Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2011-11-07

Sammanträde 2011-11-07

Datum
Klockan
16:00
Plats
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Kl. 16.00 behandlas interpellationer.
Kl. 17.00 anordnas en muntlig frågestund då borgar Läs mer...råden svarar på ledamöternas frågor.
Kl. 18.00 behandlas beslutsärenden. I mån av tid behandlas därefter frågor och interpellationer.

En interpellant/motionär kan endast bordlägga sitt ärende två gånger, därefter behandlas ärendet oavsett om interpellanten/motionären är närvarande eller inte.

Rotel I: Finansroteln; borgarrådet Sten Nordin
Rotel II: Trafik- och arbetsmarknadsroteln; borgarrådet Ulla Hamilton
Rotel III: Stadsbyggnads- och idrottsroteln; borgarrådet Regina Kevius
Rotel IV: Skolroteln; borgarrådet Lotta Edholm
Rotel V: Äldre- och ytterstadsroteln; borgarrådet Joakim Larsson
Rotel VI: Stadsmiljöroteln; borgarrådet Per Ankersjö
Rotel VII: Socialroteln; borgarrådet Anna König Jerlmyr
Rotel VIII: Kultur- och fastighetsroteln; borgarrådet Madeleine Sjöstedt

BORDLAGDA INTERPELLATIONER

2 Nr 2011:15 av Ewa Larsson (MP) om en samlad långsiktig planering för barnets bästa att eliminera ständiga överbeläggningar på förskolor och föräldrars oro. RIV

Dnr 321-624/2011 (framställd 4/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

3 Nr 2011:16 av Jan Valeskog (S) om stadens vägran att åstadkomma ett gemensamt kösystem för kommunalt och enskilt driven förskoleverksamhet. RIV

Dnr 321-625/2011 (framställd 4/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

4 Nr 2011:17 av Jan Valeskog (S) om den försämrade kontrollen av elevfrånvaro samt skolpliktsbevakning på Stockholms skolor. RIV

Dnr 322-626/2011 (framställd 4/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Nr 2011:18 av Jan Valeskog (S) om synen på rådande lagstiftning med anledning av återkallandebeslut av tillstånd att driva privata förskolor i Stockholm, m.m. RIV

Dnr 321-628/2011 (framställd 4/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Nr 2011:19 av Jan Valeskog (S) om den låga lärarbehörigheten och höga läraromsättningen på många av Stockholms gymnasieskolor. RIV

Dnr 323-629/2011 (framställd 4/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Nr 2011:20 av Tomas Rudin (S) om moderaternas nya syn på vad som kan vara betydande olägenhet vid ombyggnation. RIII

Dnr 316-630/2011 (framställd 4/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Nr 2011:21 av Carin Jämtin (S) om möjligheterna för idrottsföreningar att hyra stadens gymnastiksalar. RIII

Dnr 328-631/2011 (framställd 4/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Nr 2011:23 av Ann Mari Engel (V) om hyresgästers inflytande i boendet och i bostadsbolagen. RV

Dnr 316-821/2011 (framställd 2/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Nr 2011:25 av Mirja Räihä Järvinen (S) om hemtjänsten för de äldre i Husby. RV

Dnr 327-823/2011 (framställd 2/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Nr 2011:26 av Emilia Bjuggren (S) om barns språkkapital och vårdnadsbidraget. RI

Dnr 325-824/2011 (framställd 2/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Nr 2011:27 av Rana Carlstedt (S) om läxor och läxhjälp i Stockholms skolor. RIV

Dnr 322-1064/2011 (framställd 23/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Nr 2011:28 av Rana Carlstedt (S) om hemtjänstfusket. RV

Dnr 327-1217/2011 (framställd 13/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Nr 2011:29 av Tomas Rudin (S) om konsumentvägledning. RI

Dnr 329-1218/2011 (framställd 13/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Nr 2011:30 av Tomas Rudin (S) om ungdomars allt större svårigheter att komma in på bostadsmarknaden. RV

Dnr 316-1219/2011 (framställd 13/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Nr 2011:31 av Eivor Karlsson (MP) om tidproblem inom hemtjänsten. RV

Dnr 327-1220/2011 (framställd 13/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Nr 2011:32 av Mats Berglund (MP) om anställningsvillkoren på Stockholms stadsteater. RVIII

