Din position: Hem > Stockholms stad > AB Familjebostäder > Sammanträde 2016-04-12

Sammanträde 2016-04-12

Datum
Klockan
08:15
Plats
Familjebostäder Hemmahamnen, Hammarby Fabriksväg 67 (tvärbanan hpl Sickla Kaj)

Lokal: Landsort, entréplan

Kaffe och smörgås serveras från kl 08:00

1 Anmälan av föregående protokoll

Protokoll fört vid sammanträde tisdagen den 23 februari 2016
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

2 Val av styrelsens sekreterare Dnr

5 Arbetsordning för styrelsen m m (S)

6 Anmälan finansiell månadsrapport 201-02-29 för AB Familjebostäder (E)

8 Redovisning av Familjebostäders inkassoverksamhet 2015 (E)

9 Resultatrapport för AB Familjebostäder januari - februari 2016 (E)

10 Rapport över nyproduktion (muntligt) (PuA)

§1 Anmälan av föregående protokoll

Anmäldes justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 23 februari 2016.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Beslut/Protokollsutdrag
§1_prot_20160412.pdf (225 kb)

§2 Val av justeringsmän

Utsågs ordföranden Ann-Margarethe Livh att jämte vice ordföranden Christina Elffors Sjödin justera dagens protokoll.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Beslut/Protokollsutdrag
§2_prot_20160412.pdf (225 kb)

§3 Val av styrelsens sekreterare, DNR 2016/0385-1.2.1

§5 Arbetsordning för styrelsen m m, DNR 2016/0389-1.2.1

§6 Anmälan finansiell månadsrapport 2016-02-29 för AB Familjebostäder, DNR 2016/0433-1.2.1

§8 Redovisning av Familjebostäders inkassoverksamhet 2015, DNR 2016/0445-1.2.1

§9 Resultatrapport för AB Familjebostäder januari ­ februari 2016, DNR 2016/0436-1.2.1

§10 Rapport över nyproduktion