Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2013-04-08

Sammanträde 2013-04-08

Datum
Klockan
16:00
Plats
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Kl. 16.00 behandlas interpellationer.
Kl. 17.00 anordnas en muntlig frågestund då borgar Läs mer...råden svarar på ledamöternas frågor.
Kl. 18.00 behandlas beslutsärenden. I mån av tid behandlas därefter frågor och interpellationer.

En interpellant/motionär kan endast bordlägga sitt ärende två gånger, därefter behandlas ärendet oavsett om interpellanten/motionären är närvarande eller inte.

Rotel I: Finansroteln; borgarrådet Sten Nordin
Rotel II: Trafik- och arbetsmarknadsroteln; borgarrådet Ulla Hamilton
Rotel III: Stadsbyggnads- och idrottsroteln; borgarrådet Regina Kevius
Rotel IV: Skolroteln; borgarrådet Lotta Edholm
Rotel V: Äldre- och ytterstadsroteln; borgarrådet Joakim Larsson
Rotel VI: Stadsmiljöroteln; borgarrådet Per Ankersjö
Rotel VII: Socialroteln; borgarrådet Anna König Jerlmyr
Rotel VIII: Kultur- och fastighetsroteln; borgarrådet Madeleine Sjöstedt

BORDLAGDA INTERPELLATIONER

2 Nr 2012:39 av Stefan Hansson (S) om stadens engagemang för att öka intresset för gymnasiets yrkesutbildningar. RII

Dnr 323-1491/2012 (framställd 5/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

3 Nr 2012:41 av Jan Valeskog (S) om närpolisens arbete med cityvåld och ungdomsbrottslighet. RI

Dnr 329-1493/2012 (framställd 5/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

4 Nr 2012:43 av Tomas Rudin (S) om den eventuella avvecklingen av campingstugorna vid Drevvikens strand, Hökarängsbadet. RI

Dnr 302-1599/2012 (framställd 26/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Nr 2012:45 av Jan Valeskog (S) om nya principer för lönesättning av Stockholms lärare, vilka strider mot intentionerna i Avtal 12, m.m. RI

Dnr 210-1601/2012 (framställd 26/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Nr 2012:49 av Tomas Rudin (S) om möjligheterna att behålla golfträningsanläggningen vid Årstafältet. RIII

Dnr 328-1720/2012 (framställd 17/12)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Nr 2012:51 av Karin Rågsjö (V) om snö och beredskap. RII

Dnr 314-1809/2012 (framställd 28/1, bordlagd 18/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Nr 2012:52 av Jan Valeskog (S) om granskningen av Volvo IT upphandlingen. RI

Dnr 031-1846/2012 (framställd 28/1)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Nr 2012:53 av Roger Mogert (S) om riktlinjer för personalövertagande. RI

Dnr 329-1847/2012 (framställd 28/1)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Nr 2013:1 av Eivor Karlsson (MP) om ökad psykisk ohälsa bland elever. RIV

Dnr 322-150/2013 (framställd 18/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Nr 2013:2 av Jan Valeskog (S) om vilka som bör ha ansvaret för upphandling och kontroll av snöröjning och städning i Stockholm. RII

Dnr 303-151/2013 (framställd 18/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Nr 2013:3 av Jan Valeskog (S) om stadens bristande ansvarstagande för kolloverksamheten på Barnens Ö. RI

Dnr 324-152/2013 (framställd 18/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Nr 2013:4 av Mirja Räihä (S) om stadens beredskap att ta emot äldre från akutsjukhus under storhelger. RV

Dnr 327-153/2013 (framställd 18/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Nr 2013:5 av Katarina Luhr (MP) om outsourcing av Stockholm Vattens verksamheter. RVI

Dnr 315-211/2013 (framställd 18/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Nr 2013:6 av Tomas Rudin (S) om målen för bostadsbyggande i Stockholm. RIII

Dnr 316-292/2013 (framställd 4/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Nr 2013:7 av Kaj Nordquist (S) om översyn av hyresnivåerna och konsekvenserna för föreningslivet i Stockholm. RV

Dnr 328-293/2013 (framställd 4/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Nr 2013:8 av Tomas Rudin (S) om stadens planering av nya handelsplatser och eventuella risker för överetablering av handelsytor i Stockholm samt dess konsekvenser för priser, butiksdöd och medborgarnas avstånd till service. RI

Dnr 319-294/2013 (framställd 4/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Nr 2013:9 av Jan Valeskog (S) om den dåliga ekonomin i fullbelagda gymnasieskolor i Stockholm. RIV

Dnr 323-295/2013 (framställd 4/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

NYA INTERPELLATIONER

19 Nr 2013:10 av Jan Valeskog (S) om Stockholms nej till ökad programersättning för gymnasieelever, från andra kommuner i länet. RI

20 Nr 2013:11 av Mirja Räihä (S) om hyreshöjningar på Trekantens servicehus. RV

21 Nr 2013:12 av Eivor Karlsson (MP) om för låg ersättning när privata vårdföretag nu lämnar äldreomsorgen. RV

22 Nr 2013:13 av Inger Stark (V) om den ideella föreningen Albatross. RIV

NYA BESLUTSÄRENDEN (exkl. motioner), Rotel VI

29 Utl. 2013:35 Delegation av tillsynsbefogenheter enligt miljöbalken från Länsstyrelsen till miljö- och hälsoskyddsnämnden (komplettering av tidigare beslut i kommunfullmäktige)

