Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2010-04-12

Sammanträde 2010-04-12

Datum
Klockan
16:00
Plats
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Kl. 16.00 behandlas interpellationer.
Kl. 17.00 anordnas en muntlig frågestund då borgar Läs mer...råden svarar på ledamöternas frågor.
Kl. 18.00 behandlas beslutsärenden. I mån av tid behandlas därefter frågor och interpellationer.

En interpellant/motionär kan endast bordlägga sitt ärende två gånger, därefter behandlas ärendet oavsett om interpellanten/motionären är närvarande eller inte.

Rotel I: Finansroteln; borgarrådet Sten Nordin
Rotel II: Miljö- och trafikroteln; borgarrådet Ulla Hamilton
Rotel III: Stadsbyggnads- och fastighetsroteln; borgarrådet Kristina
Alvendal
Rotel IV: Skolroteln; borgarrådet Lotta Edholm
Rotel V: Ytterstads- och bostadsbolagsroteln; borgarrådet Joakim Larsson
Rotel VI: Äldreroteln; borgarrådet Ewa Samuelsson
Rotel VII: Social- och arbetsmarknadsroteln; borgarrådet Ulf Kristersson
Rotel VIII: Kultur- och idrottsroteln; borgarrådet Madeleine Sjöstedt

BORDLAGDA INTERPELLATIONER

2 Nr 2010:1 av Yildiz Kafkas (mp) om uppföljning av kommunens upphandlade verksamheter inom äldreomsorgen. RVI

Dnr 327-237/2010 (framställd 22/2, bordlagd 29/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

3 Nr 2010:2 av Arhe Hamednaca (s) om finansieringen av Egalia. RVIII

Dnr 325-250/2010 (framställd 22/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

4 Nr 2010:3 av Magnus Johansson (s) om nedskärningar i antalet anställda inom utbildningsområdet. RI

Dnr 219-251/2010 (framställd 22/2, bordlagd 29/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Nr 2010:4 av Mirja Räihä Järvinen (s) om personalneddragningar. RI

Dnr 219-252/2010 (framställd 22/2, bordlagd 29/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Nr 2010:6 av Roger Mogert (s) om nedläggningen av Vår Teater i Högdalen. RVIII

Dnr 328-254/2010 (framställd 22/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Nr 2010:7 av Roger Mogert (s) om "klåfingrigheten" i kulturpolitiken. RVIII

Dnr 328-255/2010 (framställd 22/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Nr 2010:9 av Eivor Karlsson (mp) om kontinuerlig granskning av äldrevården. RVI

Dnr 327-321/2010 (framställd 22/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Nr 2010:10 av Eivor Karlsson (mp) om minsta acceptabla bemanning i hemtjänsten. RVI

Dnr 327-322/2010 (framställd 22/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Nr 2010:11 av Jonas Eklund (mp) om möjligheten till politiska påståenden och förslag i stadens nämnder. RI

Dnr 016-454/2010 (framställd 15/3, bordlagd 15/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Nr 2010:13 av Malte Sigemalm (s) om förslag till detaljplan för Mälarhöjden 1:11 m.m. i Stockholm. RIII

Dnr 311-456/2010 (framställd 15/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Nr 2010:15 av Abdo Goriya (s) om Stockholm som världens mest tillgängliga huvudstad 2010. RI

Dnr 326-458/2010 (framställd 15/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Nr 2010:18 av Roger Mogert (s) om ökade kostnader för skolorna i och med GS-IT. RI

Dnr 322-461/2010 (framställd 15/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Nr 2010:19 av Karin Rågsjö (v) om brister vid Jobbtorgen när det gäller väntetider, rättssäkerhet och kvalitet på jobbplaner. RVII

Dnr 331-616/2010 (framställd 29/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Nr 2010:20 av Jan Valeskog (s) om stadens undermåliga hantering av energiplanen för Stockholm. RIII

Dnr 315-617/2010 (framställd 29/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Nr 2010:21 av Jan Valeskog (s) om majoritetens brutna löften om Vanadisbadet på Norrmalm. RVIII

