Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2016-09-26

Sammanträde 2016-09-26

Datum
Klockan
16:00
Plats
Rådssalen

Bordlagda interpellationer

2 Nr 2016:9 av Richard Bengtsson (L) om simhallsbristen i Stockholm. RIII

Dnr 107-131/2016 (Framställd 8/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

3 Nr 2016:10 av Richard Bengtsson (L) om stadens program för upphandling och inköp. RI

Dnr 107-132/2016 (Framställd 8/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

4 Nr 2016:11 av Lotta Edholm (L) om rätten till äldreboende. RVIII

Dnr 107-133/2016 (Framställd 8/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Nr 2016:12 av Hanna Gerdes (L) om feriejobb för ungdomar med funktionsnedsättning. RIII

Dnr 107-137/2016 (Framställd 8/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Nr 2016:13 av Bo Arkelsten (M) om belysning i ytterstaden. RVII

Dnr 107-138/2016 (Framställd 8/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Nr 2016:14 av Markus Nordström (M) om inskränkningar av det fria skolvalet. RIV

Dnr 107-140/2016 (Framställd 8/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Nr 2016:15 av Yvonne Fernell-Ingelström (M) om införandet av s.k. traineejobb i Stockholm. RIII

Dnr 107-141/2016 (Framställd 8/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Nr 2016:16 av Erik Slottner (KD) om kriminella gatubarn. RI

Dnr 107-158/2016 (Framställd 8/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Nr 2016:17 av Erik Slottner (KD) om avhysningar av barnfamiljer. RVI

Dnr 107-185/2016 (Framställd 8/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Nr 2016:18 av Jan Jönsson (L) om Ross Tensta. RIV

Dnr 107-216/2016 (Framställd 22/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Nr 2016:19 av Lotta Edholm (L) om stadens låglönesatsning. RVIII

Dnr 107-217/2016 (Framställd 22/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Nr 2016:20 av Christina Linderholm (C) om utbildning på vetenskaplig grund. RIV

Dnr 107-218/2016 (Framställd 22/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Nr 2016:21 av Jan Jönsson (L) om barn som far illa. RVI

Dnr 107-238/2016 (Framställd 22/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Nr 2016:22 av Erik Slottner (KD) om samhällsinformation till ensamkommande barn och ungdomar. RVI

Dnr 107-245/2016 (Framställd 22/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Nr 2016:23 av Rickard Wall (-) om förtätningens avigsidor. RII

Dnr 107-349/2016 (Framställd 21/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Nr 2016:24 av Björn Ljung (L) om bygglov och detaljplaner. RII

Dnr 107-350/2016 (Framställd 21/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Nr 2016:25 av Patrik Silverudd (L) om protokollen från rådet för funktionshinderfrågor. RVI

Dnr 107-351/2016 (Framställd 21/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Nr 2016:26 av Rickard Wall (-) om social hållbarhet i ett samhälle med mansöverskott. RI

Dnr 107-352/2016 (Framställd 21/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Nr 2016:27 av Dennis Wedin (M) om ungdomsbesök i äldreomsorgen. RVIII

Dnr 107-356/2016 (Framställd 21/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

21 Nr 2016:28 av Johanna Sjö (M) om utsatta områden i Stockholms stad. RI

Dnr 107-362/2016 (Framställd 21/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

22 Nr 2016:29 av Karin Ernlund (C) om Spårväg City och kollektivtrafikförsörjning av Norra Djurgårdsstaden. RVII

Dnr 107-508/2016 (Framställd 4/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

23 Nr 2016:30 av Cecilia Brinck (M) om den lavinartade ökningen av klotter i Stockholm. RVII

Dnr 107-542/2016 (Framställd 4/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

24 Nr 2016:31 av Cecilia Brinck (M) om krav på företag som staden anlitar. RVI

Dnr 107-544/2016 (Framställd 4/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

25 Nr 2016:32 av Cecilia Brinck (M) om villkoren för fristående förskolor i Stockholms stad. RIV

Dnr 107-545/2016 (Framställd 4/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

26 Nr 2016:33 av Henrik Sjölander (M) om Stockholms stads inställning till Food trucks. RVII

Dnr 107-546/2016 (Framställd 4/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

27 Nr 2016:34 av Martin Westmont (SD) om äldres möjligheter att få en bostad på ett vård- och omsorgsboende. RVIII

Dnr 107-551/2016 (Framställd 4/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

28 Nr 2016:35 av Sara Jendi Linder (M) om barngruppernas storlek. RIV

Dnr 107-604/2016 (Framställd 25/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

29 Nr 2016:36 av Martin Westmont (SD) om åtgärder mot hatbrotten som drabbar HBT-personer i förorten. RIX

Dnr 107-656/2016 (Framställd 25/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

30 Nr 2016:37 av Johan Nilsson (M) om Älvsjö som en del av Stockholms tillväxtmotor. RI

Dnr 107-665/2016 (Framställd 25/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

31 Nr 2016:38 av Sofia Modigh (KD) om avslag och överklaganden på ansökningar om äldreboende. RVIII

Dnr 107-681/2016 (Framställd 25/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

