Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2016-02-22

Sammanträde 2016-02-22

Datum
Klockan
16:00
Plats
Rådssalen

1 Justering.

2 Nr 2015:43 av Sofia Modigh (KD) om ledarskap inom äldreomsorgen. RVIII

Dnr 107-1323/2015 (Framställd 7/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

3 Nr 2015:47 av Andrea Ström (M) om vräkning av barn. RVI

Dnr 107-1346/2015 (Framställd 7/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

4 Nr 2015:54 av Joakim Larsson (M) om de kommunala bostadsbolagen. RIX

Dnr 107-1451/2015 (Framställd 28/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Nr 2015:55 av Anna König Jerlmyr (M) om försämrat företagsklimat i Stockholm. RI

Dnr 107-1452/2015 (Framställd 28/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Nr 2015:56 av Andrea Ström (M) om att allt fler barn saknar ett eget hem i Stockholm. RVI

Dnr 107-1454/2015 (Framställd 28/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Nr 2015:57 av Rasmus Jonlund (L) om Eurovision och HBTQ-fokus. RI

Dnr 107-1475/2015 (Framställd 19/10)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Nr 2015:59 av Ulla Hamilton (M) om stadens övervakning av hjälpsökande. RVI

Dnr 107-1560/2015 (Framställd 19/10)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Nr 2015:60 av Markus Nordström (M) om Campus Konradsberg. RIV

Dnr 107-1561/2015 (Framställd 19/10)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Nr 2015:61 av Bo Sundin (M) om stadens gymverksamheter. RIII

Dnr 107-1562/2015 (Framställd 19/10)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Nr 2015:62 av Sophia Granswed (M) om upprustning av Stadsbiblioteket. RII

Dnr 107-1563/2015 (Framställd 19/10)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Nr 2015:63 av Peter Jönsson (M) om finansiering av Tele2 arena. RI

Dnr 107-1592/2015 (Framställd 2/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Nr 2015:64 av Martin Westmont (SD) om möjligheterna att förtöja för kryssningsfartyg i Stockholms stad. RI

Dnr 107-1623/2015 (Framställd 2/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Nr 2015:65 av Richard Bengtsson (L) om kulturgårdarna. RIX

Dnr 107-1693/2015 (Framställd 30/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Nr 2015:66 av Sofia Modigh (KD) om skyddat boende för våldsutsatta män. RVI

Dnr 107-1751/2015 (Framställd 30/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Nr 2015:67 av Sofia Modigh (KD) om Stockholms stads satsningar på kompetensutveckling av personal i egen regi. RVIII

Dnr 107-1752/2015 (Framställd 30/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Nr 2015:68 av Ulla Hamilton (M) om verksamheter med tillfälliga bygglov. RII

Dnr 107-1762/2015 (Framställd 30/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Nr 2015:69 av Cecilia Brinck (M) om tvärbanans Kistagren. RVII

Dnr 107-1807/2015 (Framställd 30/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Nr 2015:70 av Sophia Granswed (M) om utegym och andra spontanidrottsytor. RIII

Dnr 107-1864/2015 (Framställd 30/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Nr 2015:71 av Ann-Katrin Åslund (L) om Spånga-Tensta stadsdelsförvaltnings samt utbildningsförvaltningens flytt till Tensta. RI

Dnr 107-1903/2015 (Framställd 14/12)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

21 Nr 2015:72 av Lars Jilmstad (M) om naturreservat. RV

Dnr 107-1904/2015 (Framställd 14/12)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

22 Nr 2015:73 av Erik Slottner (KD) om rätt till heltid i förskolan. RIV

Dnr 107-1905/2015 (Framställd 14/12)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

23 Nr 2015:74 av Bo Arkelsten (M) om effekterna av lokala dubbdäcksförbud. RVII

Dnr 107-2016/2015 (Framställd 25/1)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

24 Nr 2016:1 av Karin Ernlund (C) om tjejers rätt att bada utan att bli antastade. RIII

Dnr 107-49/2016 (Framställd 25/1)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

25 Nr 2016:2 av Karin Ernlund (C) om tjejers rätt att gå på festival utan att bli antastade. RII

Dnr 107-50/2016 (Framställd 25/1)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