Dnr 328-618/2010 (framställd 29/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Nr 2010:22 av Jan Valeskog (s) om stadens hemlighållande av trafiksäkerhetsrevisionen gällande utbyggnad av spårvagnar i Stockholm. RII

Dnr 314-619/2010 (framställd 29/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Nr 2010:23 av Karin Hanqvist (s) om Familjecentraler. RVII

Dnr 325-620/2010 (framställd 29/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Nr 2010:24 av Berit Kruse (s) om utförsäkrade. RVII

Dnr 329-621/2010 (framställd 29/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Nr 2010:25 av Abdo Goriya (s) om stadens reviderade antidiskrimineringsklausul vid upphandlingar. RI

Dnr 129-623/2010 (framställd 29/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

21 Nr 2010:26 av Leif Rönngren (s) om bristerna i köhanteringssystemet för valfrihet i boendet. RVI

Dnr 327-624/2010 (framställd 29/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

22 Nr 2010:27 av Leif Rönngren (s) om äldre make/makas/sambos möjlighet att bo tillsammans. RVI

Dnr 327-625/2010 (framställd 29/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

23 Nr 2010:28 av Ann-Margarethe Livh (v) om försämrad service och oro bland övertaliga telefonister på grund av centraliseringen och privatiseringen av stadens växlar. RI

Dnr 219-702/2010 (framställd 29/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

NY INTERPELLATION

24 Nr 2010:29 av Catharina Tarras-Wahlberg (s) om konsekvenser av beslutet att förbjuda dubbdäck på Hornsgatan. RII

NYA BESLUTSÄRENDEN (exkl. motioner), Rotel III

30 Utl. 2010:37. Namn för park i stadsdelen Kungsholmen - Holmiaparken.

31 Utl. 2010:38. Namn för kvarter och gator i stadsdelarna Ulvsunda och Ulvsunda Industriområde. Prästgården och Ulvsunda Slott bibehålles som namn på kvarter med ändrad omfattning; Margretelundsvägen bibehålles som namn på gata med ändrad sträckning; Britadalsvägen, Frans Kriegs Väg, Siggedalsvägen och Trevingevägen blir nya namn på gator.

32 Utl. 2010:39. Detaljplan för Älvsjö Centrum i stadsdelen Solberga i Stockholm, Dp 2004-18069-54.

Rotel V

33 Utl. 2010:40. Söderort 2030 - en framtidsvision samt strategi för Söderorts utveckling.

Rotel VI+VII

34 Utl. 2010:41. Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL) kvartal 3 2009, äldreomsorg. Rapportering av ej verkställda beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt rapportering enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL), kvartal 3 2009.

Dnr 327-187/2009, 325-2739/2009
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Rotel I

35 Utl. 2010:42. Nämndernas verksamhetsplaner med budget för 2010. Trafik- och renhållningsnämnden: Stockholm Ren och Vacker. Lägesrapport nummer 6 under perioden 2007 till 2009. Skärholmens stadsdelsnämnd: Insamling av organiskt avfall i stadsdelens verksamheter. Kommunstyrelsen: Ansökan om medel för att genomföra the 2nd World Forum Against Drugs 24 till 26 maj 2010 i Stockholm.

Dnr 112-2550/2009, 303-2715/2009, 303-2492/2009, 329-2762/2009

36 Utl. 2010:43. Införande av rökfri arbetstid i Stockholms stads verksamheter.

37 Utl. 2010:44. Stadsövergripande policy om skyddade personuppgifter med riktlinjer till nämnder och bolag.

38 Förslag till ändring av föredragningslistan - sambehandling av motioner.

BORDLAGDA MOTIONER

39 Utl. 2009:30. Alkoholfritt i Stockholms krogvärld mellan kl. 03.00 och 11.00. Motion av Stefan Nilsson (mp) (2008:57). RVII

Dnr 325-1864/2008 (bordlagd 15/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