Dnr 328-1327/2011 (framställd 5/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Nr 2011:33 av Mats Berglund (MP) om finansiering av Strindbergsåret 2012. RVIII

Dnr 328-1328/2011 (framställd 5/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Nr 2011:34 av Ann Mari Engel (V) om Stockholms bottenplacering i Lärarförbundets undersökning av landets musik- och kulturskolor. RVIII

Dnr 322-1329/2011 (framställd 5/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Nr 2011:35 av Karin Rågsjö (V) om mer än halvering av antalet personliga ombud som nästa sparbeting. RVII

Dnr 326-1330/2011 (framställd 5/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

21 Nr 2011:36 av Tomas Rudin (S) om Katarinahissens turismvärde och fortsatta funktion. RII

Dnr 313-1331/2011 (framställd 5/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

22 Nr 2011:37 av Eivor Karlsson (MP) om åtgärder mot vräkning av barnfamiljer. RVII

Dnr 325-1797/2011 (framställd 26/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

23 Nr 2011:38 av Karin Rågsjö (V) om begränsningar i barnomsorgens öppettider i Stockholms stad under sommaren och skillnader mellan kommunala och privata utförare. RIV

Dnr 321-1798/2011 (framställd 26/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

24 Nr 2011:39 av Karin Rågsjö (V) om begränsningar i förskolornas öppettider och hur det påverkar föräldrars arbete. RIV

Dnr 321-1799/2011 (framställd 26/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

25 Nr 2011:40 av Jonas Eklund (MP) om otydliga miljökrav i stadens upphandling. RI

Dnr 319-1800/2011 (framställd 26/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

26 Nr 2011:41 av Ann Mari Engel (V) om den uteblivna satsningen på Götgatan som fungerande gågata. RII

Dnr 314-1908/2011 (framställd 17/10)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

27 Nr 2011:42 av Ann-Margarethe Livh (V) om smygprivatiseringen för att slippa betala för marknadsvärdet. RI

Dnr 327-1909/2011 (framställd 17/10)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

28 Nr 2011:43 av Ingegerd Akselsson Le Douaron (MP) om Ross Tensta gymnasium. RIV

Dnr 322-1973/2011 (framställd 17/10)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

NYA INTERPELLATIONER

29 Nr 2011:44 av Eivor Karlsson (MP) om snabba åtgärder vid brister inom äldreomsorgen. RV

30 Nr 2011:45 av Jan Valeskog (S) om trafikforskares nedgörande kritik av spårvägsplaner i Stockholm. RII

31 Nr 2011:46 av Abdo Goriya (S) om långtidsarbetslösheten bland unga i Stockholm. RII

NYA BESLUTSÄRENDEN (exkl. motioner)

37 Utl. 2011:150. Revisionsberättelser rörande räkenskaper och förvaltning för år 2010 för vissa institutioner utanför den egentliga kommunalförvaltningen (bih. 2011:2)

Rotel V

38 Utl. 2011:151. Deltagande i nationella kvalitetsregister, Senior Alert och Svenska Palliativregistret.

BORDLAGDA MOTIONER

39 Utl. 2011:64. Förbättrade demokratiska processer i den fysiska planeringen av Stockholm. Motion (2010:33) av Cecilia Obermüller (MP). RIII

40 Utl. 2011:87. Införande av trängselavgifter på Essingeleden. Motion (2010:6) av Ann-Margarethe Livh (V). RII

41 Utl. 2011:89. En årlig "Återvinningsdag" i Stockholm. Motion (2010:11) av Stellan Hamrin (V). RII

42 Utl. 2011:90. Snö - något att planera för. Motion (2010:18) av Ylva Wahlström (MP). RII

43 Utl. 2011:91. Införandet av begreppet andragenerationssvenskar. Motion (2010:24) av Paul Lappalainen och Rebwar Hassan (båda MP). RII

44 Utl. 2011:92. Försköning av Stockholms tråkiga miljöer. Motion (2009:48) av Malte Sigemalm (S). RIII

Dnr 302-2497/2009 (bordlagd 23/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

45 Utl. 2011:93. Fler grönområden för en bättre folkhälsa. Motion (2010:12) av Maria Hannäs (V). RIII

46 Utl. 2011:94. Namngivande av täppan vid Thorildsplan till "Bryggar Annas Täppa". Motion (2010:39) av Teres Lindberg (S). RIII