26 Nr 2016:3 av Jonas Naddebo (C) om varför inte staden har kunnat hämta sopor på tre veckor. RV

Dnr 107-76/2016 (Framställd 25/1)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

27 Nr 2016:4 av Anna König Jerlmyr (M) om trygghet från sexuella ofredanden i Stockholms offentliga miljöer. RIII

Dnr 107-83/2016 (Framställd 25/1)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

28 Nr 2016:5 av Joakim Larsson (M) om planeringen av bostäder på Bromma flygplats. RI

Dnr 107-84/2016(Framställd 25/1)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

29 Nr 2016:6 av Johan Nilsson (M) om rödgrönrosa majoritetens besparingar i Älvsjö. RI

Dnr 107-85/2016 (Framställd 25/1)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

30 Nr 2016:7 av Anna König Jerlmyr (M) om stadens prioriteringar i Sverigeförhandlingen. RI

Dnr 107-86/2016 (Framställd 25/1)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

31 Nr 2016:8 av Per Ossmer (SD) om hur kostnaderna för ensamkommande påverkar Stockholms stads verksamhet. RI

Dnr 107-118/2016 (Framställd 8/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

32 Nr 2016:9 av Richard Bengtsson (L) om simhallsbristen i Stockholm. RIII

Dnr 107-131/2016 (Framställd 8/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

33 Nr 2016:10 av Richard Bengtsson (L) om stadens program för upphandling och inköp. RI

Dnr 107-132/2016 (Framställd 8/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

34 Nr 2016:11 av Lotta Edholm (L) om rätten till äldreboende. RVIII

Dnr 107-133/2016 (Framställd 8/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

35 Nr 2016:12 av Hanna Gerdes (L) om feriejobb för ungdomar med funktionsnedsättning. RIII

Dnr 107-137/2016 (Framställd 8/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

36 Nr 2016:13 av Bo Arkelsten (M) om belysning i ytterstaden. RVII

Dnr 107-138/2016 (Framställd 8/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

37 Nr 2016:14 av Markus Nordström (M) om inskränkningar av det fria skolvalet. RIV

Dnr 107-140/2016 (Framställd 8/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

38 Nr 2016:15 av Yvonne Fernell-Ingelström (M) om införandet av s.k. traineejobb i Stockholm. RIII

Dnr 107-141/2016 (Framställd 8/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

39 Nr 2016:16 av Erik Slottner (KD) om kriminella gatubarn. RI

Dnr 107-158/2016 (Framställd 8/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

40 Nr 2016:17 av Erik Slottner (KD) om avhysningar av barnfamiljer. RVI

Dnr 107-185/2016 (Framställd 8/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Nya interpellationer

41 Nr 2016:18 av Jan Jönsson (L) om Ross Tensta. RIV

42 Nr 2016:19 av Lotta Edholm (L) om stadens låglönesatsning. RVIII

43 Nr 2016:20 av Christina Linderholm (C) om utbildning på vetenskaplig grund. RIV

44 Nr 2016:21 av Jan Jönsson (L) om barn som far illa. RVI

Nya beslutsärenden (exkl. motioner), Rotel VIII

51 Utl. 2016:18. Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1§ socialtjänstlagen (SoL) för kvartal 3 år 2015, äldreomsorg

52 Utl. 2016:19. Förnyad överenskommelse gällande avtal mellan Stockholms stad och Stockholms läns landsting om WebCare

Rotel I

53 Utl. 2016:20. Arvodering av förtroendevald

54 Utl. 2016:21. Stockholms stads kompetensutvecklingsfond

Rotel VI

55 Utl. 2016:22. Gemensam avtalsreglering genom LOV för insatsen korttidstillsyn för skolungdom över 12 år enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionsnedsatta (LSS)

Förslag från socialnämnden
Dnr 151-1355/2015

56 Utl. 2016:23. Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt 9 § och rapportering enligt 28 f § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL) kvartal 2 år 2015

