Din position: Hem > Stockholms stad > Fastighetsnämnden > Sammanträde 2016-09-20

Sammanträde 2016-09-20

Datum
Klockan
16:30
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Anmälan av inkomna skrivelser, protokollsutdrag, remisser och kontorsyttranden.

3 Anmälan av delegationsbeslut inom fastighetskontoret

4 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor.

5 Strategi för fossilbränslefritt Stockholm 2040. Remissvar.

6 Naturvårdsstrategiskt program för biologisk mångfald i Göteborg. Remissvar.

7 Internationell strategi för Stockholms stad. Remissvar.

8 Strategi och riktlinjer för hantering av fordon för kommunkoncernen Stockholms stad. Remissvar.

9 Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad. Remissvar.

10 Vägledning för skyltar och ljus. Remissvar.

12 Upprustning och ombyggnad av Vällingby sim- och idrottshall. Reviderat utredningsbeslut

13 Uppförande av träningshall för skridsko och bandy på Gubbängens IP. Inriktningsbeslut.

14 Liljeholmsbadet. Lägesrapport.

15 Förvaltningschefen informerar

16 Frågor för beredning och övrig information

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Anmälan av inkomna skrivelser till nämnden

§3 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom fastighetskontoret Dnr 1.7-008/2016

§4 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor Dnr 1.1.2-007/2016

§6 Naturvårdsstrategiskt program för biologisk mångfald i Göteborg.

§7 Internationell strategi för Stockholms stad.

§8 Strategi och riktlinjer för hantering av fordon för kommunkoncernen Stockholms stad.

§9 Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad.

§12 Upprustning och ombyggnad av Vällingby sim- och idrottshall.

§13 Uppförande av träningshall för skridsko och bandy på Gubbängens IP.

§15 Förvaltningschefen informerar

§16 Frågor för beredning och övrig information