47 Utl. 2011:95. Stockholms stad måste sluta med att skriva avtal med sina kunder där elförbrukningen ingår i avtalet. Motion (2010:32) av Yildiz Kafkas (MP). RV

48 Utl. 2011:96. Fritt dricksvatten i Stockholms offentliga rum. Motion (2010:41) av Tomas Rudin (S). RVI

49 Utl. 2011:102. Exploatering av skolgårdar. Motion (2009:36) av Yildiz Kafkas och Cecilia Obermüller (båda MP). RIV

50 Utl. 2011:103. Gör skolorna i staden tryggare. Motion (2010:17) av Ylva Wahlström (MP). RIV

51 Utl. 2011:104. Kostnadseffektivisering för boende i privata företag/organisationers lägenheter. Motion (2009:47) av Malte Sigemalm (S). RVII

Dnr 325-2496/2009 (bordlagd 26/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

52 Utl. 2011:105. Bevarande av den gamla brandstationen i Midsommarkransen och fylla den med kultur. Motion (2010:19) av Ylva Wahlström m.fl. (MP). RVIII

53 Utl. 2011:124. En inventering av våra idrottsanläggningar och se över eventuella upprustningsbehov samt nybyggnadsbehov av idrottsanläggningar. Motion (2011:11) av Mehdi Oguzsoy (V). RIII

54 Utl. 2011:125. Namnsättning av del av Norra Bantorget till "Brantingparken". Motion (2011:15) av Tomas Rudin (S). RIII

55 Utl. 2011:126. Framtagande av ett skyltprogram för ökad kunskap om Stockholms fantastiska gatunamn och deras historia. Motion (2011:16) av Tomas Rudin (S). RIII

56 Utl. 2011:131. Lokaler för föreningarna - checksystem. Motion (2010:36) av Tomas Rudin (S). RVIII

57 Utl. 2011:132. Bildandet av ett Evert Taubemuseum i Stockholm. Motion (2010:38) av Tomas Rudin (S). RVIII

58 Utl. 2011:133. Skydd för Järvafältet. Motion (1998:69) av Michael Arthursson m.fl. (C). RIII

59 Utl. 2011:134. En ny stadsdels namnsättning. Motion (2011:6) av Tomas Rudin (S). RIII

60 Utl. 2011:144. Främjande av ökad källsortering för hemtjänstmottagare. Motion (2010:23) av Margareta Johansson och Ann-Margarethe Livh (båda V).

61 Utl. 2011:145. Framtagande av plan för främjande av mångfald i Stockholms handel och butiksliv. Motion (2011:28) av Tomas Rudin (S).

62 Utl. 2011:146. Nedgrävning av Essingeleden. Motion (2010:43) av Jari Visshed (S).

63 Utl. 2011:147. Stöd till invånarna i Gaza. Motion (2011:19) av Ann-Margarethe Livh (V)

64 Utl. 2011:148. Elevernas kunskaper om förtryck och svenska brott mot mänskliga rättigheter. Motion (2010:31) av Paul Lappalainen (MP).

65 Utl. 2011:149. Religionsutbildning är en kvarleva från statskyrkans tid och bör därmed avvecklas. Motion (2010:35) av Paul Lappalainen (MP).

NYA MOTIONER, Rotel VII

66 Utl. 2011:152. Satsning på ungdomar, fritid och nykterhet. Motion (2010:42) av Tomas Rudin och Hassan Said Mahamed (båda S).

Rotel I

67 Utl. 2011:153. Stopp för utförsäljning av Vällingby Centrum och lära av misstagen från utförsäljningen av Centrumkompaniet till Boultbee. Motion (2011:23) av Ann-Margarethe Livh och Mehdi Oguzsoy (båda V).

Rotel II

68 Utl. 2011:154. Bättre information om områdets namn vid båtpassage av våra strandområden. Motion (2010:26) av Malte Sigemalm (S).

Rotel V

69 Utl. 2011:155. Tillsättning av en kriskommitté för hyresrätten. Motion (2011:12) av Ann-Margarethe Livh m fl. (V).

§3 Interpellation om den försämrade kontrollen av elevfrånvaro samt skol­pliktsbevakning på Stockholms skolor (nr2011:17)

Dnr 322-626/2011

Jan Valeskog (S) hade lämnat in en interpellation om den försämrade kontrollen av elevfrånvaro samt skolpliktsbevakning på Stockholms skolor.