Bordlagda motioner

57 Utl. 2015:158. Förslag att 2016 firas som ett frihetsår för yttrande- och tryckfrihet

Motion (2015:11) av Hanna Gerdes m.fl. (alla L). RII
Dnr 106-460/2015

58 Utl. 2015:159. Inför en kulturbonus

Motion (2015:30) av Sophia Granswed (M). RII
Dnr 106-871/2015

59 Utl. 2015:160. Ökad ljussättning på stadens husfasader

Motion (2015:27) av Martin Westmont (SD). RII
Dnr 106-823/2015

60 Utl. 2015:161. Ett bredare kulturutbud i Stockholm

Motion (2015:31) av Sophia Granswed (M). RII
Dnr 106-872/2015

61 Utl. 2015:165. Sportotek - för att alla ska kunna idrotta

Motion (2015:38) av Richard Bengtsson (L). RIII
Dnr 106-924/2015

62 Utl. 2016:17. Matglädje för Stockholms barn och äldre

Motion (2015:41) av Karin Ernlund och Christina Linderholm (båda C). RIV VIII
Dnr 106-927/2015

Nya motioner

63 Utl. 2016:24. Miljö- och klimatsäkra maten

Motion (2015:36) av Karin Ernlund (C). RI
Dnr 106-886/2015

64 Utl. 2016:25. Ingå vänortsavtal med städer i Rumänien

Motion (2015:28) av Erik Slottner och Sofia Modigh (båda KD). RI
Dnr 106-867/2015

65 Utl. 2016:26. Äldre och förskolan

Motion (2015:51) av Maria Danielsson (-). RI
Dnr 106-1149/2015

66 Utl. 2016:27. Insyn för ökad förståelse

Motion (2015:34) av Maria Danielsson (-). RI
Dnr 106-875/2015

67 Utl. 2016:28. Handlingsplan för att motverka olaglig affischering

Motion (2015:25) av Martin Westmont (SD). RVII
Dnr 106-805/2015


Kungörelse med föredragningslista och handlingar finns tillgängliga via Insyn, insynsverige.se/stockholm-kf, på stadens intranät och på Stockholms stads hemsida, www.stockholm.se.

Anmäl snarast förhinder att delta till ditt partikansli och till kommun-fullmäktiges/kommunstyrelsens kansli (tel. 508 29 129).
8

§2 Bordläggning av interpellationer

Kommunfullmäktige bordlägger interpellationerna nr 43 och 47 för år 2015.

Beslut/Protokollsutdrag
§2_prot_20160222.pdf (197 kb)

§3 Interpellation om de kommunala bostadsbolagen (nr 2015:54) Dnr 107-1451/2015

§4 Interpellation om försämrat företagsklimat i Stockholm (nr 2015:55) Dnr 107-1452/2015

§5 Bordläggning av interpellationer

Kommunfullmäktige bordlägger interpellationerna nr 56 – 57 och 59 – 63 för år 2015.

Beslut/Protokollsutdrag
§5_prot_20160222.pdf (200 kb)

§6 Interpellation om möjligheterna att förtöja för kryssningsfartyg i Stockholms stad (nr 2015:64) Dnr 107-1623/2015

§7 Bordläggning av interpellationer

Kommunfullmäktige bordlägger interpellationerna nr 65 – 74 för år 2015 samt nr 1 – 17 för år 2016.

Beslut/Protokollsutdrag
§7_prot_20160222.pdf (245 kb)

§8 Nya interpellationer

Följande interpellationer anmäls:

 1. Nr 2016:18 av Jan Jönsson (L) om Ross Tensta. RIV

Dnr 107-216/2016

 1. Nr 2016:19 av Lotta Edholm (L) om stadens låglönesatsning. RVIII

Dnr 107-217/2016

 1. Nr 2016:20 av Christina Linderholm (C) om utbildning på vetenskaplig grund. RIV

Dnr 107-218/2016

 1. Nr 2016:21 av Jan Jönsson (L) om barn som far illa. RVI

Dnr 107-238/2016

Beslut/Protokollsutdrag
§8_prot_20160222.pdf (245 kb)

§9 Ändring i föredragningsordningen

Kommunfullmäktige beslutar att behandla punkt 68 på föredragningslistan före punkt 45.