30 Utl. 2013:36 Ny miljöbilsdefinition och justerade miljöbilsmål

Minoritetsåterremiss från kommunfullmäktige den 18 februari 2013
Dnr 303-1566/2012

Rotel I

31 Utl. 2013:37 Revisionsberättelser över de kommunala nämndernas verksamhet för år 2012 jämte granskningsrapporter avseende bolagen samt revisionsberättelse för kommunalförbund. Prövning av fråga om anmärkning och ansvarsfrihet (bih. 2013:1)

32 Utl. 2013:38 Årsredovisning 2012 med uppföljning av budget för Stockholms stad

Sjöstadsskolan dnr 312-4787/2004
Framtagande av strategi avseende stadens system för skrymmande hushållsavfall, dnr 303-1872/2012
Reducerad avgift för upplåtelse av offentlig plats för byggetablering. Trafik- och renhållningsnämndens svar på uppdrag från kommunfullmäktige, dnr 109-1878/2012
Kommunalförbundet Storstockholms brandförsvars årsredovisning 2012, dnr 123-265/2013
Dnr 123-41/2013, 312-4787/2004, 303-1872/2012, 109-1878/2012, 123-265/2013

33 Utl. 2013:39 Policy om EU-politik med påverkan på Stockholm och Stockholmarna

Positionspapper om EU, staden och stockholmarna
Dnr 024-2011/2011
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

34 Utl. 2013:40 Arvodering av förtroendevald

Rotel III

35 Utl. 2013:41 Detaljplan för område vid kv. Martallen i stadsdelen Midsommarkransen, Dp 2007-36263-54

36 Utl. 2013:42 Detaljplan för områden vid Bryggvägen och Gröndalsvägen, del av fastigheten Gröndal 1:1 m.fl. i stadsdelen Gröndal,

Rotel IV

37 Utl. 2013:43 Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan

Rotel V+VII

38 Utl. 2013:44 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen (SoL), kvartal 1 år 2012 och kvartal 2 år 2012, äldreomsorg

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt 9 § och rapportering enligt 28 f § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt 4 kap 1 § socialtjänstlagen (SoL) kvartal 1 år 2012 och kvartal 2 år 2012
Dnr 327-926/2012, 325-1034/2012, 325-1432/2012, 327-1529/2012

BORDLAGDA MOTIONER

39 Utl. 2012:142. Principer för hantering av bidrag till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning. Motion (2011:78) av Kaj Nordquist (S). RVII

40 Utl. 2012:154. Fler bänkar i stadsmiljön. Motion (2011:53) av Åke Askensten (MP). RII

Dnr 329-1610/2011 (bordlagd 18/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

41 Utl. 2012:155. Bevarande av den gamla eken på Oxenstiernsgatan. Motion (2011:69) av Åke Askensten (MP). RII

Dnr 304-2208/2011 (bordlagd 18/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

42 Utl. 2012:156. Jämställd trafik. Motion (2011:72) av Emilia Hagberg (MP). RII

43 Utl. 2012:157. Uppkallande av någon offentlig plats efter Sven Tumba Johansson. Motion (2011:59) av Tomas Rudin (S). RIII

44 Utl. 2012:158. Uppkallande av en plats efter författaren Emelie Flygare-Carlén. Motion (2011:75) av Tomas Rudin och Maria Östberg Svanelind (båda S). RIII

45 Utl. 2012:159. Anordnande av WC vid fotbollsplanen i Bellevueparken. Motion (2011:57) av Jan Valeskog (S). RIII

46 Utl. 2012:160. Ombyggnation av Mälarhöjdens skola. Motion (2011:66) av Jan Valeskog (S). RIV + RIII

47 Utl. 2012:161. Översyn i syfte att effektivisera stadens funktionshinderråd. Motion (2011:80) av Kaj Nordquist (S). RVII

48 Utl. 2012:162. Stockholm ska ansöka om och förbereda för att bli en Fair Trade City. Motion (2011:60) av Emilia Bjuggren (S). RI

49 Utl. 2013:4. Om barns rätt till en giftfri vardag - inför miljödiplomering för giftfria skolor. Motion (2012:12) av Emilia Hagberg m.fl. (MP). RVI

Dnr 322-444/2012 (bordlagd 4/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

50 Utl. 2013:5. Om den könssegregerade arbetsmarknaden i Stockholms stad. Motion (2011:25) av Ann-Margarethe Livh (V). RVII

Dnr 331-636/2011 (bordlagd 18/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

51 Utl. 2013:6. Nya konstytor i stadsmiljön. Motion (2011:62) av Åke Askensten (MP). RVIII

52 Utl. 2013:7. Införande av legitimation för all personal med eget ansvar för barn på skolorna, även fritidspedagogerna. Motion (2012:5) av Jan Valeskog (S). RIV

