Din position: Hem > Stockholms stad > Idrottsnämnden > Sammanträde 2017-01-31

Sammanträde 2017-01-31

Datum
Klockan
17:30
Plats
Drätseln Stadshuset

Reservlokal om ej drätseln kan brukas är Glasbruket , Hantverkargatan 3D

1 Fastställande av dagordning.

2 Anmälan av justerat protokoll från sammanträde 2016-12-20 justerat den 2016-12-23

3 Justering av dagens protokoll - utseende av justerare.

4 Anmälan av delegationsbeslut. Anmäls på lista. Original finns i pärm.

5 Övriga anmälningsärenden.

A. Skrivelse från Svenska Brukshundklubben, dnr 01.06/1383/2016. B. Skrivelse från Solberga Bollklubb, dnr 02.06.0109/1347/2016. C. Skrivelse om mattcurling från SPF Farsta, dnr 02.06.01.06/1334/2016. D. Skrivelse om storkyrkobadet, dnr 05.01/3/2017. E. Skrivelse - medborgarförslag om bevarande av konstverk i Västertorps utomhusbad, dnr 02.06.01.09/1392/2016. F. Svar på skrivelse om storkyrkobadet, 03.01/1263/2016. G. Upprustning av simhallen i Åkeshovs sim- och idrottshall. Lägesrapport. Dnr 37/2017. H. Anläggande av två 11 - manna konstgräsfotbollsplaner och en ny omklädningsbyggnad med mera på Kärrtorps IP. Slutrapport. Dnr 38/2017.

7 Ny anläggning för rollerderby på Hagsätra IP - inriktningsbeslut, dnr 08.01.01/1350/2016.

9 Utveckling av Vårbergs IP - reviderat utredningsbeslut, dnr 08.01.01/241/2016.

10 Markanvisning för parkeringsgarage inom fastigheten Stadshagen 1:5 i Stadshagen till Stockholm Parkering AB Stadshagen. Reviderat inriktningsbeslut Anläggande av en 11-spels och en 7-spelsplan på Stadshagens IP och en 11-spelsplan inom Fredhäll 1:4. Reviderat inriktningsbeslut, dnr 08.02.01/1170/2016.

11 Utomhusbad på Järvafältet - inriktningsbeslut, dnr 411/193/2014.

13 Skrivelse angående nyttjandet av konstgräsplaner, dnr 02.06.01/1253/2016.

§1 Fastställande av dagordningen

§2 Anmälan av justerat protokoll

§3 Justering av dagens protokoll

§4 Anmälan av delegationsbeslut

§7 Ny anläggning för rollerderby på Hagsätra IP ­ inriktningsbeslut Dnr 08.01.01/1350/2016.

§9 Utveckling av Vårbergs IP - reviderat utredningsbeslut. Dnr 08.01.01/241/2016

§10 Markanvisning för parkeringsgarage inom fastigheten Stadshagen 1:5 i Stadshagen till Stockholm Parkering AB Stadshagen. Reviderat inriktningsbeslut Anläggande av en 11-spels och en 7-spelsplan på Stadshagens IP och en 11-spelsplan inom Fredhäll 1:4. Reviderat inriktningsbeslut Dnr 08.02.01/1170/2016