40 Utl. 2009:31. Hedrande av Albert Lindhagen med en byst och minnesplatta. Motion av Teres Lindberg och Rolf Lindell (båda s) (2008:63). RVIII

41 Utl. 2009:52. Bättre information för turister. Motion av Åsa Hagelstedt (v) (2008:53). RI

42 Utl. 2009:57. Ungdomsmottagningar. Motion av Mirja Räihä Järvinen m.fl. (s) (2008:39). RVII

43 Utl. 2009:69. Ge Fryshuset långsiktiga förutsättningar för verksamhet. Motion av Tomas Rudin och Emma Lindkvist (båda s) (2008:4). RI

44 Utl. 2009:79. Ökad rättssäkerhet för människor med personlig assistans. Motion av Stefan Nilsson (mp) (2008:42). RVII

Dnr 325-1239/2008 (bordlagd 15/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

45 Utl. 2009:88. Byggande av hisstorn med personhiss för ökad tillgänglighet till och från tunnelbanan i Farsta Strand. Motion av Lilian Falkbäck och Tomas Rudin (båda s) (2008:23). RII

46 Utl. 2009:92. Stockholm som pådrivande för en ny gemensam regionindelning i Stockholm/Mälardalen. Motion av Jan Valeskog (s) (2008:54). RI

47 Utl. 2009:103. Allmännyttan - ett viktigt verktyg för stadens utveckling. Motion av Teres Lindberg (s) (2008:8). RV

48 Utl. 2009:104. Fler kooperativa hyresrätter som komplement till allmännyttan. Motion av Tomas Rudin och Bengt Sandberg (båda s) (2008:9). RV

Dnr 316-397/2008 (bordlagd 1/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

49 Utl. 2009:105. Bibehållen intern kötid i fastigheter som tvångsprivatiseras. Motion av Leif Rönngren (s) (2008:26). RV

50 Utl. 2009:106. Inrättandet av projekt Bostad Matchning. Motion av Leif Rönngren (s) (2008:27). RV

51 Utl. 2009:107. Oseriösa konsulter och bostadsbolagens medverkan på köpstämmor. Motion av Mehdi Oguzsoy och Ann Mari Engel (båda v) (2008:51). RV

52 Utl. 2009:108. Inrättande av en funktion som socialtjänstombudsman samt att införa stadsövergripande brukarundersökningar inom individ- och familjeomsorg och ekonomiskt bistånd. Motion av Karin Rågsjö (v) (2008:61). RVII

Dnr 325-2123/2008 (bordlagd 15/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

53 Utl. 2009:112. Fler fritidsgårdar och ungdomscaféer. Motion av Tomas Rudin och Emma Lindkvist (båda s) (2008:5). RVIII

54 Utl. 2009:124. Skälig levnadsnivå för elförbrukning. Motion av Karin Rågsjö (v) (2008:71). RVII

55 Utl. 2009:125. Ökat stöd för barn och unga med missbrukande föräldrar. Motion av Eivor Karlsson (mp) (2008:79). RVII

56 Utl. 2009:127. Utställning av stadens konst vid Stockholms skolor. Motion av Tomas Rudin och Emma Lindqvist (båda s) (2008:72). RVIII

57 Utl. 2009:128. Minnesmärken över kända stockholmskvinnor. Motion av Eva-Louise Erlandsson Slorach och Rolf Lindell (båda s) (2008:81). RVIII

58 Utl. 2009:157. Permanent utställning om betydelsefulla svenskar inom området teknik och social utveckling av samhället. Motion av Malte Sigemalm (s) (2008:77). RVIII

59 Utl. 2009:160. Studie av det potentiella värdet av Stockholms skärgård. Motion av Jan Valeskog (s) (2009:9). RI

60 Utl. 2009:161. Åtgärdsplan för att göra Stadshuset tillgängligt för alla. Motion av Ylva Wahlström och Stefan Nilsson (båda mp) (2009:15). RI

Dnr 326-728/2009 (bordlagd 15/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

