Din position: Hem > Stockholms stad > Fastighetsnämnden > Sammanträde 2016-06-14

Sammanträde 2016-06-14

Datum
Klockan
16:30
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Anmälan av inkomna skrivelser och kontorsyttranden över remisser.

4 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor.

5 Yttrande över revisorernas årsrapport 2015.

6 Motion om att låta stadens alla fastighetsägare ansluta sig till stadens 24-timmarsgaranti mot klotter. Remissvar.

7 Fastighetskontorets tillämpning av miljöcertifieringssystem.

8 Upprustning av tekniska installationer med mera inom fastigheten Skansen 23. Reviderat utredningsbeslut.

9 Ny idrottshall på Dalhagens BP. Utredningsbeslut.

10 Ny idrottshall på Västberga IP. Inriktningsbeslut.

11 Nybyggnation av en specialhall för gymnastik på Mälarhöjdens IP. Reviderat inriktningsbeslut.

12 Anläggande av konstgräs, motorikbana med mera på Rågsveds bollplan. Reviderat inriktnings- och genomförandebeslut.

13 Förvaltningschefen informerar

14 Frågor för beredning och övrig information

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Anmälan av inkomna skrivelser till nämnden

§4 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor Dnr 1.1.2-007/2016

§5 Yttrande över revisorernas årsrapport 2015 Dnr 1.4.1-266/2015

§6 Motion om att låta stadens alla fastighetsägare ansluta sig till stadens 24-timmarsgaranti mot klotter.

§7 Fastighetskontorets tillämpning av miljöcertifieringssystem Dnr 4.2-282/2016

§8 Upprustning av tekniska installationer med mera inom fastigheten Skansen 23.

§9 Ny idrottshall på Dalhagens BP.

§11 Nybyggnation av en specialhall för gymnastik på Mälarhöjdens IP.

§12 Anläggande av konstgräs, motorikbana med mera på Rågsveds bollplan.

§13 Förvaltningschefen informerar

§14 Frågor för beredning och övrig information