53 Utl. 2013:8. Ersättande av slogan "The Capital of Scandinavia". Motion (2012:13) av Åke Askensten (MP). RI

54 Utl. 2013:9. Utformande av en lönestrategi i Stockholms stad. Motion (2012:34) av Jan Valeskog (S). RI

55 Utl. 2013:10. Tio kraftfulla insatser mot barnfattigdomen i Stockholms stad med sikte på en nollvision. Motion (2012:24) av Karin Rågsjö (V). RI

Dnr 325-663/2012 (bordlagd 18/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

56 Utl. 2013:27. Policy för bedömning i skolan. Motion (2012:21) av Per Olsson (MP). RIV

57 Utl. 2013:34. Tidsgeografiska dagsprogram i Stockholms stadsbyggande. Motion (2012:10) av Tomas Rudin (S). RIII

§1 Justering

Förste vice ordföranden Eva-Louise Erlandsson Slorach(S) och andre vice ord­föranden Ulf Fridebäck (FP) utsågs att jämte ordföranden Margareta Björk (M) justera och expediera dagens protokoll. Justeringen sker den 15april 2013.

Under punkt nr 32 på dagordningen (Årsredovisning 2012 med uppföljning av budget för Stockholms stad) utsågs Mirja Räihä (S) till justerare avseende be­slutet i ärendet samt §§ 17-25.

§2 Interpellation om stadens engagemang för att öka intresset för gymnasiets yrkesutbildningar (nr2012:39)

Dnr 323-1491/2012

Stefan Hansson (S) hade lämnat in en interpellation om stadens engagemang för att öka intresset för gymnasiets yrkesutbildningar.

Kommunfullmäktige beslutade den 5 november 2012 att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Hamilton hänvisade till utdelat interpellationssvar --------- Bilaga 1.

I debatten yttrade sig Stefan Hansson, borgarrådet Hamilton, Karin Rågsjö och Jan Valeskog.

§3 Interpellation om närpolisens arbete med cityvåld och ungdomsbrottslighet (nr2012:41)

Dnr 329-1493/2012

Jan Valeskog (S) hade lämnat in en interpellation om närpolisens arbete med cityvåld och ungdomsbrottslighet.

Kommunfullmäktige beslutade den 5 november 2012 att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Nordin hänvisade till utdelat interpellationssvar ------------ Bilaga 2.

I debatten yttrade sig Jan Valeskog, Jackie Nylander, borgarrådet Nordin och Karin Rågsjö.

§4 Interpellation om den eventuella avvecklingen av campingstugorna vid Drevvikens strand, Hökarängsbadet (nr2012:43)

Dnr 302-1599/2012

Tomas Rudin (S) hade lämnat in en interpellation om den eventuella avveck­lingen av campingstugorna vid Drevvikens strand, Hökarängsbadet.

Kommunfullmäktige beslutade den 26 november 2012 att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Nordin hänvisade till utdelat interpellationssvar ------------ Bilaga 3.

I debatten yttrade sig borgarrådet Rudin, Jackie Nylander, borgarråden Nordin och Larsson samt Gunnar Sandell.

§5 Bordlagda interpellationer

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellationerna nr 45, 49, 51, 52 och 53 för år 2012 samt nr1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 och 9 för år 2013.

§6 Interpellationer

Anmäldes ingivna interpellationer:

1. (2013:10) av Jan Valeskog (S) om Stockholms nej till ökad programer­sättning för gymnasieelever, från andra kommuner i länet
Dnr 323-380/2013;

2. (2013:11) av Mirja Räihä (S) om hyreshöjningar på Trekantens service­hus
Dnr 327-381/2013;

3. (2013:12) av Eivor Karlsson (MP) om för låg ersättning när privata vårdföretag nu lämnar äldreomsorgen
Dnr 327-382/2013;

4. (2013:13) av Inger Stark (V) om den ideella föreningen Albatross
Dnr 321-441/2013.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att interpellationerna fick fram­ställas.

Härefter beslutade kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga besva­randet av dessa interpellationer.

§7 Muntlig frågestund

Fråga nr 1. Reva – Hur garantera stockholmarnas trygghet?

Abdo Goriya (S) ställde frågan: Reva – Hur garantera stockholmarnas trygghet?

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Abdo Goriya och borgarrådet Nordin.

Fråga nr 2. Rinkebyakademin

Åsa Jernberg (MP) ställde en fråga om Rinkebyakademin.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Åsa Jernberg och borgarrådet Larsson.

Fråga nr 3. Hala trottoarer i förorten

Ann Mari Engel (V) ställde en fråga om hala trottoarer i förorten.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Ann Mari Engel och borgarrådet Hamilton.

Fråga nr 4. Tele 2-arenan

Borgarrådet Wanngård (S) ställde en fråga om Tele 2-arenan.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av borgarråden Wanngård och Nordin.

Fråga nr 5. Producentansvar för avfall och dess vara eller icke vara

Borgarrådet Helldén (MP) ställde en fråga om producentansvar för avfall och dess vara eller icke vara.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av borgarråden Helldén och Ankersjö.

Fråga nr 6. Assistans

Inger Stark (V) ställde en fråga om assistans.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Inger Stark och borgarrådet König Jerlmyr.