61 Utl. 2009:171. Arbetet med tillgängligheten i offentliga miljöer. Motion av Abdo Goriya och Håkan Wahlén (båda s) (2008:56). RII

62 Utl. 2009:191. Rökfri arbetstid för personal som arbetar med barn, äldre och människor med funktionsnedsättning. Motion av Stefan Nilsson (mp) (2008:58). RI

Dnr 224-1869/2008 (bordlagd 15/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

63 Utl. 2009:197. Minnesplats över Sven Wallander. Motion av Malte Sigemalm (s) (2008:80). RIII

64 Utl. 2009:200. Vikten av elevers och föräldrars medverkan i stadens skolor. Motion av Susanna Brolin och Karin Rågsjö (båda v) (2008:11). RIV

65 Utl. 2009:202. Demolering av de skriftliga omdömena. Motion av Roger Mogert (s) (2008:28). RIV

66 Utl. 2009:203. En helhetssyn på uppföljning och samordning av insatser för ungdomar som inte går i gymnasieskolan. Motion av Karin Rågsjö och Inger Stark (båda v) (2008:37). RIV

Dnr 323-1173/2008 (bordlagd 15/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

67 Utl. 2009:204. Åtgärder mot skolk, mobbning och kränkande behandling inom skolan. Motion av Eivor Karlsson (mp) (2008:41). RIV

68 Utl. 2009:205. Ökad rörlighet på bostadsmarknaden. Motion av Leif Rönngren (s) (2008:75). RV

69 Utl. 2009:206. Medlemskap i SABO. Motion av Leif Rönngren (s) (2008:76). RV

70 Utl. 2009:207. Om tillståndet på Sergels torg - "Ska vi göra nåt". Motion av Karin Rågsjö (v) (2008:86). RVII

Dnr 325-2791/2008 (bordlagd 15/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

71 Utl. 2009:208. Om hemlöshet. Motion av Abdo Goriya m.fl. (s) (2008:89). RVII

72 Utl. 2009:209. Tidtabell för att avskaffa hemlösheten. Motion av Karin Rågsjö m.fl. (v) (2008:95). RVII

73 Utl. 2009:210. Bergmanbiograf i Stockholm. Motion av Roger Mogert (s) (2008:64). RVIII

74 Utl. 2009:218. Brommaplanseländet. Motion av Teres Lindberg (s) (2009:12). RII

75 Utl. 2009:219. Meddelarfrihet i alla verksamheter som upphandlas av staden. Motion av Leif Rönngren (s) (2009:23). RI

76 Utl. 2010:11. Gröna tak. Motion av Per Ankersjö (c) (2009:30). RIII

77 Utl. 2010:12. Möjligheten att låta fler besökare lyssna på Stadshusorgeln. Motion av Karin Hanqvist (s) (2009:18). RI

78 Utl. 2010:13. Återupprättande av Stor-Stockholms koloniträdgårdar. Motion av Martin Michel och Åsa Romson (båda mp) (2009:19). RI

79 Utl. 2010:14. Införande av 020-nummer i socialtjänsten. Motion av Karin Rågsjö (v) (2009:6). RVII

Dnr 325-346/2009 (bordlagd 15/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

80 Utl. 2010:22. Sponsring av stadens idrottsanläggningar. Motion av Per Ankersjö (c) (2009:1). RVIII

81 Utl. 2010:23. Staden bör namnge en gata eller plats efter Tage Erlander. Motion av Tomas Rudin och Arhe Hamednaca (båda s) (2008:67). RIII

82 Utl. 2010:31. Namnet på Citybanans station i hjärtat av Stockholm, Klara eller Stockholm Klara. Motion av Jonas Eklund (mp) och Maria Hannäs (v) (2009:40). RIII

83 Utl. 2010:32. Handlingsplan för litteraturen i Stockholm. Motion av Roger Mogert (s) (2009:13). RVIII

84 Utl. 2010:33. Stockholms Medeltidsmuseum. Motion av Roger Mogert (s) (2009:14). RVIII

§2 Interpellation om uppföljning av kommunens upphandlade verksamheter inom äldreomsorgen (nr2010:1)

Dnr 327-237/2010

Yildiz Kafkas (mp) hade lämnat in en interpellation om uppföljning av kommu­nens upphandlade verksamheter inom äldreomsorgen.

