Din position: Hem > Stockholms stad > AB Familjebostäder > Sammanträde 2016-12-06

Sammanträde 2016-12-06

Datum
Klockan
08:15
Plats
AB Familjebostäders huvudkontor, Hammarby Fabriksväg 67 (tvärbanan hpl Sickla Kaj)

Lokal: Landsort, entréplan

Kaffe och smörgås serveras från kl. 08:00

1 Anmälan av föregående protokoll

Protokoll fört vid sammanträde 2016-10-04.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

4 Antagande av ny Personalpolicy (S)

5 Anmälan Finansiell månadsrapport per 2016-10-31 för AB Familjebostäder (E)

6 Resultatrapport januari - oktober 201 för AB Familjebostäder (E)

8 Antagande av reviderad finanspolicy för Stockholm stadshus AB (E)

9 Anmälan ny limit för AB Familjebostäder (E)

10 Ramavtal för avtalsområdet Byggnadsarbeten omfattande totalt fyra år (E)

11 Genomförandebeslut gällande förvärv av Kvarnberget 6, Rinkeby (F)

12 Inriktningsbeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i kv Vedstapeln, Stureby (PuA)

13 Inriktningsbeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i kv Filmen, Bandhagen (PuA)

14 Inriktningsbeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i kv Pucken, Västertorp (PuA)

15 Reviderat genomförandebeslut 2 gällande AB Familjebostäders ombyggnad av bostäder i kv Limkakan 4, Gubbängen (PuA)

16 Genomförandebeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i kv. Algoritmen, Hagastaden. (PuA)

17 Genomförandebeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i projekt Sandaletten (Kv12) Älvsjö (PuA)

18 Beslutsordning projekt inom Stockholmshusen (PuA)

§1 Anmälan av föregående protokoll

§2 Val av justeringsmän

§5 Anmälan Finansiell månadsrapport 2016-10-31, DNR 2016/1195-4.2.2

§6 Resultatrapport januari ­ oktober 2016 för AB Familjebostäder, DNR 2016/1448-1.2.1

§9 Anmälan av ny limit för AB Familjebostäder, DNR 2016/1457-1.2.1

§10 Ramavtal för avtalsområdet Byggnadsarbeten omfattande totalt fyra år, Dnr 2016/0384-2.5.1

§11 Genomförandebeslut gällande förvärv av Kvarnberget 6, Rinkeby, Dnr 2017/1478-1.2.1

§12 Inriktningsbeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i kv Vedstapeln, Stureby, Dnr 2016/1438-1.2.1

§13 Inriktningsbeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i kv Filmen, Bandhagen, Dnr 2016/1437-1.2.1

§14 Inriktningsbeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i kv Pucken, Västertorp, Dnr 2016/1434-1.2.1

§15 Reviderat genomförandebeslut 2 gällande AB Familjebostäders ombyggnad av bostäder i kv Limkakan 4, Gubbängen, Dnr 2016/1439-1.2.1

§16 Genomförandebeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i kv Algoritmen, Hagastaden, Dnr 2016/1440-1.2.1

§17 Genomförandebeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i kv Sandaletten kv 12, Älvsjö, Dnr 2016/1468-1.2.1

§18 Beslutsordning projekt inom Stockholmshusen, Dnr 2016/1511-1.2.1