Kommunfullmäktige beslutade den 4 april 2011 att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Edholm hänvisade till utdelat interpellationssvar ----------- Bilaga 1.

I debatten yttrade sig Jan Valeskog, borgarrådet Edholm och Eivor Karlsson.

§5 Interpellation om den låga lärarbehörigheten och höga läraromsättningen på många av Stockholms gymnasieskolor (nr2011:19)

Dnr 323-629/2011

Jan Valeskog (S) hade lämnat in en interpellation om den låga lärarbehörighe­ten och höga läraromsättningen på många av Stockholms gymnasieskolor.

Kommunfullmäktige beslutade den 4 april 2011 att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Edholm hänvisade till utdelat interpellationssvar ----------- Bilaga 2.

I debatten yttrade sig Jan Valeskog och borgarrådet Edholm.

§6 Bordlagd interpellation

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellation nr 20 för år 2011.

§7 Interpellation om möjligheterna för idrottsföreningar att hyra stadens gymnastiksalar (nr2011:21)

Dnr 328-631/2011

Carin Jämtin (S) hade lämnat in en interpellation om möjligheterna för idrotts­föreningar att hyra stadens gymnastiksalar.

Kommunfullmäktige beslutade den 4 april 2011 att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Kevius hänvisade till utdelat interpellationssvar ------------ Bilaga 3.

I debatten yttrade sig Emilia Bjuggren, borgarrådet Kevius och Mehdi Oguzsoy.

§8 Interpellation om hyresgästers inflytande i boendet och i bostadsbolagen (nr2011:23)

Dnr 316-821/2011

Ann Mari Engel (V) hade lämnat in en interpellation om hyresgästers infly­tande i boendet och i bostadsbolagen.

Kommunfullmäktige beslutade den 2 maj 2011 att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Larsson hänvisade till utdelat interpellationssvar ----------- Bilaga 4.

I debatten yttrade sig Ann Mari Engel, borgarrådet Larsson, Emilia Bjuggren och Ann-Margarethe Livh.

§9 Bordlagda interpellationer

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellationerna nr 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 och 43 för år 2011.

§10 Interpellationer

Anmäldes ingivna interpellationer:

1. (2011:44) av Eivor Karlsson (MP) om snabba åtgärder vid brister inom äldreomsorgen
Dnr 327-2031/2011;

2. (2011:45) av Jan Valeskog (S) om trafikforskares nedgörande kritik av spårvägsplaner i Stockholm
Dnr 314-2032/2011

3. (2011:46) av Abdo Goriya (S) om långtidsarbetslösheten bland unga i Stockholm
Dnr 331-2033/2011.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att interpellationerna fick fram­ställas.

Härefter beslutade kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga besva­randet av dessa interpellationer.

§11 Muntlig frågestund

Fråga nr 1. De borgerligas nedstängning av Vanadisbergets återvinnings­central

Jan Valeskog (S) ställde en fråga om de borgerligas nedstängning av Vanadis­bergets återvinningscentral.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Jan Valeskog och borgarrådet Hamilton.

Fråga nr 2. Avser borgarrådet att göra något för att rädda den gamla eken på Oxenstiernsgatan?

Åke Askensten (MP) ställde en fråga om borgarrådet avser att göra något för att rädda den gamla eken på Oxenstiernsgatan.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Åke Askensten och borgarrådet Hamilton.

Fråga nr 3. Anser borgarrådet att Attendo och Carema har förtjänat förtroen­det att bedriva äldreomsorg vid Axelgårdens, Katarinagårdens, Solbackens och Vasens vård- och omsorgsboende?

Torun Boucher (V) ställde en fråga om borgarrådet anser att Attendo och Carema har förtjänat förtroendet att bedriva äldreomsorg vid Axelgårdens, Katarinagårdens, Solbackens och Vasens vård- och omsorgsboende.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Torun Boucher och borgarrådet Larsson.

Fråga nr 4. Vad skulle det kosta att häva avtal som inte fungerar?

Borgarrådet Mogert (S) ställde en fråga om vad det skulle kosta att häva avtal som inte fungerar.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av borgarråden Mogert och Larsson.


Fråga nr 5. Carema och kontroll av äldreboenden

Stefan Nilsson (MP) ställde en fråga om Carema och kontroll av äldreboenden.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Stefan Nilsson och borgarrådet Larsson.

