Din position: Hem > Stockholms stad > Exploateringsnämnden > Sammanträde 2014-08-28

Sammanträde 2014-08-28

Datum
Klockan
16:00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

6 Minnesanteckningar från nämndens möte med rådet för funktionshinderfrågor

7 Program för HBTQ-frågor 2014 - 2017. Svar på remiss (A)

8 Revidering av Vision 2030 - ett Stockholm i världsklass. Svar på remiss (A)

9 Försäljning av Magistern 2 på Södermalm till Fastighets AB Torkel Knutssonsgatan 37 (M&V)

10 Detaljplan för Mälarbanan, sträckan Spånga till Barkarby - samrådsförslag. Svar på remiss från stadsbyggnadsnämnden (PU Tk)

Spånga-Tensta stdf Dnr E2014-01258 * OJ

11 Markanvisning för vård- och omsorgsboende för äldre i Riddersvik i stadsdelen Hässelby Villastad till Besqab Projektutveckling AB (PU)

Hässelby-Vällingby stdf Dnr E214-00485
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Överenskommelse om exploatering med försäljning, för bostäder inom fastigheten Sykorgen 6 och del av Åkeshov 1:4 i Åkeshov med Ferners Fastigheter HB (PU)

Hässelby-Vällingby stdf Dnr E2013-554-00936
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Markanvisning för förskola inom fastigheten Ålsten 1:1 i Smedslätten till Skolfastigheter i Stockholm AB (PU)

Bromma stdf Dnr E2014-01366
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Detaljplan för fastigheten Primus 1 på Lilla Essingen. Svar på remiss av planförslag (PU)

Kungsholmen stdf Dnr E2014-01257 *

15 Program för område vid västra Valhallavägen på Östermalm. Svar på remiss av programförslag. Inriktningsbeslut (PU)

16 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Södermalm 5:2 och Kornet 14 inom Södermalm till Lennart Ericsson Fastigheter AB (PU)

17 Markanvisning för skol- och idrottsändamål inom fastigheten Medaljongen 3, Långbro 13:1 och Solberga 2:1 i Älvsjö till Skolfastigheter i Stockholm AB samt fastighetskontoret. Inriktningsbeslut (PU)

Älvsjö stdf Dnr E2014-01185 OJ
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Försäljning av fastigheten Prästgårdsvreten 4 i Älvsjö C till NCC Boende (PU)

Älvsjö stdf Dnr E2011-513-00956
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Försäljning av fastigheten Prästgårdsvreten 3 i Älvsjö C till Botrygg. (PU)

Älvsjö stdf Dnr E2012-513-00405
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Överenskommelse om exploatering med försäljning för bostäder med JM och med tomträtt för bostäder med Lars Preutz och för förskola med Turako Fastighetsutveckling inom kv Sparbanksboken i Hägerstensåsen. Genomförandebeslut (PU)

Hägersten-Liljeholmen stdf Dnr E2014-01131

21 Program för stadsdelarna Hammarbyhöjden och Björkhagen. Svar på remiss av programförslag. Reviderat utredningsbeslut (PU)

22 Försäljning av fastigheten Solkraften 26 i Skrubba till EMS Förvaltning AB (PU)

23 Älvsjöskogen, förslag till naturreservat. Svar på skrivelse från Åke Askensten (MP) och Elin Olsson (MP) (PU)

Dnr E2014-01337 Förkortningar: A = Administration M&V = Mark och värdering PU = Avdelning för projektutveckling SP = Stora Projekt M&T = Miljö och teknik P = Ärende med personalföreträdare OJ = Omedelbar justering * = Beslut erfordras vid dagens sammanträde Mf = Gemensamt med miljöförvaltningen Sbk = Gemensamt med stadsbyggnadskontoret Slk = Gemensamt med stadsledningskontoret Tk = Gemensamt med trafikkontoret Fsk = Gemensamt med fastighetskontoret KuF = Gemensamt med kulturförvaltningen Idf = Gemensamt med idrottsförvaltningen stdf = Gemensamt med respektive stadsdelsförvaltning Sida 4 (4) Fleminggatan 4 Box 8311

24 Markanvisning för idrottsändamål inom fastigheten Ulvsunda 1:1 i Riksby till Good to Great Tennis Academy. Utredningsbeslut

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning och eventuell information från kontoret

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret Dnr E2014-00005

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor Dnr E2014-00008

§6 Anmälan av minnesanteckningar från nämndens möte med rådet för funktionshinderfrågor

§7 Program för HBTQ-frågor 2014 ­ 2017. Svar på remiss Dnr E2014-01335

§8 Revidering av Vision 2030 - ett Stockholm i världsklass. Svar på remiss Dnr E2014-01336

§9 Försäljning av Magistern 2 på Södermalm till Fastighets AB Torkel Knutssonsgatan 37 Dnr E2014-01113

§10 Detaljplan för Mälarbanan, sträckan Spånga till Barkarby ­ samrådsförslag. Svar på remiss från stadsbyggnadsnämnden Dnr E2014-01258

§11 Markanvisning för vård- och omsorgsboende för äldre i Riddersvik i stadsdelen Hässelby Villastad till Besqab Projektutveckling AB Dnr E2014-00485

§12 Överenskommelse om exploatering med försäljning, för bostäder inom fastigheten Sykorgen 6 och del av Åkeshov 1:4 i Åkeshov med Ferners Fastigheter HB Dnr E2013-554-00936

§13 Markanvisning för förskola inom fastigheten Ålsten 1:1 i Smedslätten till Skolfastigheter i Stockholm AB Dnr E2014-01366

§14 Detaljplan för fastigheten Primus 1 på Lilla Essingen. Svar på remiss av planförslag Dnr E2014-01257

§15 Program för område vid västra Valhallavägen på Östermalm. Svar på remiss av programförslag. Inriktningsbeslut Dnr E2014-01197

§16 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Södermalm 5:2 och Kornet 14 inom Södermalm till Lennart Ericsson Fastigheter AB Dnr E2014-01361

§17 Markanvisning för skol- och idrottsändamål inom fastigheten Medaljongen 3, Långbro 13:1 och Solberga 2:1 i Älvsjö till Skolfastigheter i Stockholm AB samt fastighetskontoret. Inriktningsbeslut Dnr E2014-01185

§18 Försäljning av fastigheten Prästgårdsvreten 4 i Älvsjö C till NCC Boende Dnr E2011-513-00956

§19 Försäljning av fastigheten Prästgårdsvreten 3 i Älvsjö C till Botrygg Dnr E2012-513-00405

§20 Överenskommelse om exploatering med försäljning för bostäder med JM och med tomträtt för bostäder med Lars Preutz och för förskola med Turako Fastighetsutveckling inom kv. Sparbanksboken i Hägerstensåsen. Genomförandebeslut Dnr E2014-513-01131

§21 Program för stadsdelarna Hammarbyhöjden och Björkhagen. Svar på remiss av programförslag. Reviderat utredningsbeslut Dnr E2014-001158

§22 Försäljning av fastigheten Solkraften 26 i Skrubba till EMS Förvaltning AB Dnr E2014-01542

§23 Älvsjöskogen, förslag till naturreservat. Svar på skrivelse från Åke Askensten (MP) och Elin Olsson (MP) Dnr E2014-01337

§24 Markanvisning för idrottsändamål inom fastigheten Ulvsunda 1:1 i Riksby till Good to Great Tennis Academy. Utredningsbeslut Dnr E2014-01621