Din position: Hem > Stockholms stad > Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2015-04-23

Sammanträde 2015-04-23

Datum
Klockan
18:00
Plats
Telefonvägen 30, konferensanläggningen en trappa ner

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

Inkomna medborgarförslag

2 Medborgarförslag om fler fristående satellitlägenheter till funktionshindrade

Överlämnas till förvaltningen för beredning
Dnr 140-2015-1.2.4
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Fördelning av verksamhetsbidrag 2015

6 Förlängning av avtal bemanningstjänster vid tillfälliga vakanser inom äldreomsorg och stöd och service för personer med funktionsnedsättning

9 Upprustning av Krausparken (Spårvagnsparken)

Remissärenden

10 Våld i nära relationer hos personer med funktionsnedsättning

Anmälningsärenden

15 Protokoll från pensionärsrådet

Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

16 Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

17 Protokoll från förvaltningsgruppen

Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

18 Färdtjänstens samåkning måste förbättras

Skrivelse från pensionärsrådet
Dnr 170-2015-1.2.5
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Förteckning över inkomna skrivelser

20 Anmälan av tjänstemannabeslut

21 Nämndens och förvaltningens frågor

Månadsrapport för mars
Balanslista över inkomna skrivelser från nämnden

Slutet sammanträde

22 Upphandling parkskötsel, barmarksrenhållning och vinterväghållning på parkmark

Tildelningsbeslut
Dnr 129-2014-2.2.1 Omedelbar justering

23 Gemensam ramavtalsupphandling av missbrukarvård

Godkännande av förfrågningsunderlag
Dnr 503-2014-2.2.1 Omedelbar justering

24 Nedläggning av faderskapsutredning

25 Nedläggning av faderskapsutredning

26 Nedläggning av faderskapsutredning

27 Anmälan av sociala delegationens protokoll

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Medborgarförslag om fler fristående satellitlägenheter till funktionshindrade

§5 Fördelning av verksamhetsbidrag 2015

§7 Förlängning av avtal bemanningstjänster vid tillfälliga vakanser inom äldreomsorg och stöd och service för personer med funktionsnedsättning

§19 Färdtjänstens samåkning måste förbättras

§20 Förteckning över inkomna skrivelser

§21 Anmälan av tjänstemannabeslut

§22 Nämndens och förvaltningens frågor

§23 Upphandling parkskötsel, barmarksrenhållning och vinterväghållning på parkmark

§24 Gemensam ramavtalsupphandling av missbrukarvård

§28 Anmälan av sociala delegationens protokoll