Kommunfullmäktige beslutade den 22 februari 2010 att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Samuelsson hänvisade till utdelat interpellationssvar ------ Bilaga 1.

I debatten yttrade sig Yildiz Kafkas, Eivor Karlsson samt borgarrådet Samuelsson.

§3 Interpellation om finansieringen av Egalia(nr2010:2)

Dnr 325-250/2010

Arhe Hamednaca (s) hade lämnat in en interpellation om finansieringen av Egalia.

Kommunfullmäktige beslutade den 22 februari 2010 att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Sjöstedt hänvisade till utdelat interpellationssvar ----------- Bilaga 2.

I debatten yttrade sig Abdo Goriya och borgarrådet Sjöstedt.

§4 Interpellation om nedskärningar i antalet anställda inom utbildningsområ­det (nr2010:3)

Dnr 219-251/2010

Magnus Johansson (s) hade lämnat in en interpellation om nedskärningar i an­talet anställda inom utbildningsområdet.

Kommunfullmäktige beslutade den 22 februari 2010 att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Nordin hänvisade till utdelat interpellationssvar ------------ Bilaga 3.

I debatten yttrade sig Magnus Johansson, borgarrådet Nordin, Cecilia Brinck och Inger Stark.

§5 Bordlagda interpellationer

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellationerna nr 4, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 och 28 för år 2010.

§6 Interpellation

Anmäldes ingiven interpellation:

(2010:29) av Catharina Tarras-Wahlberg (s) om konsekvenser av beslutet att förbjuda dubbdäck på Hornsgatan
Dnr 314-749/2010.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att interpellationen fick fram­ställas.

Härefter beslutade kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga besva­randet av denna interpellation.

§7 Muntlig frågestund

Fråga nr 1. Vattuormen

Teres Lindberg (s) ställde en fråga om Vattuormen

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Teres Lindberg och borgarrådet Larsson.

Fråga nr 2. Möjligheten att välja hemlagad mat för kommunens hemtjänstmot­tagare

Stefan Nilsson (mp) ställde en fråga om möjligheten att välja hemlagad mat för kommunens hemtjänstmottagare.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Stefan Nilsson och borgarrådet Samuelsson.

Fråga nr 3. Stadens totala kostnader för prinsessbröllopet

Ann Mari Engel (v) ställde en fråga om stadens totala kostnader för prinsess­bröllopet.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Ann Mari Engel och borgarrådet Nordin.

Fråga nr 4. Den planerade skolan i Mariehäll

Karin Hanqvist (s) ställde en fråga om den planerade skolan i Mariehäll.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Karin Hanqvist och borgarrådet Alvendal.

Fråga nr 5. Parboende på servicehus

Eivor Karlsson (mp) ställde en fråga om parboende på servicehus.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Eivor Karlsson och borgarrådet Samuelsson.

Fråga nr 6. Privatiseringen av bostäder

Mehdi Oguzsoy (v) ställde en fråga om privatiseringen av bostäder.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Mehdi Oguzsoy och borgarrådet Larsson.

Fråga nr 7. Kortare säsonger för idrotten

Barry Andersson (s) ställde en fråga om kortare säsonger för idrotten.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Barry Andersson och borgarrådet Sjöstedt.

Fråga nr 8. Återvinningscentraler

Yildiz Kafkas (mp) ställde en fråga om återvinningscentraler.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Yildiz Kafkas och borgarrådet Hamilton.

§8 Anmäld skrivelse

Till kommunfullmäktige hade inkommit följande skrivelse, vilken delgivits be­rörda organ:

Regeringsbeslut

av den 25 mars 2010

Beslut (25 mars) med anledning av överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut (17 oktober 2007) i fråga om detaljplan för Tiburtius 13 och 14 inom stadsdelen Flysta i Stockholms kommun

Regeringen avslår överklagandet.

