Din position: Hem > Stockholms stad > Exploateringsnämnden > Sammanträde 2014-03-13

Sammanträde 2014-03-13

Datum
Klockan
16:00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

6 Anmälan av ekonomisk uppföljning februari 2014 (A)

7 Överföring av anläggningar och va-huvudmannaskap till Stockholm Vatten VA AB för en effektiv och hållbar dagvattenhantering inom Stockholm stad (genomförandebeslut) (A + Tk)

8 Uppställning av husvagnar för hemlösa. Skrivelse från Clara Lindblom (V) (M&V)

9 Klimatförändringar och Stockholms stad. Svar på remiss (M&T)

10 Fossiloberoende organisation 2030 - december 2013. Svar på remiss (M&T)

11 Utredning av bryggbad vid Kristinebergs och Hornsbergs strand. Svar på remiss (PU) Kungsholmen stdf

12 Aktualitetsprövning av Promenadstaden Översiktsplan för Stockholm. Svar på remiss (PU) Hägersten-Liljeholmen stdf

13 Markanvisning för industri inom fastigheterna Flygeleven 3, 4 och 5 i Skarpnäck till Stockholm Rörexpress AB. Svar på skrivelse från Åke Askensten (MP), Anna Bäcklund (MP), Elin Olsson (MP) och Lennart Tonell (MP) (PU) Skarpnäck stdf

14 Del av fastigheten Hammarbyhöjden 1:1 i Björkhagen. Reviderat genomförandebeslut (PU) Skarpnäck stdf

15 Markanvisning för studentbostäder inom fastigheten Kopiepennan 1 i Råcksta till Jonas Erik Fredrik & Fredrik Fastighetsutveckling AB och Altos AB (PU) Hässelby-Vällingby stdf

16 Överenskommelse om exploatering med försäljning och tomträtt, för bostadsändamål och förskola inom Liljeholmen 1:1 m fl vid Nybohovsbacken, i Liljeholmen, med Besqab Strandängarna III AB, Besqab Strandängarna VIII AB, Besqab Strandängarna IX AB, AB Svenska Bostäder och Skolfastigheter i Stockholm AB. Genomförandebeslut (PU) Hägersten-Liljeholmen stdf

17 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Stadshagen 1:1 i Kungsholmen till Byggnadsbolaget Erik Wallin AB och Folkhem Projekt AB (PU) Kungsholmen stdf

18 Markanvisning för transformatorstation inom fastigheten Örby 4:1 i Högdalen till Affärsverket Svenska Kraftnät (PU) Enskede-Årsta-Vantör sdf

19 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Älvsjö 1:1 i Snösätra i Rågsved till BoKlok Housing AB (PU) Enskede-Årsta-Vantör stdf

20 Ändrad markanvisning för AB Stockholm Sjöbotten 1 befintliga tomträttsfastighet, Sjöbotten 1, i Älvsjö (PU) Älvsjö stdf

21 Markanvisning för förskoleändamål inom fastigheten Farsta 2:1 i Farsta till Turako Fastighetsutveckling AB och Turako skolfastigheter 2 AB (PU) Farsta stdf

22 Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark med Einar Mattsson Projekt AB och Veidekke Bostad AB avseende uppförande av bostadshus inom delar av Vasastaden 1:16 (blivande kv. Cellen och kv. Enzymet) i Hagastaden inom Norrmalm, Stockholms kommun (SP)

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning och eventuell information från kontoret

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret, Dnr E2014-00005

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor, Dnr E2014-00008

§6 Anmälan av ekonomisk uppföljning februari 2014 (A), Dnr E2014-00300

§7 Överföring av anläggningar och va-huvudmannaskap till Stockholm Vatten VA AB för en effektiv och hållbar dagvattenhantering inom Stockholm stad (genomförandebeslut), Dnr E2014-00358

§8 Uppställning av husvagnar för hemlösa. Skrivelse från Clara Lindblom (V), Dnr E2013-510-2232

§9 Klimatförändringar och Stockholms stad. Svar på remiss, Dnr E2011-000-01249

§10 Fossiloberoende organisation 2030 -­ december 2013. Svar på remiss, Dnr E2013-000-02273

§11 Utredning av bryggbad vid Kristinebergs och Hornsbergs strand. Svar på remiss, Dnr E2013-520-02272

§12 Aktualitetsprövning av Promenadstaden Översiktsplan för Stockholm. Svar på remiss, Dnr E2013-512-02222

§13 Markanvisning för industri inom fastigheterna Flygeleven 3, 4 och 5 i Skarpnäck till Stockholm Rörexpress AB. Svar på skrivelse från Åke Askensten (MP), Anna Bäcklund (MP), Elin Olsson (MP) och Lennart Tonell (MP), Dnr E2011-513-00005

§14 Del av fastigheten Hammarbyhöjden 1:1 i Björkhagen. Reviderat genomförandebeslut, Dnr E2014-00179

§15 Markanvisning för studentbostäder inom fastigheten Kopiepennan 1 i Råcksta till Jonas Erik Fredrik & Fredrik Fastighetsutveckling AB och Altos AB Hässelby, Dnr E2013-513-00894

§16 Överenskommelse om exploatering med försäljning och tomträtt, för bostadsändamål och förskola inom Liljeholmen 1:1 m fl vid Nybohovsbacken, i Liljeholmen, med Besqab Strandängarna III AB, Besqab Strandängarna VIII AB, Besqab Strandängarna IX AB, AB Svenska Bostäder och Skolfastigheter i Stockholm AB. Genomförandebeslut, Dnr E2010-511-00917

§17 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Stadshagen 1:1 i Kungsholmen till Byggnadsbolaget Erik Wallin AB och Folkhem Projekt AB, Dnr E2014-00154

§18 Markanvisning för transformatorstation inom fastigheten Örby 4:1 i Högdalen till Affärsverket Svenska Kraftnät, Dnr E2013-513-01740

§19 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Älvsjö 1:1 i Snösätra i Rågsved till BoKlok Housing AB, Dnr E2013-513-00080

§20 Ändrad markanvisning för AB Stockholm Sjöbotten 1 befintliga tomträttsfastighet, Sjöbotten 1, i Älvsjö, Dnr E2012-511-00672

§21 Markanvisning för förskoleändamål inom fastigheten Farsta 2:1 i Farsta till Turako Fastighetsutveckling AB och Turako skolfastigheter 2 AB, Dnr E2013-513-02053

§22 Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark med Einar Mattsson Projekt AB och Veidekke Bostad AB avseende uppförande av bostadshus inom delar av Vasastaden 1:16 (blivande kv. Cellen och kv. Enzymet) i Hagastaden inom Norrmalm, Stockholms kommun, Dnr E2014-00194