Fråga nr 6. Försäljning av Svenska Bostäders fastigheter i Bredäng och Kärr­torp till Primula AB

Ann Mari Engel (V) ställde en fråga om försäljning av Svenska Bostäders fastig­heter i Bredäng och Kärrtorp till Primula AB.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Ann Mari Engel och borgarrådet Nordin.

Fråga nr 7. Varför förlänger man avtal när det finns uppenbara brister i vården?

Bengt Roxne (S) ställde en fråga om varför man förlänger avtal när det finns uppenbara brister i vården.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Bengt Roxne och borgarrådet Larsson.

Fråga nr 8. Den oroliga sociala situationen i Järva

Awad Hersi (MP) ställde en fråga om den oroliga sociala situationen i Järva.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Awad Hersi och borgarrådet Larsson.

§12 Anmälda skrivelser

Till kommunfullmäktige hade inkommit följande skrivelser, vilka delgivits be­rörda organ:


Högsta förvaltningsdomstolens beslut

av den 17 oktober 2011

Beslut (17 oktober) med anledning av överklagat avgörande av Regeringen, Miljödepartementet (7 april) avseende Förslag till detaljplan för Sädesärlan 6 m.m. i stadsdelen Östermalm.

Högsta förvaltningsdomstolen avvisar ansökningarna om rättsprövning.

Dnr 311-901/2011

Regeringsbeslut

av den 13 oktober 2011

Beslut (13 oktober) med anledning av överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut (12 maj 2010) i fråga om detaljplan för del av Solvärmen 1 i stadsdelen Flaten i Stockholm, Stockholms kommun.

Regeringen avslår överklagandena.

Kammarrätten i Stockholms beslut

av den 19 oktober 2011

Beslut (19 oktober) med anledning av överklagat avgörande i Förvaltningsrätten (beslut 1 september) avseende Förslag till detaljplan för kv. Konsthallen 2 m.fl., Djurgårdsvägen 68, i stadsdelen Djurgården, Dnr 2006-19499-54 (hotell och museum) Mål nr 5361-11. Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. För­valtningsrättens avgörande står därför fast.

Dnr 311-955/2011

Beslut (19 oktober) med anledning av överklagat avgörande i Förvaltningsrätten (beslut 1 september) avseende Förslag till detaljplan för kv. Konsthallen 2 m.fl., Djurgårdsvägen 68, i stadsdelen Djurgården, Dnr 2006-19499-54 (hotell och museum) Mål nr 5299-11. Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. För­valtningsrättens avgörande står därför fast.

Dnr 311-955/2011

Förvaltningsrätten i Stockholms beslut

av den 24 oktober 2011

Beslut (24 oktober) angående överklagande av kommunstyrelsens beslut (28april 2010) avseende anmälan av delegationsbeslut fattade inom SLK, KF/KS kansli, rotlar och partikanslier under 3:e tertialet 1/10-31/12 2009.

Förvaltningsrätten avslår överklagandet.

Dnr 013-1993/2011

Mark- och miljödomstolens beslut

av den 27 oktober 2011

Beslut (27 oktober) med anledning av överklagat avgörande hos Länsstyrelsen i Stockholms län (beslut 11 april) avseende detaljplan för område vid kv. Rosen­dal Mindre inom stadsdelen Södermalm, Stockholms kommun.

Mark- och miljödomstolen avslår överklagandena.

Mark- och miljödomstolens beslut

av den 28 oktober 2011

Beslut (28 oktober) med anledning av överklagat avgörande hos Länsstyrelsen i Stockholms län (beslut 13 juni) avseende fastigheten Nässlan 4 i Stockholms kommun.

Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet.

§13 Anmälan av ny ledamot och nya ersättare

Anmäldes länsstyrelsen i Stockholms läns beslut den 1 november 2011 att utse ny ledamot och nya ersättare i kommunfullmäktige för tiden till och med den 14 oktober 2014.

Till ledamot efter Claudia Jimenez Guala (V) hade utsetts Jackie Nylander (V).

Till ersättare efter Jackie Nylander (V) hade utsetts Kajsa Stenfelt (V).

Till ersättare efter Teres Lindberg (S) hade utsetts Anders Löwdin (S).