§9 Närvaro

Närvaro antecknades enligt ---------------------------------------------- Bilaga 4.

§10 Justering

Ordföranden anmälde att till justeringsmän utsetts ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt att justeringen kommer att äga rum måndagen den 19april 2010 kl. 15.00, vilket kommunfullmäktige godkände.

§11 Namn för park i stadsdelen Kungsholmen – Holmiaparken (utl.2010:37)

Dnr 312-282/2010

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2010:37 behandlades. Utlåtandet gäller ett namnförslag för park i stadsdelen Kungsholmen.

Ordet innehades av Teres Lindberg och borgarrådet Alvendal.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Teres Lindberg (s) bifall till socialdemokraternas reservation i kommun­styrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Holmiaparken fastställs som namn för park i stadsdelen Kungsholmen enligt karta, bilaga 2 till utlåtandet.

§12 Namn för kvarter och gator i stadsdelarna Ulvsunda och Ulvsunda Indu­striområde

Prästgården och Ulvsunda Slott bibehålles som namn på kvarter med änd­rad omfattning; Margretelundsvägen bibehålles som namn på gata med ändrad sträckning; Britadalsvägen, Frans Kriegs Väg, Siggedalsvägen och Trevingevägen blir nya namn på gator (utl.2010:38)

Dnr 312-470/2010

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2010:38 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om namn för kvarter och gator i stadsdelarna Ulvsunda och Ulvsunda Industriområde.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning följande.

1. Prästgården och Ulvsunda Slott bibehålles som namn på kvarter med änd­rad omfattning och Margretelundsvägen bibehålles som namn på gata med ändrad sträckning enligt karta, bilaga 2 till utlåtandet.

2. Britadalsvägen, Frans Kriegs Väg, Siggedalsvägen och Trevingevägen fastställs som nya namn på gator enligt karta, bilaga 2 till utlåtandet.

§13 Detaljplan för Älvsjö Centrum i stadsdelen Solberga i Stockholm, Dp 2004-18069-54 (utl.2010:39)

Dnr 311-477/2010

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2010:39 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om detaljplan för Älvsjö Centrum i stadsdelen Solberga i Stockholm.

Ordet innehades av borgarrådet Alvendal, Maria Hannäs, Abit Dundar, Cecilia Obermüller och Eie Herlitz.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Cecilia Obermüller (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommun­styrelsen,

dels av Maria Hannäs (v) att kommunfullmäktige beslutar följande

  1. Delvis bifalla föredragande borgarråds förslag till beslut
  2. Parkeringstalet ska sättas till 0,5 per lägenhet
  3. Därefter anföra följande
    Då området är väl försörjt med bra kollektivtrafik ska parkeringstalet vara 0,5 per lägenhet.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Detaljplanen för Älvsjö Centrum i stadsdelen Solberga i Stockholm, Dp2004-18069-54 antas.

§14 Söderort 2030 – en framtidsvision samt strategi för Söderorts utveckling (utl.2010:40)

Dnr 302-838/2009

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2010:40 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om Söderort 2030 – en framtidsvision samt strategi för Söderorts utveck­ling.

Ordet innehades av borgarråden Larsson och Ruwaida, Maria Hannäs, Abit Dundar, borgarrådet Mogert, Birgitta Holm, Berthold Gustavsson, Eie Herlitz, borgarråden Livh, Jämtin och Samuelsson, Cecilia Obermüller, Tomas Rudin, Mats Lindqvist, Rebwar Hassan, Lilian Falkbäck och Stellan Hamrin.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarrådet Mogert (s) bifall till socialdemokraternas reservation i kom­munstyrelsen,

dels av Cecilia Obermüller (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommun­styrelsen,

dels av Maria Hannäs (v) bifall till vänsterpartiets reservation i kommunstyrel­sen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

§15 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL) kvartal 3 2009, äldreomsorg

Dnr 327-187/2010, 325-2739/2009

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2010:41 behandlades. Utlåtandet gäller dels ett ärende om Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstla­gen (SoL) kvartal 3 2009, äldreomsorg, dels ett ärende om Rapportering av ej verkställda beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt rapportering enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL), kvartal 3 2009.