§8 Minnesstund

Ordföranden höll minnesstund över avlidna ledamoten i kommunfullmäktige Birgitta Holm.

§9 Anmälda skrivelser

Till kommunfullmäktige hade inkommit följande skrivelser, vilka delgivits be­rörda organ:

Mark- och miljödomstolens beslut

av den 7 mars 2013

Beslut (7 mars) med anledning av överklagat avgörande hos Länsstyrelsen i Stockholms län (beslut 20 december 2012) avseende Detaljplan för fastigheten Lacke 2 m.m. i stadsdelarna Tensta Husby i Stockholm.

Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet.

Kammarrätten i Stockholms beslut

av den 26 februari 2013

Beslut (26 februari) med anledning av överklagat avgörande i Förvaltningsrätten (beslut 30 november 2012) avseende Förvärv och överlåtelser av bostadsfastig­heter (AB Svenska Bostäders förvärv och överlåtelser av bostadsfastigheter i Hammarby Sjöstad, Kärrtorp och Bredäng) (Primula Byggnads AB).

Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Förvaltningsrättens avgörande står därför fast.

Dnr 300-1744/2011

Mark- och miljööverdomstolens beslut

av den 12 mars 2013

Beslut (12 mars) med anledning av överklagat avgörande hos Mark- och miljö­domstolen avseende detaljplan för fastigheten Basaren 1 i stadsdelen Kungshol­men, i Stockholms kommun Dnr 2008-07542-54. Mark- och miljööver­domsto­len meddelar inte prövningstillstånd. Mark- och miljödomstolens dom står därför fast.

Dnr 311-589/2012

Stadsrevisionen

Revisorsgrupp 1

av den 21 mars 2013

Uttalande om tillämpningen av Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella för­bindelser m.m. (insynslagen) år 2012.

Dnr 124-425/2013

Kammarrätten i Stockholms beslut

av den 14 mars 2013

Beslut (14 mars) med anledning av överklagat avgörande i Förvaltningsrätten (beslut 12 februari) avseende Renovering av Sergels Torgs tätskikt. Genomfö­randebeslut samt tilläggsavtal till samverkansavtal för Spårväg City.

Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Förvaltningsrättens avgörande står därför fast.

Dnr 314-932/2012

Förvaltningsrätten i Stockholms beslut

av den 27 mars 2013

Beslut (27 mars) angående överklagande av kommunfullmäktiges beslut (20 februari 2012) avseende Förslag till reviderade riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning.

Förvaltningsrätten avslår överklagandet.

Dnr 326-2283/2010

Kammarrätten i Stockholms beslut

av den 20 mars 2013

Beslut (20 mars) med anledning av överklagat avgörande i Förvaltningsrätten (beslut 12 september) avseende årsredovisning 2010 med uppföljning av budget för Stockholms stad (verksamhetsberättelse) (sommarkoloniverksamhet) Kam­marrätten meddelar inte prövningstillstånd. Förvaltningsrättens avgörande står därför fast.

Dnr 123-308/2011

Kammarrätten i Stockholms beslut

av den 20 mars 2013

Beslut (20 mars) med anledning av överklagat avgörande i Förvaltningsrätten (beslut 12 september) avseende revisionsberättelser avseende samtliga nämnders och styrelsers verksamhet för år 2010 jämte granskningsrapporter för stadens bolag. Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Förvaltningsrättens avgö­rande står därför fast.

Dnr 124-722/2011

§10 Närvaro

Närvaro antecknades enligt ---------------------------------------------- Bilaga 4.

§11 Justering

Ordföranden anmälde att till justeringsmän utsetts ordföranden, förste och andre vice ordförandena och att justeringen kommer att ske måndagen den 15april 2013 kl. 15.00, vilket kommunfullmäktige godkände.

Under punkt nr 32 på dagordningen (Årsredovisning 2012 med uppföljning av budget för Stockholms stad) utsågs Mirja Räihä (S) till justerare avseende be­slutet i ärendet samt §§ 17-25.

§12 Valärenden, fyllnadsval

Valärende i kommunfullmäktige 2013-04-08 behandlades.

Ordföranden tog upp valberedningens förslag. Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning enligt --------------------------------------------------------- Bilaga 5.

§13 Delegation av tillsynsbefogenheter enligt miljöbalken från Länsstyrelsen till miljö- och hälsoskyddsnämnden (komplettering av tidigare beslut i kom­munfullmäktige)

Förslag från miljö- och hälsoskyddsnämnden (utl.2013:35)

Dnr 309-290/2013

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2013:35 behandlades. Utlåtandet gäller ett för­slag från miljö- och hälsoskyddsnämnden om delegation av tillsynsbefogenheter enligt miljöbalken från Länsstyrelsen till miljö- och hälsoskyddsnämnden (kom­plettering av tidigare beslut i kommunfullmäktige).

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning följande.