§14 Ändrad sammanträdestid

Kommunfullmäktiges sammanträde den 28 november 2011 förlängs och börjar kl.15.00. Kl.15.00 behandlas interpellationer och kl. 16.00 börjar frågestunden. Behandlingen av beslutsärenden börjar kl. 17.00.

§15 Närvaro

Närvaro antecknades enligt ---------------------------------------------- Bilaga 5.

§16 Justering

Ordföranden anmälde att till justeringsmän utsetts ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt att justeringen kommer att ske måndagen den 14 no­vember 2011 kl. 15.00, vilket kommunfullmäktige godkände.

§17 Revisionsberättelser rörande räkenskaper och förvaltning för år 2010 för vissa institutioner utanför den egentliga kommunalförvaltningen (bih.2011:2) (utl. 2011:150)

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2011:150 behandlades. Utlåtande gäller revi­sionsberättelser rörande räkenskaper och förvaltning för år 2010 för vissa insti­tutioner utanför den egentliga kommunalförvaltningen.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning följande.

1. Direktionen för Stockholms kommuns arbetstagares understödsstiftelse be­viljas ansvarsfrihet för 2010 års förvaltning.

2. För sin del beviljas styrelsen för Handelshögskolan i Stockholm ansvarsfri­het för 2010 års förvaltning.

3. Styrelsen för Stiftelsen Hotellhem i Stockholm beviljas ansvarsfrihet för 2010 års förvaltning.

4. Styrelsen för Stiftelsen Stockholms Sjöfartshotell beviljas ansvarsfrihet för 2010 års förvaltning.

5. Styrelsen för Stiftelsen Strindbergsmuseet beviljas ansvarsfrihet för 2010 års förvaltning.

6. Styrelsen för Stiftelsen Tyrestaskogen beviljas ansvarsfrihet för 2010 års förvaltning.

7. Styrelsen för Stiftelsen Stockholms Läns Äldrecentrum beviljas ansvarsfri­het för 2010 års förvaltning.

§18 Deltagande i nationella kvalitetsregister, Senior Alert och Svenska Palliativ­registret (utl.2011:151)

Dnr 327-1512/2011

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2011:151 behandlades. Utlåtandet gäller ett för­slag från äldrenämnden om deltagande i nationella kvalitetsregister, Senior Alert och Svenska Palliativregistret.

Ordet innehades av Eivor Karlsson.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning följande.

Stadens vård- och omsorgsboenden, servicehus och dagverksamheter för äldre, oavsett regi, ska delta i de nationella kvalitetsregistren Senior Alert och Svenska Palliativregistret.

§19 Motion om förbättrade demokratiska processer i den fysiska planeringen av Stockholm (utl.2011:64)

Dnr 015-2346/2010

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2011:64 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Cecilia Obermüller (MP) i vilken hon föreslår att ett antal uppdrag och förslag genomförs för förbättrade demokratiska processer i den fysiska planeringen av Stockholm.

Ordet innehades av Ingegerd Akselsson Le Douaron, Maria Östberg Svanelind, Salar Rashid, Kaj Nordquist, borgarrådet Kevius, Björn Ljung, Helen Törnqvist och Torun Boucher.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Ingegerd Akselsson Le Douaron (MP) bifall till Miljöpartiets reservation i kommunstyrelsen,

dels av Torun Boucher (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kommunsty­relsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2010:33) av Cecilia Obermüller (MP) om ”Förbättrade demokra­tiska processer i den fysiska planeringen av Stockholm” avslås.

§20 Motion om införande av trängselavgifter på Essingeleden (utl.2011:87)

Dnr 314-565/2010

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2011:87 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Ann-Margarethe Livh (V) i vilken hon föreslår att trängselavgifter ska införas på Essingeleden som idag är undantagen från avgif­ten.

Ordet innehades av Ann-Margarethe Livh, Åke Askensten, Jakop Dalunde, Malte Sigemalm, borgarrådet Hamilton, Mikael Magnusson och Björn Ljung.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Åke Askensten (MP) bifall till Miljöpartiets reservation i kommunstyrel­sen,

dels av Ann-Margarethe Liv (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kom­munstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2010:6) av Ann-Margarethe Livh (V) om ”Införande av trängselav­gifter på Essingeleden” anses besvarad med vad föredragande borgarrådet anfört.