Ordet innehades av Karin Rågsjö, borgarrådet Kristersson, Eivor Karlsson, bor­garrådet Samuelsson, Birgit Marklund Beijer, Margareta Björk och Berit Kruse.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning följande.

1. Stadsdelsnämndernas rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL kvartal 3 2009, äldreomsorg, godkänns.

2. Stadsdelsnämndernas rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS kvartal 3 2009 godkänns.

3. Stadsdelsnämndernas rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL kvartal 3 2009 godkänns.

§16 Nämndernas verksamhetsplaner med budget för 2010

Trafik- och renhållningsnämnden: Stockholm Ren och Vacker. Lägesrap­port nummer 6 under perioden 2007 till 2009

Skärholmens stadsdelnämnd: Insamling av organiskt avfall i stadsdelens verksamheter

Kommunstyrelsen: Ansökan om medel för att genomföra the 2nd World Forum Against Drugs 24 till 26 maj 2010 i Stockholm (utl.2010:42)

Dnr 112-2550/2009, 303-2715/2009, 303-2492/2009, 329-2762/2009

Ärendet utgår.

§18 Införande av rökfri arbetstid i Stockholms stads verksamheter (utl.2010:43)

Dnr 219-1255/2009

Motion om Rökfri arbetstid för personal som arbetar med barn, äldre och människor med funktionsnedsättning (utl.2009:191)

Dnr 224-1869/2008

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2010:43 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om rökfri arbetstid i Stockholms stads verksamheter. Samtidigt behand­lades kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2009:191 som gäller en motion av Stefan Nilsson (mp) i vilken han föreslår att kommunfullmäktige ska besluta om rökfri arbetstid för personal som arbetar med barn, äldre och männi­skor med funktionshinder samt att alla anställda som vill sluta röka ska erbjudas rökavvänjningskurser utan kostnad.

Ordet innehades av Stefan Nilsson, borgarrådet Samuelsson, Cecilia Önfelt, Ann Mari Engel och Mirja Räihä Järvinen.

Utlåtande 2010:43

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Cecilia Önfelt (c) bifall till centerpartiets ersättaryttrande i kommunsty­relsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

1. Rökfri arbetstid ska vara införd i stadens alla verksamheter senast den 1maj 2010.

2. För ”Rökfri arbetstid i Stockholms stad” gäller de gemensamma utgångs­punkter som föredragande borgarrådet anfört i utlåtandet.

3. Varje nämnd och styrelse beslutar själv vilka lokala utgångspunkter som ska komplettera de stadsgemensamma.

Utlåtande 2009:191

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Cecilia Önfelt (c) bifall till centerpartiets ersättaryttrande i kommunsty­relsens utlåtande nr2010:43.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande

Motion (2008:58) av Stefan Nilsson (mp) om Rökfri arbetstid för personal som arbetar med barn, äldre och människor med funktionsnedsättning anses besvarad med vad föredragande borgarrådet anfört.

§19 Stadsövergripande policy om skyddade personuppgifter med riktlinjer till nämnder och bolag (utl.2010:44)

Dnr 325-2196/2009

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2010:44 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om stadsövergripande policy om skyddade personuppgifter med riktlinjer till nämnder och bolag.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning följande.

Stadsövergripande policy om skyddade personuppgifter med riktlinjer till nämnder och bolag godkänns, bilaga till utlåtandet.

§20 Ändring i föredragningsordningen

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att behandla punkterna nr 5, 10 och 13 på föredragningslistan före punkt nr 38.

§21 Interpellation om personalneddragningar (nr2010:4)

Dnr 219-252/2010

Återupptogs tidigare under sammanträdet bordlagd interpellation av

Mirja Räihä Järvinen (s) om personalneddragningar.