1. Tidigare beslut av den 16 februari 2009, § 21, ro¨rande anso¨kan hos la¨nsstyrelsen om o¨verla°telse av tillsynsbefogenheter fra°n la¨nsstyrelsen anpassas och kompletteras enligt fo¨ljande:

Med sto¨d av 1 kap 18 § och 19 § punkt 1 miljo¨tillsynsfo¨rordningen (2011:13) bega¨ra att la¨nsstyrelsen o¨verla°ter tillsynsbefogenheter a°t miljo¨- och ha¨lsoskyddsna¨mnden avseende fo¨ljande typer av tillsynsobjekt

a. Naturminnen som har beslutats av la¨nsstyrelsen (2 kap 8 § fo¨rsta stycket punkt 1 miljo¨tillsynsfo¨rordningen)

b. Verksamheter och a°tga¨rder som kan pa°verka miljo¨n i sa°dant omra°de som avses i 7 kap 27 § miljo¨balken utom den tillsyn som omfattas av la¨nsstyrelsens ansvar enligt 7 §, kommunens ansvar enligt 9 § eller Skogsstyrelsens ansvar enligt 10 § (2 kap 8 § fo¨rsta stycket punkt 6 miljo¨tillsynsfo¨rordningen)

c. Miljo¨farliga verksamheter som omfattas av tillsta°ndsplikt enligt bilagan till fo¨rordningen (1998:899) om miljo¨farlig verksamhet och ha¨lsoskydd, utom den tillsyn som omfattas av Stra°lsa¨kerhetsmyndighetens ansvar en­ligt 26 § (2 kap 29 § punkt 1 miljo¨tillsynsfo¨rordningen)

d. Fo¨roreningsskador enligt 10 kap 1 § fo¨rsta stycket miljo¨balken orsakade av en sa°dan miljo¨farlig verksamhet som omfattas av tillsta°ndsplikt enligt bilagan till fo¨rordningen (1998:899) om miljo¨farlig verksamhet och ha¨lsoskydd och som a) a¨r i drift, eller b) har uppho¨rt efter den 30 juni 1969, om tillsynen vid tidpunkten fo¨r verksamhetens uppho¨rande inte hade o¨verla°tits till kommunen (2 kap 29 § punkt 3 miljo¨tillsynsfo¨rordningen).

2. Miljo¨- och ha¨lsoskyddsna¨mnden ges i uppdrag att verksta¨lla anso¨kan en­ligt punkt 1.

§14 Ny miljöbilsdefinition och justerade miljöbilsmål

Minoritetsåterremiss från kommunfullmäktige den 18 februari 2013 (utl.2013:36)

Dnr 303-1566/2012

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2013:36 behandlades. Utlåtandet gäller en mino­ritetsåterremiss från kommunfullmäktige den 18 februari 2013 av Ny miljöbils­definition och justerade miljöbilsmål.

Ordet innehades av borgarrådet Ankersjö, Rana Carlstedt, Katarina Luhr, bor­garrådet Hamilton, Stellan Hamrin, Jakop Dalunde, borgarrådet Helldén samt Mikael Magnusson.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Rana Carlstedt (S) och Katarina Luhr (MP) bifall till Socialdemokrater­nas och Miljöpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen,

dels av Stellan Hamrin (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kommunsty­relsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning i enlighet med kommunstyrelsens förslag följande.

1. Miljöbilsdefinition för Stockholms stad godkänns i enlighet med bi­laga 2 till utlåtandet och ersätter därmed nuvarande Miljöbilsdefini­tion för Stockholms stad (Dnr 303-1466/2009).

2. Äldre fordon som ingår i Stockholms stads fordonsflotta betraktas som miljöfordon, förutsatt att de vid nyregistreringstillfället uppfyllde den av kommunfullmäktige då beslutade miljöbilsdefinitionen.

3. Riktlinjer för specialfordon godkänns i enlighet med bilaga 3 till utlå­tandet och ersätter därmed nuvarande Definition av utrycknings- och specialfordon i Stockholms stads bilpark, (Dnr 314-1064/2008).

4. Specialfordon undantas från kravet att uppfylla miljöbilsdefinitionen i stadens inköp och leasing av nya personbilar och lätta lastbilar.

5. Stockholms Stadshus AB uppmanas att ge samtliga bolagsstyrelser i staden i uppdrag att besluta enligt punkt 1-4 ovan.

6. Mål 1.6 i nu gällande miljöprogram 2012-2015 justeras i enlighet med förslaget i bilaga 4 till utlåtandet.

§15 Revisionsberättelser över de kommunala nämndernas verksamhet för år 2012 jämte granskningsrapporter avseende bolagen samt revisionsberät­telse för kommunalförbund. Prövning av fråga om anmärkning och an­svarsfrihet (bih. 2013:1) (utl.2013:37)

Dnr 124-425/2013

Utlåtande nr 2013:37 behandlades. Utlåtandet gäller revisionsberättelser över de kommunala nämndernas verksamhet för år 2012 jämte granskningsrapporter avseende bolagen samt revisionsberättelse för kommunalförbund och prövning av fråga om anmärkning och ansvarsfrihet.

Ordet innehades av revisor Bengt Akalla, ordförande i revisorsgrupp 1, revisor Bengt Leijon, ordförande i revisorsgrupp 2 samt revisor Bosse Ringholm, ordfö­rande i revisorsgrupp 3, angående revisionsberättelserna.