§22 Motion om snö – något att planera för (utl.2011:90)

Dnr 314-1597/2010

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2011:90 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Ylva Wahlström (MP) i vilken hon föreslår att kom­munfullmäktige beslutar om att ta fram en plan över var staden bäst lägger snö­massor och förbereder och skyddar marken där det bäst behövs.

Ordet innehades av Christopher Ödmann, Frida Johansson Metso, Kajsa Stenfelt, borgarrådet Hamilton, Karl Bern, Ewa Samuelsson och Malte Sigemalm.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Christopher Ödmann (MP) bifall till Miljöpartiets reservation i kommun­styrelsen,

dels av Kajsa Stenfelt (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kommunstyrel­sen.


Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2010:18) av Ylva Wahlström (MP) om ”Snö – något att planera för” anses besvarad med vad som anförs i utlåtandet.

§23 Motion om införandet av begreppet andragenerationssvenskar (utl.2011:91)

Dnr 335-2052/2010

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2011:91 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Paul Lappalainen och Rebwar Hassan (båda MP) i vilken de föreslår införande av begreppet andragenerationssvenskar.

Ordet innehades av Stina Bengtsson, Gulan Avci, Yvonne Ruwaida, Salar Rashid, Christina Elffors Sjödin, Eva Solberg, Awad Hersi, Emilia Bjuggren, Ann-Margarethe Livh, Mariana Moreira Duarte och Abebe Hailu.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning följande.

Motion (2010:24) av Paul Lappalainen och Rebwar Hassan (båda MP) om ”Införandet av begreppet andragenerationssvenskar” avslås.

§24 Motion om försköning av Stockholms tråkiga miljöer (utl.2011:92)

Dnr 302-2497/2009

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2011:92 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Malte Sigemalm (S) i vilken han bl.a. föreslår att konstfackelever ges resurser att genomföra vinnande utsmyckningsförslag på respektive vinnande objekt.

Ordet innehades av Malte Sigemalm, Markus Nordström, Karin Rågsjö, Ewa Larsson och borgarrådet Kevius.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Malte Sigemalm (S) och Karin Rågsjö (V) bifall till Socialdemokraternas och Vänsterpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen,

dels av Ewa Larsson (MP) bifall till Miljöpartiets reservation i kommunstyrel­sen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag följande.

Motion (2009:48) av Malte Sigemalm (S) om ”Försköning av Stockholms tråkiga miljöer” avslås.

§26 Motion om namngivande av täppan vid Thorildsplan till ”Bryggar Annas Täppa” (utl.2011:94)

Dnr 312-2643/2010

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2011:94 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Teres Lindberg (S) i vilken hon föreslår att täppan vid Thorildsplan namnges efter den socialdemokratiska politikern Anna Johansson-Visborg.

Ordet innehades av Elisabeth Brandt Ygeman och Torun Boucher.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Elisabeth Brandt Ygeman (S) och Torun Boucher (V) bifall till Social­demokraternas och Vänsterpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2010:39) av Teres Lindberg (S) om ”Namngivande av täppan vid Thorildsplan till 'Bryggar Annas Täppa'” anses besvarad med vad som anförs i utlåtandet.

§27 Motion om Stockholms stad måste sluta med att skriva avtal med sina kun­der där elförbrukningen ingår i avtalet (utl.2011:95)

Dnr 302-2314/2010

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2011:95 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Yildiz Kafkas (MP) i vilken hon föreslår att kommun­fullmäktige ger fastighetsförvaltande nämnder och bolag i uppdrag att omför­handla de befintliga hyresavtalen så att elräkningen separeras från hyresavtalet.

Ordet innehades av Awad Hersi, borgarrådet Larsson och Kajsa Stenfelt.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Awad Hersi (MP) bifall till Miljöpartiets reservation i kommunstyrelsen,

dels av Kajsa Stenfelt (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kommunstyrel­sen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2010:32) av Yildiz Kafkas (MP) om ”Stockholms stad måste sluta med att skriva avtal med sina kunder där elförbrukningen ingår i avtalet” an­ses besvarad med hänvisning till vad som anförs i utlåtandet.

§28 Bordlagt ärende

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att åter bordlägga kommunsty­relsens utlåtande nr 96 för år 2011.

§29 Motion om exploatering av skolgårdar (utl.2011:102)

Dnr 322-1994/2009

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2011:102 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Yildiz Kafkas och Cecilia Obermüller (båda MP) i vilken de föreslår att exploatering av stadens skolgårdar ska stoppas och att in­satser istället bör göras för att utveckla dessa.