Kommunfullmäktige beslutade den 22 februari 2010 att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Nordin hänvisade till utdelat interpellationssvar ------------ Bilaga 5.

I debatten yttrade sig Mirja Räihä Järvinen och borgarrådet Nordin.

§22 Interpellation om möjligheten till politiska påståenden och förslag i stadens nämnder (nr2010:11)

Dnr 016-454/2010

Återupptogs tidigare under sammanträdet bordlagd interpellation av Jonas Eklund (mp) om möjligheten till politiska påståenden och förslag i stadens nämnder.

Kommunfullmäktige beslutade den 15 mars 2010 att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Nordin hänvisade till utdelat interpellationssvar ------------ Bilaga 6.

I debatten yttrade sig Stefan Nilsson samt borgarråden Mogert och Nordin.

§23 Interpellation om ökade kostnader för skolorna i och med GS-IT (nr2010:18)

Dnr 322-461/2010

Återupptogs tidigare under sammanträdet bordlagd interpellation av Roger Mogert (s) om ökade kostnader för skolorna i och med GS-IT.

Kommunfullmäktige beslutade den 15 mars 2010 att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Nordin hänvisade till utdelat interpellationssvar ------------ Bilaga 7.

I debatten yttrade sig borgarråden Mogert och Nordin, Catharina Tarras-Wahlberg samt Cecilia Brinck.

§24 Förslag till ändring av föredragningslistan – sambehandling av motioner

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att godkänna ändring av behandlingsordningen ---------------------------------------------------------- Bilaga 8.

§25 Motion om alkoholfritt i Stockholms krogvärld mellan kl. 03.00 och 11.00 (utl.2009:30)

Dnr 325-1864/2008

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2009:30 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Stefan Nilsson (mp) i vilken han föreslår kommun­fullmäktige besluta att det i Stockholms stads riktlinjer för serveringstillstånd förs in att inga tillstånd att servera alkohol mellan kl. 03.00 och 11.00 ska bevil­jas.

Ordet innehades av Stefan Nilsson, Marie Ljungberg Schött, Jackie Nylander, Elisabeth Brandt Ygeman, Dikran Dison, Karin Rågsjö, Rolf Lindell, Ulf Fridebäck, Daniel Valiollahi samt borgarrådet Samuelsson.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Elisabeth Brandt Ygeman (s), Stefan Nilsson (mp) och Jackie Nylander (v) bifall till socialdemokraternas, miljöpartiets och vänsterpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Propositionsordning

Ordföranden tog upp kommunstyrelsens förslag varemot ställdes Elisabeth Brandt Ygemans (s), Stefan Nilssons (mp) och Jackie Nylanders (v) gemen­samma förslag.

Vid propositioner på dessa yrkanden förklarade sig ordföranden finna proposi­tionen på bifall till kommunstyrelsens förslag vara med övervägande ja besva­rad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla Elisabeth Brandt Ygemans (s), Stefan Nilssons (mp) och Jackie Nylanders (v) gemensamma förslag att det i Stockholms stads riktlinjer för serveringstillstånd förs in att inga tillstånd ska beviljas att servera alkohol till frukost före kl. 11.00.

Omröstningen utföll med 53 ja och 43 nej. Såsom voteringslista nr 39:1 utvisar röstades ja av -------------------------------------------------------------------- Bilaga 9.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – beslutat följande.

Motion (2008:57) av Stefan Nilsson (mp) om alkoholfritt i Stockholms krogvärld mellan kl. 03.00 och 11.00 avslås.

§26 Bordlagda ärenden

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att åter bordlägga kommunsty­relsens utlåtanden nr 31, 52, 57, 69, 79, 88, 92, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 112, 124, 125, 127, 128, 157, 160, 161, 171, 197, 200, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 218 och 219 för år 2009, nr 11, 12, 13, 14, 22, 23, 31, 32 och 33 för år 2010.

Kommunfullmäktige åtskildes kl. 22.08.