Ordföranden Margareta Björk yrkade bifall till revisorernas förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning enligt revisorernas förslag föl­jande.

1. Ansvarsfrihet beviljas för 2012 års verksamhet för kommunstyrelsen samt för kommittéer, beredningar och delegationer tillsatta av kommunfullmäk­tige eller kommunstyrelsen.

2. Ansvarsfrihet beviljas för 2012 års verksamhet för facknämnderna arbets­marknadsnämnden, exploateringsnämnden, fastighetsnämnden, idrotts­nämnden, kulturnämnden, kyrkogårdsnämnden, miljö- och hälsoskydds­nämnden, revisorskollegiet, servicenämnden, skönhetsrådet, socialnämn­den, stadsbyggnadsnämnden, trafik- och renhållningsnämnden, utbild­ningsnämnden, valnämnden, äldrenämnden och överförmyndarnämnden.

3. Ansvarsfrihet beviljas för 2012 års verksamhet för stadsdelsnämnderna Bromma, Enskede-Årsta-Vantör, Farsta, Hägersten-Liljeholmen, Häs­selby-Vällingby, Kungsholmen, Norrmalm, Rinkeby-Kista, Skarpnäck, Skärholmen, Spånga-Tensta, Södermalm, Älvsjö och Östermalm.

4. Kommunfullmäktige riktar dessutom, med hänvisning till revisionsberät­telsen, samma anmärkningar mot Hässelby- Vällingby stadsdelnämnd och överförmyndarnämnden som revisionen.

§16 Årsredovisning 2012 med uppföljning av budget för Stockholms stad

Framtagande av strategi avseende stadens system för skrymmande hus­hållsavfall, dnr 303-1872/2012

Reducerad avgift för upplåtelse av offentlig plats för byggetablering. Tra­fik- och renhållningsnämndens svar på uppdrag från kommunfullmäktige, dnr 109-1878/2012

Kommunalförbundet Storstockholms brandförsvars årsredovisning 2012, dnr 123-265/2013 (utl.2013:38)

Dnr 123-41/2013, 312-4787/2004, 303-1872/2012, 109-1878/2012, 123-265/2013

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2013:38 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om årsredovisning 2012 med uppföljning av budget för Stockholms stad.

Ordföranden redogjorde muntligt för en rättelse på sidan 107 i utlåtandet.

Ordet innehades av borgarråden Nordin och Wanngård, Jan Valeskog, Ann-Margarethe Livh, borgarrådet Larsson, Karin Rågsjö, borgarråden Hamilton, Helldén och Ankersjö, Ann Mari Engel, Åsa Jernberg, Inger Stark, borgarrådet König Jerlmyr, Ewa Samuelsson, borgarrådet Edholm, Stefan Nilsson, Stellan Hamrin, Maria Antonsson, Ewa Larsson, Jackie Nylander, Kaj Nordqvist samt Marie Ljungberg Schött.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarrådet Wanngård (S), borgarrådet Helldén (MP) och Ann-Margarethe Livh (V) bifall till följande:

Att kommunfullmäktige beslutar återremittera beslutspunkterna 5, 6, 7, 19 och 20 i kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige -------- Bilaga 6.

dels av borgarrådet Wanngård (S) bifall till Socialdemokraternas reservation i kommunstyrelsen i övrigt,

dels av Ann-Margarethe Livh (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kom­munstyrelsen innebärande bl.a. återremiss avseende punkt 16.

Propositionsordning

Ordföranden tog först upp borgarrådet Wanngårds (S), borgarrådet Helldéns (MP) och Ann-Margarethe Livhs (V) gemensamma återremissyrkande och kon­staterade att villkoren för minoritetsåterremiss var uppfyllda. Kommunfullmäk­tige hade härmed beslutat att återremittera beslutspunkterna 5, 6, 7, 19 och 20.

Härefter tog ordföranden upp Ann-Margarethe Livhs (V) återremissyrkande av­seende beslutspunkt 16 i kommunstyrelsens förslag. Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommunfullmäktige utan omröstning att avslå detta.

Slutligen tog ordföranden upp kommunstyrelsens förslag i övrigt varemot ställ­des borgarrådet Wanngårds (S) och Ann-Margarethe Livhs (V) respektive för­slag i övrigt. Vid propositioner på dessa yrkanden beslutade kommunfullmäktige utan omröstning bifalla kommunstyrelsens förslag i övrigt.

Ordningsfråga

På förslag av ordföranden utsågs Mirja Räihä (S) till ny justerare istället för Eva-Louise Erlandsson Slorach avseende beslutet i ärendet och under övriga återstå­ende ärenden.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att återremittera beslutspunkterna nr 5, 6, 7, 19 och 20 samt att i övrigt besluta – i enlighet med kommunstyrelsens för­slag – följande.

1. Årsredovisning 2012 med uppföljning av budget för Stockholms stad god­känns.

2. Redovisade avsättningar om 6,4 mnkr godkänns.

3. Totalt 250 mnkr av resultatet reserveras för att disponeras till verksam­hetsutveckling med it.

4. Nämndernas redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag under 2012 godkänns med vad som sägs i bilaga 2 till stadsledningskontorets tjänste­utlåtande.