Beslut/Protokollsutdrag
§9_prot_20160222.pdf (245 kb)

§10 Ny interpellation

Följande interpellation anmäls:

Nr 2016:22 av Erik Slottner (KD) om samhällsinformation till ensamkommande barn och ungdomar. RVI

Dnr 107-245/2016

Beslut/Protokollsutdrag
§10_prot_20160222.pdf (197 kb)

§12 Anmälningar Skrivelser som har inkommit till kommunfullmäktige under tiden den 9 februari 2016 ­ den 22 februari 2016 och delgivits berörda organ anmäls.

§15 Valärende, fyllnadsval Valärende i kommunfullmäktige 2016-02-22

§16 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen (SoL) för kvartal 3 år 2015, äldreomsorg (Utl. 2016:18)

§17 Förnyad överenskommelse gällande avtal mellan Stockholms stad och Stockholms läns landsting om WebCare (Utl. 2016:19)

§18 Arvodering av förtroendevald (Utl. 2016:20)

§19 Stockholms stads kompetensutvecklingsfond (Utl. 2016:21)

§20 Gemensam avtalsreglering genom LOV för insatsen korttidstillsyn för skolungdom över 12 år enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionsnedsatta (LSS) (Utl. 2016:22)

Förslag från socialnämnden

Dnr 151-1355/2015

§21 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt 9 § och rapportering enligt 28 f § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt 4 kap 1 § socialtjänstlagen (SoL) kvartal 2 år 2015 (Utl. 2016:23)

§22 Förslag att 2016 firas som ett frihetsår för yttrande- och tryckfrihet (Utl. 2015:158)

Motion (2015:11) av Hanna Gerdes m.fl. (alla L)

Dnr 106-460/2015

§23 Bordläggning av ärende

§24 Ökad ljussättning på stadens husfasader (Utl. 2015:160)

Motion (2015:27) av Martin Westmont (SD)

Dnr 106-823/2015

§25 Bordläggning av ärende

§26 Bordläggning av ärende

§27 Matglädje för Stockholms barn och äldre (Utl. 2016:17)

Motion (2015:41) av Karin Ernlund och Christina Linderholm (båda C)

Dnr 106-927/2015

§28 Miljö- och klimatsäkra maten (Utl. 2016:24)

Motion (2015:36) av Karin Ernlund (C)

Dnr 106-886/2015

§29 Ingå vänortsavtal med städer i Rumänien (Utl. 2016:25)

Motion (2015:28) av Erik Slottner och Sofia Modigh (båda KD)

Dnr 106-867/2015

§30 Äldre och förskolan (Utl. 2016:26)

Motion (2015:51) av Maria Danielsson (-)

Dnr 106-1149/2015

§31 Insyn för ökad förståelse (Utl. 2016:27)

Motion (2015:34) av Maria Danielsson (-)

Dnr 106-875/2015

§32 Bordläggning av ärende

§33 Nya motioner

Under tiden den 9 februari 2016 – 22 februari 2016 väcktes följande motioner:

 1. Motion (2016:22) av Per Ossmer, Dan Kareliusson och Martin Westmont (alla SD) om tillsättande av utredning för att klarlägga Stockholms kommuns kostnader för flyktinginvandring och illegala invandrare

Dnr 106-236/2016

 1. Motion (2016:23) av Karin Ernlund (C) om en ny park längs Årstaviken

Dnr 106-246/2016

 1. Motion (2016:24) av Karin Ernlund (C) om att minska utsläppen och bygg bostäder vid västra Valhallavägen

Dnr 106-335/2016

 1. Motion (2016:25) av Erik Slottner (KD) om att levandegöra Sergels Torg

Dnr 106-339/2016

 1. Motion (2016:26) Lotta Edholm, Gulan Avci och Björn Ljung (alla L) om genusanalys av stadens upphandlingsverksamhet

Dnr 106-357/2016

 1. Motion (2016:27) av Lotta Edholm och Patrik Silverudd (båda L) om att låta stadens alla fastighetsägare ansluta sig till stadens 24-timmarsgaranti mot klotter

Dnr 106-358/2016

 1. Motion (2016:28) av Lotta Edholm och Isabel Smedberg Palmqvist (båda L) om samverkan mellan skola och socialtjänst

Dnr 106-360/2016

Beslut/Protokollsutdrag
§33_prot_20160222.pdf (200 kb)