Din position: Hem > Stockholms stad > Arbetsmarknadsnämnden > Sammanträde 2016-12-20

Sammanträde 2016-12-20

Datum
Klockan
16:30
Plats
Bråvallasalen, plan 1, Stadshuset

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

3 Beslut om närvarorätt för personalföreträdare

Remissärenden

4 Yttrande över remiss av motion (2016:73) om ett samlat grepp om stadens arbete med tolkning

5 Yttrande över remiss av motion (2016:75) om en hearing för ett bättre företagsklimat i Stockholm

6 Yttrande över remiss av motion (2016:80) om att etablera "One stop shop" för arbetskraftsinvandring i Stockholm

7 Yttrande över remiss av motion (2016:78) om psykisk ohälsa ett växande problem - Stockholm behöver en stark samlad stadsövergripande strategi för att kunna göra skillnad

8 Yttrande av remiss av Vision 2040 - Ett Stockholm för alla

AMN 2016-0366-01.06
Remiss från kommunstyrelsen
Omedelbar justering

Beslutsärenden

9 Strategi för näringslivssamverkan

10 Svar på skrivelse om hur Stockholms stad ska säkerställa att bostadsituationen ska lösas för nyanlända utan att det går ut över andra stockholmare med behov av bostad i Stockholm

11 Riktlinjer för karriärlärare inom arbetsmarknadsförvaltningen

12 Stockholms stads handlingsplan för det kommunala aktivitetsansvaret

13 Svar på skrivelse om mottagandet av nyanlända

14 Verksamhetsplan med budget 2017

Anmälningsärenden

15 Månadsrapport för november 2016

16 Anmälningar

a) Anmälan av protokollsjustering

b) Anmälan av protokoll från möte med råd för funktionshinderfrågor

c) Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

d) Anmälan av inkomna handlingar

e) Anmälan av förvaltningsgruppens protokollÖvriga frågor

17 Nämndens frågor

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

§3 Beslut om närvarorätt för personalföreträdare

§4 Yttrande över remiss av motion (2016:73) om ett samlat grepp

§5 Yttrande över remiss av motion (2016:75) om en hearing för ett

§6 Yttrande över remiss av motion (2016:80) om att etablera ”One

§7 Yttrande över remiss av motion (2016:78) om psykisk ohälsa ett

§8 Yttrande av remiss av Vision 2040 - Ett Stockholm för alla

§9 Strategi för näringslivssamverkan

§10 Svar på skrivelse om hur Stockholms stad ska säkerställa att

§11 Riktlinjer för karriärlärare inom arbetsmarknadsförvaltningen

§12 Stockholms stads handlingsplan för det kommunala aktivitets-ansvaret

§13 Svar på skrivelse om mottagandet av nyanlända

§14 Verksamhetsplan med budget 2017

§15 Månadsrapport för november 2016

§16 Anmälningsärenden

§18 Förvaltningsinformation