8. Stadens ombud får i uppdrag att vid AB Fortum Värme Holdings, samägt med Stockholms stad, bolagsstämma rösta om utdelning på totalt
400 mnkr, varav stadens andel är 200 mnkr.

9. Katarina-Sofia stadsdelsnämnds hemställan att kommunfullmäktige fast­ställer namnet Sjöstadsskolan på skola i Hammarby Sjöstad (dnr 312-4787/2004) anses besvarad med vad som sägs i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.

10. Systemägaransvaret avseende förvaltning och vidareutveckling av appli­kationen ”Egna medel” överförs till socialnämnden.

11. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att teckna avtal med Institutet för kommu­nal ekonomi (IKE) för tidsperioden 2013–01–01 - 2014 -06-30.

12. Exploateringsnämndens förslag, dnr 302-2286/2009 om att friköpspriser för flerbostadshustomträtter ska vara lika oavsett upplåtelseform och ska beräknas till 100 procent av det marktaxeringsvärde som gäller vid ansök­ningstidpunkten, godkänns. Exploateringsnämnden får framdeles korri­gera friköpspriset när det bedöms påkallat med hänsyn till hur priserna på fastighetsmarknaden utvecklas.

13. Miljö- och hälsoskyddsnämndens rapportering av energianvändning och utsläpp av växthusgaser 2011 samt ny beräkningsmetodik, dnr 303-119/2012, godkänns med hänvisning till vad som sägs i stadslednings­kontorets tjänsteutlåtande.

14. Uppföljning av sommarkoloniverksamheten i Stockholms stad 2012 god­känns med hänvisning till vad som säga i stadsledningskontorets tjänste­utlåtande.

15. Uppföljning av fritidsverksamheten i Stockholms stad 2012 godkänns med hänvisning till vad som sägs i stadsledningskontorets tjänsteutlå­tande.

16. Trafik- och renhållningsnämndens svar 2012-12-10 på uppdraget från kommunfullmäktige 2011-06-13, att se över systemet med återbetalning och avgiftsreduktion för byggetableringar i syfte att göra det mer transpa­rent och enklare att administrera, godkänns med hänvisning till vad som sägs i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.

17. Stockholms stads ägarandel om 50,4 procent i Mässfastigheter i Stock­holm AB, motsvarande ett marknadsvärde av 12,0 mnkr, säljs till moder­bolaget Stockholms Stadshus AB.

18. Förslag till revidering av tillämpningsanvisningar till stadens parboende­garanti godkänns med hänvisning till vad som sägs i stadsledningskonto­rets tjänsteutlåtande.

21. Exploateringsnämnden ska finansiera gatu- och markarbeten till en utgift om maximalt 100 mnkr inom projektet Rinkebystråket. Utgiften för 2013 ska rymmas inom nämndens investeringsbudget. Utgifter därefter får be­aktas i samband med upprättande av kommande års budgetar.

22. Exploateringsnämnden och AB Familjebostäder uppmanas att fatta erfor­derliga beslut samt teckna tillägg till befintlig överenskommelse om ex­ploatering inom projektet Rinkebystråket beslutad i exploateringsnämn­den den 15 december 2011 och i AB Familjebostäders styrelse den 26 oktober 2011.

23. Bevilja ansvarsfrihet för direktionen i Kommunalförbundet Storstock­holms brandförsvar.

§17 Tillfällig bordläggning

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att tillfälligt bordlägga kom­munstyrelsens utlåtande nr 2013:39.

§18 Arvodering av förtroendevald (utl.2013:40)

Dnr 019-434/2013

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2013:40 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om arvodering av förtroendevald.


Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning följande.

Arvode ska utges till Marie Ljungberg Schött (M) om 60 procent av helt arvode under perioden 2013-04-01 – 2014-10-31.

Marie Ljungberg Schött (M) deltog inte i handläggning eller beslut p.g.a. jäv.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§19 Detaljplan för område vid kv. Martallen i stadsdelen Midsommarkransen, Dp 2007-36263-54 (utl.2013:41)

Dnr 311-252/2013

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2013:41 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om detaljplan för område vid kv. Martallen i stadsdelen Midsommarkran­sen.

Ordet innehades av borgarrådet Kevius, Maria Hannäs och borgarrådet Helldén.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarrådet Helldén (MP) bifall till Miljöpartiets reservation i kommun­styrelsen,

dels av Maria Hannäs (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kommunstyrel­sen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning i enlighet med kommunstyrelsens förslag följande.

Detaljplanen för område vid kv. Martallen i stadsdelen Midsommarkransen, Dp 2007-36263-54 antas.

§20 Detaljplan för områden vid Bryggvägen och Gröndalsvägen, del av fastig­heten Gröndal 1:1 m.fl. i stadsdelen Gröndal, Dp 2008-06143-54 (utl.2013:42)

Dnr 311-1851/2012

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2013:42 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om detaljplan för områden vid Bryggvägen och Gröndalsvägen i stads­delen Gröndal.

