Din position: Hem > Stockholms stad > Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2014-11-20

Sammanträde 2014-11-20

Datum
Klockan
18:00
Plats
Telefonvägen 30, konferensanläggningen en trappa ner

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

Inkomna medborgarförslag

2 Medborgarförslag om utegym vid Hägerstensåsen

3 Medborgarförslag om bajamajor för löpare

4 Medborgarförslag om medborgarmöten

Beslutsärenden

5 Hundrastgård vid Nybohov

Svar på medborgarförslag
Dnr 410-2014-1.2.4

6 Prioriteraparkområde vid Västertorp

7 Sparkcykelpark vid Telefonplan

9 Gemensam upphandling av städtjänster

Dnr 436-2014-2.2.1 Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Gemensam upphandling av missbrukarvård

Dnr 503-2014-2.2.1 Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Förlängning av avtal om sjuksköterskejour

12 Förlängning av driften av Fruängsgårdens B-hus, vård- och omsorgsboende

13 Förlängning av driften av Åsengårdens vård- och omsorgsboende

15 Uppdatering av delegationsordningen

16 Nämndens sammanträdestider 2015

Dnr 448-2014-1.1 Skickas senare

Remissärenden

17 Plansamråd för Packrummet 9 och del av Årsta 1:1 i stadsdelen Liljeholmen

18 Plansamråd för Telefonfabriken 1 (Designens hus) i stadsdelen Midsommarkransen

19 Serveringstillstånd för Hamburger & Restaurang

Yttrande till socialnämnden
Dnr 470-2014-1.5.2 Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Anmälningsärenden

20 Protokoll från pensionärsrådet

Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

21 Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

22 Protokoll från förvaltningsgruppen

Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

23 Förteckning över inkomna skrivelser

24 Anmälan av tjänstemannabeslut

25 Nämndens och förvaltningens frågor

Månadsrapport för oktober 2014 - mejlas till nämnden

Slutet sammanträde

26 Yttrande över ansökan om adoption

27 Yttrande över ansökan om adoption

28 Nedläggning av faderskapsutredning

29 Nedläggning av faderskapsutredning

30 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Protokoll från 23 oktober och 11 november 2014.
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (247 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Medborgarförslag om utegym vid Hägerstensåsen

§3 Medborgarförslag om bajamajor för löpare

§4 Medborgarförslag om medborgarmöten

§9 Gemensam upphandling av städtjänster

§10 Gemensam upphandling av missbrukarvård

§11 Förlängning av avtal om sjuksköterskejour

§12 Förlängning av driften av Fruängsgårdens B-hus, vård- och omsorgsboende

§13 Förlängning av driften av Åsengårdens vård- och omsorgsboende

§19 Serveringstillstånd för Hamburger & Restaurang

§23 Förteckning över inkomna skrivelser

§24 Anmälan av tjänstemannabeslut