Din position: Hem > Stockholms stad > Idrottsnämnden > Sammanträde 2015-02-17

Sammanträde 2015-02-17

Datum
Klockan
17:30
Plats
Stadshuset Stora kollegiesalen

1 Upprop - Fastställande av dagordning.

2 Anmälan av justerat protokoll från sammanträde den 27 januari 2015 - justerat den 29 januari 2015.

3 Justering av dagens protokoll - utseende av justerare.

4 Anmälan av delegationsbeslut.

5 Övriga anmälningsärenden.

A. Anmälan av funktionshindersrådets protokoll från sammanträdet 2015-01-15.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Uppförande av skridsko och bandyhall - genomförandebeslut, dnr 412-870-2011.

8 Upprustning och utveckling av Medborgarhuset med de av idrottsnämnden inhyrda lokalerna Reviderat inriktningsbeslut, dnr 08.03/137/2015.

9 Anpassning av Stadion för allsvensk damfotboll - genomförande- och inriktningsbeslut, dnr 08.03.01/45/2015.

10 Fullstor idrottshall i Hjorthagen- Inriktningsbeslut, dnr 017-300-2013.

11 Idrottshall intill Årstafältet - uppdragsbeställning, dnr 411-370-2013.

13 Kundnöjdhetsundersökning i stadens simhallar, dnr 03.02/40/2015.

14 Idrottsnämndens ungdomsledarstipendium 2015, dnr 04.01/104/2015.

15 Gångplan för Stockholm - remiss från trafiknämnden, dnr 015-1141/2014.

16 Utomhusbad på Järvafältet - utredningsbeslut, dnr 411-193-2014. Kommer senare.

17 Upphandling av ramavtal för leverans av driftkemikalier för badvatten och isbanor - Förslag till delegation, dnr 125-1018-2014.

18 Upphandling av ramavtal för utegym - förslag till delegation, dnr 02.04.02/83/2015.

19 Stadens upphandlingsverksamhet - yttrande över stadsrevisionens projektrapport nr 13/2014, dnr 015-1199/2014.

20 Information och övriga frågor.

§10 Fastställande av dagordningen

§11 Anmälan av justerat protokoll

§12 Justering av dagens protokoll

§13 Övriga anmälningsärenden

§15 Uppförande av skridsko- och bandyhall Genomförandebeslut

§16 Upprustning och utveckling av Medborgarhuset med idrottsnämndens lokaler Reviderat inriktningsbeslut Dnr 08.03/137/2015

§17 Anpassning av Stadion för allsvensk damfotboll Genomförande- och inriktningsbeslut Dnr 08.03.01/45/2015

§18 Fullstor idrottshall i Hjorthagen Inriktningsbeslut Dnr 017-300-2013

§23 Gångplan för Stockholm Remiss från trafiknämnden Dnr 015-1141/2014

§25 Upphandling av ramavtal för leverans av driftkemikalier för badvatten och isbanor Förslag till delegation Dnr 125-1018-2014

§26 Upphandling av ramavtal för utegym Dnr 02.04.02/83/2015

§27 Stadens upphandlingsverksamhet Yttrande över stadsrevisionens projektrapport nr 13/2014 Dnr 015-1199/2014