Ordet innehades av borgarrådet Kevius, Maria Hannäs, Daniel Forslund, Malte Sigemalm, Stellan Hamrin, borgarrådet Rudin, Stefan Nilsson och Jonas Eklund.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Malte Sigemalm (S) bifall till Socialdemokraternas reservation i kom­munstyrelsen,

dels av Stefan Nilsson (MP) bifall till Miljöpartiets reservation i kommunstyrel­sen,

dels av Maria Hannäs (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kommunstyrel­sen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning i enlighet med kommunstyrelsens förslag följande.

Detaljplanen för områden vid Bryggvägen och Gröndalsvägen, del av fastig­heten Gröndal 1:1 m.fl. i stadsdelen Gröndal, Dp 2008-06143-54 antas.

§21 Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan (utl.2013:43)

Dnr 321-1061/2012

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2013:43 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan.

Ordet innehades av borgarrådet Edholm, Jan Valeskog, Inger Stark och Ewa Larsson.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Jan Valeskog (S) och Ewa Larsson (MP) bifall till Socialdemokraternas reservation i kommunstyrelsen,

dels av Inger Stark (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning i enlighet med kommunstyrelsens förslag följande.

1. Ett mer flexibelt uttag av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan godkänns i enlighet med vad som anges i utlåtandet.

2. Revidering av regler för intagning och plats i förskolan och pedagogisk omsorg, som följd av ett mer flexibelt uttag av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt till godkänns i enlighet med vad som anges i utlå­tandet.

3. En gemensam ingång införs för ansökan om förskoleplats i enlighet med vad som anges i utlåtandet.

4. Revidering av regler för intagning och plats i förskolan och pedagogisk omsorg, som följd av att det skapas en gemensam ingång för att ansöka om förskoleplats, godkänns i enlighet med vad som anges i utlåtandet.

5. Utbildningsnämnden ges i uppdrag att revidera riktlinjerna för fristående och pedagogisk omsorg, som följd av att det skapas en gemensam ingång för att ansöka om förskoleplats, utifrån vad som anges i utlåtandet.

6. Utbildningsnämnden ges i uppdrag att införa en gemensam ingång för ansökan om förskoleplats i enlighet med vad som anges i utlåtandet.

§22 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen (SoL), kvartal 1 år 2012 och kvartal 2 år 2012, äldreomsorg

Dnr 327-926/2012, 325-1034/2012, 325-1432/2012, 327-1529/2012

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2013:44 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen (SoL), inom äldreomsorg och rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt 9 § och 28 f § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och 4 kap 1 § socialtjänstlagen.

Ordet innehades av borgarrådet König Jerlmyr, Eivor Karlsson, borgarrådet Larsson, Karin Rågsjö och Kaj Nordquist.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Kaj Nordquist (S) bifall till Socialdemokraternas reservation i kommun­styrelsen,

dels av Karin Rågsjö (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kommunstyrel­sen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning i enlighet med kommunstyrelsens förslag följande.

1. Stadsdelsnämndernas rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen för kvartal 1 år 2012 och kvartal 2 år 2012, äldreomsorg, godkänns.

2. Stadsdelsnämndernas rapportering av ej verkställda gynnande beslut 9 § och rapportering enligt 28 f § lagen om stöd och service till vissa funk­tionshindrade samt 4 kap 1 § socialtjänstlagen kvartal 1 år 2012 och kvartal 2 år 2012, godkänns.

§23 Bordlagt ärende

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att bordlägga kommunstyrel­sens tidigare under sammanträdet tillfälligt bordlagda utlåtande nr2013:39.

§24 Bordlagda ärenden

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att åter bordlägga kommunsty­relsens utlåtanden nr142, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161 och 162 för år 2012 samt nr 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 27 och 34 för år 2013.

§25 Motioner

Under tiden 5 mars – 8 april 2013 väcktes och inlämnades följande motioner:

1. (2013:29) av Åsa Jernberg och Stefan Nilsson (båda MP) om en ny policy för hållbar upphandling i Stockholms stad
Dnr 309-486/2013;

2. (2013:30) av Mats Berglund (MP) om ett ”Demokratins torg” på Rag­nar Östbergs plan
Dnr 335-524/2013;

3. (2013:31) av Mikael Magnusson (S) om nytt kommunalt energibolag för förnybar energi
Dnr 023-567/2013;

4. (2013:32) av Malte Sigemalm (S) om torrkonservering av hushållsav­fall
Dnr 303-568/2013;

5. (2013:33) av Malte Sigemalm (S) om sanering av Vinterviken, Häger­sten
Dnr 304-569/2013;

6. (2013:34) av Karin Rågsjö och Inger Stark (båda V) om flaggning i Stockholms stad på Internationella kvinnodagen
Dnr 339-570/2013;

7. (2013:35) av Ann Mari Engel (V) om borttagande av instrumenthyran i kulturskolan – gör kulturskolan mer tillgänglig för alla barn!
Dnr 328-571/2013;

8. (2013:36) av Inger Stark och Jackie Nylander (båda V) om generösare bedömning av skälig boendekostnad
Dnr 325-572/2013.

Motionerna överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunfullmäktige åtskildes kl. 22.00.