garage.

20 Bråna 2:14, beslut om upphävande av föreläggande om rivning.

21 Hovdinge 4:37, ansökan om bygglov för nybyggnad av bageri/café samt parkering.

22 Bökö 1:6, ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus med garage/förråd.

23 Björklunden 12, ansökan om bygglov för utvändig ändring med byte av kulör, isättning av garageportar på carport samt inglasning av befintligt uterum

24 Björklunden 12, ansökan om bygglov för utvändig ändring med isättning av altandörr.

25 Bolmstad 2:62, ansökan om bygglov för tillbyggnad av fritidshus.

26 Torg 1:230, ansökan om bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.

Information och frågor bygg Ordförande Kent Danielsson C Dagordning 1(2) Miljö- och byggnämnden
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (323 kb)

§142 Fastställande av dagordning.

§143 Meddelande och information.

§144 Delegationsärenden.

§145 Miljö- och byggnämndens sammanträdesdatum 2019. -

§146 Detaljbudget med mål 2019. -

§147 Delegationsordning inom miljö- och byggnämndens ansvarsområden inklusive rätt till vidaredelegation. -

§148 Höjning av N-faktorn, taxa plan- och bygglagen (PBL). -

§149 Hölminge 7:17 med flera, yttrande till mark- och miljödomstolen över ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för ombyggnad av befintlig småbåtshamn.

§150 Fabriken 5, beslut om förlängd dispens för att utföra sanering av kvarvarande fogar med PCB samt föreläggande om åtgärder förenat med vite

§151 Kullagård 3:10, beslut om upphävande av förbud mot utsläpp av avloppsvatten.

§152 Älmtåsa 1:9, beslut om upphävande av förbud mot utsläpp av avloppsvatten.

§153 Toftaholm 1:66, beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten till befintlig avloppsanläggning.

§154 Bolmsö-Skeda 1:22, beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten till befintliga avloppsanläggningar

§155 Berghem 14:1, beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten till befintlig avloppsanläggning.

§156 Ivla 10:2, beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten till befintlig avloppsanläggning.

§157 Ivla 18:1, beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten till befintlig avloppsanläggning.

§158 Skärseryd 2:23, beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten till befintlig avloppsanläggning.

§159 Balkeryd 1:19, beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten till befintlig avloppsanläggning.

§160 Dörarp 5:88, ansökan om bygglov för tillbyggnad av garage.

§161 Bråna 2:14, beslut om upphävande av föreläggande om rivning.

§162 Hovdinge 4:37, ansökan om bygglov för nybyggnad av bageri/café samt parkering.

§163 Bökö 1:6, ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus med garage/förråd.

§164 Björklunden 12, ansökan om bygglov för utvändig ändring med byte av kulör, isättning av garageportar på carport samt inglasning av befintligt uterum

§165 Björklunden 12, ansökan om bygglov för utvändig ändring med isättning av altandörr.

§166 Torg 1:230, ansökan om bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.