Din position: Hem > Stockholms stad > Exploateringsnämnden > Sammanträde 2018-12-10

Sammanträde 2018-12-10

Datum
Klockan
17:00
Plats
Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor, nr 7/2018

6 Sammanträdestider för exploateringsnämnden 2019 (A)

7 Anmälan av ekonomisk uppföljning per november 2018 (A)

8 Överenskommelse om exploatering med försäljning för bostäder inom fastigheten Skalholt 1 i Kista med Bostadsrättsföreningen Kista Square Garden. Genomförandebeslut (PU) Rinkeby-Kista stdf

9 Överenskommelse om exploatering med tomträtt, för bostäder inom Ordenskapitlet 10, del av Åkeshov 1:1 och del av Oldmästaren 19 i Nockebyhov med AB Familjebostäder. Genomförandebeslut (PU) Bromma stdf

10 Slutredovisning av utbyggnad för bostäder i Hornsbergs Strand (f.d. Kojan) inom fastigheten Stadshagen 1:1 m.m. i Stadshagen med JM AB, Botrygg Bygg AB, Einar Mattsson Byggnads AB, Riksbyggen och AB Familjebostäder samt slutredovisning för Kojan marksanering (PU) Kungsholmens stdf

11 Rivning m.m. i Slakthusområdet i stadsdelen Johanneshov. Delgenomförandebeslut samt överenskommelse med Fastighets AB Palmfelt Center (PU) Enskede-Årsta-Vantörs stdf

12 Köp av p-hus Palmfelt Center, del av Sandhagen 10, från Fastighets AB Palmfelt Center, Söderstaden Slakthusområdet (markåtkomst för FUT) (PU) Enskede-Årsta-Vantörs stdf

13 Överenskommelse om exploatering med försäljning, för bostäder inom fastigheten Årsta 1:1 på Årstafältet med Einar Mattsson Projekt AB och AB Grundstenen 161913 (PU) Enskede-Årsta-Vantörs stdf

14 Slutredovisning av utbyggnad för bostäder inom fastigheterna Spannmålen 1, Veteaxet 1 och Vetekornet 1 i Hagsätra med Byggnadsfirman Erik Wallin (PU) Enskede-Årsta-Vantörs stdf

15 Slutredovisning av utbyggnad för bostäder inom fastigheterna Fälgen 1 och Dragkroken 1 i Örby med Veidekke Villatomter AB (PU) Enskede-Årsta-Vantörs stdf

16 Slutredovisning av utbyggnad för bostäder inom fastigheten Örby 4:1 i Högdalen med Botrygg Bygg AB (PU) Enskede-Årsta-Vantörs stdf

17 Markanvisning för trafikområde inom del av fastigheterna Örby 4:1 och Tippen 3 i Högdalen till AB Storstockholms Lokaltrafik (PU) Enskede-Årsta-Vantörs stdf

18 Överenskommelse om exploatering med försäljning och tomträtt, för bostäder vid kv. Diabilden i Bandhagen med Borätt i Stockholm AB respektive Svenska Hus AB. Genomförandebeslut (PU) Enskede-Årsta-Vantörs stdf

19 Ansökan om att få spänningshöja en befintlig 220 kV ledning till 400 kV, avser en markkabel från Skanstull till Örby i Stockholms kommun, Stockholms län. Anmälan av svar på remiss (PU) Enskede-Årsta-Vantörs stdf

20 Slutredovisning av utbyggnad för bostadsändamål inom fastigheten Midsommarkransen 1:1 (inom kv. Martallen) i Midsommarkransen med Svenska Hem i Bromma nr V (PU) Hägersten-Liljeholmens stdf

21 Markanvisning för förskolor inom fastigheten Skärholmen 2:1 m.fl. i Skärholmen till Skolfastigheter i Stockholm AB (PU) Skärholmens stdf

22 Markanvisning för bostäder, förskolor, och lokaler inom fastigheterna Hammarbyhöjden 1:1 och Stenhuvud 4 i Hammarbyhöjden och Kärrtorp till Seniorgården AB, Stockholms Kooperativa Bostadsförening, Primula Byggnads AB, Sveafastigheter Utveckling AB, M2 Asset Management AB och Skolfastigheter i Stockholm AB. Inriktningsbeslut (PU) Skarpnäcks stdf

23 Överenskommelse om exploatering med försäljning, för bostadsändamål inom del av fastigheten Sköndal 2:1 i Sköndal med Sköndals Projektering AB (PU) Farsta stdf

24 Slutredovisning av projekt Tyngdpunkt Farsta avseende programarbete och samverkansorganisation (PU) Farsta stdf

25 Överenskommelse om exploatering med försäljning, för bostadsändamål inom del av fastigheterna Farsta 2:1 och Larsboda 1:1 vid Stortorpsvägen i Farsta med Besqab Mark AB (PU) Farsta stdf

26 Utbyggnad av Järva begravningsplats. Svar på remiss (PU)

27 Kompletterande samråd om planerad stamnätsförbindelse mellan Överby och Beckomberga. Anmälan av svar på remiss (PU)

28 Markanvisning för transformatorstation inom fastigheten Mårtensdal 6 i Södra Hammarbyhamnen till Affärsverket Svenska Kraftnät (SP)

29 Val av ledamöter till stadsbyggnadsnämndens och exploateringsnämndens gemensamma funktionshindersråd för åren 2019-2022 (A)

30 Överenskommelse om exploatering med tomträtt för bostäder inom fastigheten Dalen 21 och del av fastigheten Enskede Gård 1:1 i Gamla Enskede med AB Svenska Bostäder. Genomförandebeslut (PU) Enskede-Årsta-Vantörs stdf