Ordet innehades av Daniel Helldén, Jan Valeskog, borgarrådet Edholm och Måns Almqvist.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Jan Valeskog (S) bifall till Socialdemokraternas reservation i kommun­styrelsen,

dels av Daniel Helldén (MP) bifall till Miljöpartiets reservation i kommunstyrel­sen,

dels av Måns Almqvist (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kommunsty­relsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2009:36) av Yildiz Kafkas och Cecilia Obermüller (båda MP) om ”Exploatering av skolgårdar” anses besvarad med vad som anförs i utlåtandet.

§30 Motion om gör skolorna i staden tryggare (utl.2011:103)

Dnr 322-1596/2010

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2011:103 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Ylva Wahlström (MP) i vilken hon föreslår att utbild­ningsnämnden får i uppdrag att kartlägga behov samt ta initiativ för att göra skolorna i staden tryggare.

Ordet innehades av Ingegerd Akselsson Le Douaron, borgarrådet Edholm, Måns Almqvist, Per Olsson, Ewa Samuelsson och Helen Törnqvist.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels bifall till Socialdemokraternas och Miljöpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen,

dels av Måns Almqvist (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kommunsty­relsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2010:17) av Ylva Wahlström (MP) om ”Gör skolorna i staden tryg­gare” anses besvarad med vad som anförs i utlåtandet.

§31 Motion om kostnadseffektivisering för boende i privata företag/organisa-tioners lägenheter (utl.2011:104)

Dnr 325-2496/2009

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2011:104 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Malte Sigemalm (S) i vilken han bl.a. yrkar att kom­munfullmäktige ges en redovisning om vilka företag/organisationer som staden nyttjar och hur stora summor som utbetalas till respektive stadsdel.

Ordet innehades av Ann Mari Engel, Jackie Nylander, Stefan Nilsson, Malte Sigemalm, borgarrådet König Jerlmyr, borgarrådet Mogert, Ann-Katrin Åslund och Hanna Broberg.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Malte Sigemalm (S) bifall till Socialdemokraternas reservation i kom­munstyrelsen,

dels av Stefan Nilsson (MP) bifall till Miljöpartiets reservation i kommunstyrel­sen,

dels av Ann Mari Engel (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kommunsty­relsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2009:47) av Malte Sigemalm (S) om ”Kostnadseffektivisering för boende i privata företag/organisationers lägenheter” anses besvarad med hänvisning till vad som sagts i utlåtandet.

§32 Bordlagda ärenden

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att åter bordlägga kommunsty­relsens utlåtanden nr 105, 124, 125, 126, 131, 132, 133, 134, 144, 145, 146, 147, 148 och 149 för år 2011.

Kommunfullmäktige beslutade även att bordlägga kommunstyrelsens utlåtan­den nr 152, 153, 154 och 155 för år 2011.

§33 Motioner

Under tiden 18 oktober – 7 november 2011 väcktes och inlämnades följande motioner:

1. (2011:65) av Karin Wanngård m.fl. (S) om förnyad demokrati så att vi tillsammans kan utveckla den goda staden för alla!
Dnr 335-2166/2011;

2. (2011:66) av Jan Valeskog (S) om omgående ombyggnation av Mälarhöj­dens skola
Dnr 308-2204/2011;

3. (2011:67) av Jan Valeskog och Kaj Nordquist (båda S) om omgående renovering av Hässelbygårdsskolan
Dnr 308-2206/2011;

4. (2011:68) av Tomas Rudin (S) om inrättandet av fler bryggplatser för Stockholms medborgare utefter Stockholms stränder samt kajer med gästhamnar för turism och maritim handel
Dnr 309-2207/2011;

5. (2011:69) av Åke Askensten (MP) om bevarande av den gamla eken på Oxenstiernsgatan
Dnr 304-2208/2011;

6. (2011:70) av Per Olsson (MP) om särskild satsning på särskilt stöd i grundskolans lägre årskurser
Dnr 322-2209/2011;

7. (2011:71) av Awad Hersi (MP) om kvalitetssäkring av tolkningen i sta­dens verksamheter
Dnr 334-2210/2011.


Motionerna överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunfullmäktige åtskildes kl. 22.07.