Din position: Hem > Stockholms stad > AB Familjebostäder > Sammanträde 2015-12-01

Sammanträde 2015-12-01

Datum
Klockan
08:15
Plats
Familjebostäder Hemmahamnen, Hammarby Fabriksväg 67 (tvärbanan hpl Sickla Kaj)

Lokal: Landsort, entréplan

Kaffe och smörgås serveras från kl 08:00

1 Anmälan av föregående protokoll

Protokoll fört vid sammanträde tisdagen den 29 september 2015
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

4 Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv (S)

5 Firmatecknare för AB Familjebostäder (S)

6 Styrelsens sammanträdesdagar 201 (S)

7 Anmälan Finansiell månadsrapport per 2015-10-31 för AB Familjebostäder (A)

9 Anmälan ny finanspolicy för Stockholm Stadshus AB (A)

11 Resultatrapport januari - oktober 2015 (A)

12 Anmälan ny limit för AB Familjebostäder (A)

13 Införande av kompiskontrakt för seniorer 65 hos AB Familjebostäder (Fa)

14 Inriktningsbeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder inom Bjurö 1, Farsta Strand (PuA)

15 Inriktningsbeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i kv Lådkameran/Örby 4:1, Bandhagen (PuA)

16 Inriktningsbeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder inom kv Oldmästaren/Ordenskapitlet, Nockebyhov (PuA)

17 Inriktningsbeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder inom kv Algoritmen, Vasastan (PuA)

18 Inriktningsbeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i kv Länsmannen, Gamla Enskede (PuA)

19 Inriktningsbeslut gällande AB Familjebostäders ombyggnation av kv Björken 18, Östermalm (PuA)

20 Genomförandebeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i kv Giggen 25, Tallkrogen (PuA)

21 Genomförandebeslut gällande AB Familjebostäders ombyggnation, av kv Kabelverket 11 hus 8A i Älvsjö, till studentbostäder (PuA)

22 Slutredovisning gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i kv Hallonbusken 1 och kv Hasselbusken 3, Hägersten (PuA)

23 Slutredovisning gällande AB Familjebostäders ombyggnation av kv Torkan 17, Norrmalm (PuA)

24 VD rapport

Medarbetarindex
Kundnöjdhet
Rapport - Ökad effektivitet i bostadsbolagens ackvisition

§1 Anmälan av föregående protokoll

Anmäldes justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 29 september 2015

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Beslut/Protokollsutdrag
§1_prot_20151201.pdf (218 kb)

§2 Val av justeringsmän

Utsågs ordföranden Ann-Margarethe Livh att jämte vice ordföranden Christina Elffors Sjödin justera dagens protokoll.

Beslut/Protokollsutdrag
§2_prot_20151201.pdf (218 kb)

§4 Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv, DNR 2015/1612-1.2.1

§5 Firmatecknare för AB Familjebostäder, DNR 2015/1611-1.1

§6 Styrelsens sammanträdesdagar 2016, DNR 2015/1613-1.2.1

§7 Anmälan Finansiell månadsrapport 2015-10-31 för AB Familjebostäder, DNR 2015/1677-1.2.1

§9 Anmälan Ny finanspolicy för Stockholms Stadshus AB, DNR 2015/1678-1.2.1

§11 Anmälan Resultatrapport januari - oktober 2015, DNR 2015/1680-1.2.1

§12 Anmälan Ny limit för AB Familjebostäder, DNR 2015/1645-1.2.5

§13 Införande av Kompiskontrakt för seniorer 65+ hos AB Familjebostäder, DNR 2015/1632-1.2.1

§14 Inriktningsbeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i kv Bjurö, Farsta Strand, DNR 2015/1638-1.2.1

§15 Inriktningsbeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i kv Lådkameran/Örby 4:1, Bandhagen, DNR 2015/1639-1.2.1

§17 Inriktningsbeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i kv Algoritmen, Hagastaden, DNR 2015/1642-1.2.1

§18 Inriktningsbeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i kv Länsmannen, Gamla Enskede, DNR 2015/1644-1.2.1

§19 Inriktningsbeslut gällande AB Familjebostäders ombyggnation av kv Björken 18, Östermalm, DNR 2015/1647-1.2.1

§20 Genomförandebeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i kv Giggen 25, Tallkrogen Enskede, DNR 2015/1648-1.2.1

§21 Genomförandebeslut gällande AB Familjebostäders ombyggnation av kv Kabelverket 11, Hus 8 A, i Älvsjö till studentbostäder, DNR 2015/1669-1.2.1

§22 Slutredovisning gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i kv Hasselbusken 1 och Hallonbusken 3, Hägersten, DNR 2015/1649-1.2.1

§23 Slutredovisning gällande AB Familjebostäders ombyggnad av kv Torkan 17, Norrmalm, DNR 2015/1650-1.2.1