Dnr: E2018-03959

Bordlagt den 15 november 2018, pkt 18

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning och eventuell information från kontoret

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor, Dnr E2018-00160

§6 Sammanträdestider för exploateringsnämnden 2019, Dnr E2018-04246

§7 Anmälan av ekonomisk uppföljning per november 2018, Dnr E2018-00499

§8 Överenskommelse om exploatering med försäljning för bostäder inom fastigheten Skalholt 1 i Kista med Bostadsrättsföreningen Kista Square Garden. Genomförandebeslut, Dnr E2018-04389

§9 Överenskommelse om exploatering med tomträtt, för bostäder inom Ordenskapitlet 10, del av Åkeshov 1:1 och del av Oldmästaren 19 i Nockebyhov med AB Familjebostäder. Genomförandebeslut, Dnr E2018-04305

§10 Slutredovisning av utbyggnad för bostäder i Hornsbergs Strand (f.d. Kojan) inom fastigheten Stadshagen 1:1 m.m. i Stadshagen med JM AB, Botrygg Bygg AB, Einar Mattsson Byggnads AB, Riksbyggen och AB Familjebostäder samt slutredovisning för Kojan marksanering, Dnr E2018-04326

§11 Rivning m.m. i Slakthusområdet i stadsdelen Johanneshov. Delgenomförandebeslut samt överenskommelse med Fastighets AB Palmfelt Center, Dnr E2018-04377

§12 Köp av p-hus Palmfelt Center, del av Sandhagen 10, från Fastighets AB Palmfelt Center, Söderstaden Slakthusområdet (markåtkomst för FUT), Dnr E2018-03885

§13 Överenskommelse om exploatering med försäljning, för bostäder inom fastigheten Årsta 1:1 på Årstafältet med Einar Mattsson Projekt AB och AB Grundstenen 161913, Dnr E2018-04415

§14 Slutredovisning av utbyggnad för bostäder inom fastigheterna Spannmålen 1, Veteaxet 1 och Vetekornet 1 i Hagsätra med Byggnadsfirman Erik Wallin, Dnr E2018-04276

§15 Slutredovisning av utbyggnad för bostäder inom fastigheterna Fälgen 1 och Dragkroken 1 i Örby med Veidekke Villatomter AB, Dnr E2018-04277

§16 Slutredovisning av utbyggnad för bostäder inom fastigheten Örby 4:1 i Högdalen med Botrygg Bygg AB, Dnr E2018-04369

§17 Markanvisning för trafikområde inom del av fastigheterna Örby 4:1 och Tippen 3 i Högdalen till AB Storstockholms Lokaltrafik, Dnr E2018-01297

§18 Överenskommelse om exploatering med försäljning och tomträtt, för bostäder vid kv. Diabilden i Bandhagen med Borätt i Stockholm AB respektive Svenska Hus AB. Genomförandebeslut, Dnr E2018-04374

§19 Ansökan om att få spänningshöja en befintlig 220 kV ledning till 400 kV, avser en markkabel från Skanstull till Örby i Stockholms kommun, Stockholms län. Anmälan av svar på remiss, Dnr E2018-03506

§20 Slutredovisning av utbyggnad för bostadsändamål inom fastigheten Midsommarkransen 1:1 (inom kv. Martallen) i Midsommarkransen med Svenska Hem i Bromma nr V, Dnr E2018-04353

§21 Markanvisning för förskolor inom fastigheten Skärholmen 2:1 m.fl. i Skärholmen till Skolfastigheter i Stockholm AB, Dnr E2018-02650

§22 Markanvisning för bostäder, förskolor, och lokaler inom fastigheterna Hammarbyhöjden 1:1 och Stenhuvud 4 i Hammarbyhöjden och Kärrtorp till Seniorgården AB, Stockholms Kooperativa Bostadsförening, Primula Byggnads AB, Sveafastigheter Utveckling AB, M2 Asset Management AB och Skolfastigheter i Stockholm AB. Inriktningsbeslut, Dnr E2018-03957

§23 Överenskommelse om exploatering med försäljning, för bostadsändamål inom del av fastigheten Sköndal 2:1 i Sköndal med Sköndals Projektering AB, Dnr E2018-03396

§24 Slutredovisning av projekt Tyngdpunkt Farsta avseende programarbete och samverkansorganisation, Dnr E2018-04312

§25 Överenskommelse om exploatering med försäljning, för bostadsändamål inom del av fastigheterna Farsta 2:1 och Larsboda 1:1 vid Stortorpsvägen i Farsta med Besqab Mark AB, Dnr E2018-04313

§26 Utbyggnad av Järva begravningsplats. Svar på remiss, Dnr E2018-04388

§27 Kompletterande samråd om planerad stamnätsförbindelse mellan Överby och Beckomberga. Anmälan av svar på remiss, Dnr E2018-03503

§28 Markanvisning för transformatorstation inom fastigheten Mårtensdal 6 i Södra Hammarbyhamnen till Affärsverket Svenska Kraftnät, Dnr E2018-04457

§29 Val av ledamöter till stadsbyggnadsnämndens och exploateringsnämndens gemensamma funktionshinderråd för åren 2019-2022, Dnr E2018-04550

§30 Överenskommelse om exploatering med tomträtt för bostäder inom fastigheten Dalen 21 och del av fastigheten Enskede Gård 1:1 i Gamla Enskede med AB Svenska Bostäder. Genomförandebeslut, Dnr E2018-03959 Bordlagt den 15 november 2018, pkt 18