32 Nr 2016:39 av Bo Sundin (M) om elitidrottsarenor. RIII

Dnr 107-685/2016 (Framställd 25/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

33 Nr 2016:40 av Joakim Larsson (M) om Stockholmshusens hyresnivå. RIX

Dnr 107-689/2016 (Framställd 25/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

34 Nr 2016:41 av Joakim Larsson (M) om Tekniska nämndhuset. RI

Dnr 107-690/2016 (Framställd 25/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

35 Nr 2016:42 av Cecilia Brinck (M) om stadens sjuklöneansvar. RVIII

Dnr 107-712/2016 (Framställd 16/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

36 Nr 2016:43 av Cecilia Brinck (M) om den ökande sjukfrånvaron inom stadens verksamheter. RVIII

Dnr 107-713/2016 (Framställd 16/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

37 Nr 2016:44 av Sara Jendi Linder (M) om förutsättningarna för en likvärdig tillgång till specialsalar för Stockholms grundskoleelever. RIV

Dnr 107-714/2016 (Framställd 16/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

38 Nr 2016:45 av Rickard Wall (-) om ledighet under muslimska högtider. RIV

Dnr 107-715/2016 (Framställd 16/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

39 Nr 2016:46 av Rickard Wall (-) om bidéer i nybyggen av bostäder. RIX

Dnr 107-716/2016 (Framställd 16/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

40 Nr 2016:47 av Margareta Haglund (SD) om lärare på stadens skolor. RIV

Dnr 107-757/2016 (Framställd 16/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

41 Nr 2016:48 av Margareta Haglund (SD) om tryggheten på stadens skolor. RIV

Dnr 107-759/2016 (Framställd 16/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

42 Nr 2016:49 av Ann-Katrin Åslund (L) om stadens utbildningsförvaltnings och Spånga-Tensta stadsdelsförvaltnings flytt till Tensta. RI

Dnr 107-973/2016 (Framställd 13/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

43 Nr 2016:50 av Lars Jilmstad (M) om underskotten i Farsta stads-delsnämnd. RI

Dnr 107-974/2016 (Framställd 13/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

44 Nr 2016:51 av Joakim Larsson (M) om Stockholms ökande låneskuld. RI

Dnr 107-975/2016 (Framställd 13/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

45 Nr 2016:52 av Bo Arkelsten (M) om underskotten i Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd. RI

Dnr 107-976/2016 (Framställd 13/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

46 Nr 2016:53 av Sara Jendi Linder (M) om trygghet i skolan. RIV

Dnr 107-977/2016 (Framställd 13/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

47 Nr 2016:54 av Christina Elffors-Sjödin (M) om uppföljning av Familjehemsplaceringar. RVI

Dnr 107-978/2016 (Framställd 13/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

48 Nr 2016:55 av Johan Nilsson (M) om beredskapen i stadens verksamheter för att ta emot barn och unga som riskerar att förlora sin förskole- och grundskoleplacering. RIV

Dnr 107-1038/2016 (Framställd 27/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

49 Nr 2016:56 av Bo Sundin (M) om Kista Gård. RI

Dnr 107-1039/2016 (Framställd 27/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

50 Nr 2016:57 av Lars Svärd (M) om underskotten i Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd. RI

Dnr 107-1040/2016 (Framställd 27/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

51 Nr 2016:58 av Rickard Wall (-) om ett åtgärdsprogram mot mörkläggning och desinformation inom Stockholms stad. RI

Dnr 107-1041/2016 (Framställd 27/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

52 Nr 2016:59 av Börje Häggman (M) om arbetsgivarnas sjuklöneansvar. RIII

Dnr 107-1130/2016 (Framställd 5/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

53 Nr 2016:60 av Johan Nilsson (M) om tryggheten i och kring Älvsjö Centrum. RI

Dnr 107-1298/2016 (Framställd 5/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

54 Nr 2016:61 av Bo Sundin (M) om ökad otrygghet i Järvaområdet. RI

Dnr 107-1300/2016 (Framställd 5/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Nya interpellationer

55 Nr 2016:62 av Patrik Silverudd (L) om boendeparkering. RVII

56 Nr 2016:63 av Andrea Ström (M) om ersättningssystemet för mottagandet av ensamkommande barn och unga. RI

57 Nr 2016:64 av Bo Sundin (M) om den försvunna idrottsmiljarden. RI

58 Nr 2016:65 av Yvonne Fernell-Ingelström (M) om borgarrådets syn på visstidsanställningar i Stockholm. RVIII

59 Nr 2016:66 av Markus Nordström (M) om kvalitetsförbättringar i Stockholms kommunala skolor. RIV

60 Nr 2016:67 av Sophia Granswed (M) om kommunalisering av vård- och omsorgsboendet Sabbatsbergsbyn på Norrmalm. RVIII

61 Nr 2016:68 av Rickard Wall (-) om vardagstryggheten för judar i Stockholm. RIX

Nya beslutsärenden (exkl. motioner)

68 Utl. 2016:133. Revisionsberättelser rörande räkenskaper och förvaltning för år 2015 för vissa institutioner utanför den egentliga kommunalförvaltningen (bih. 2016:2)

Rotel VIII

69 Utl. 2016:134. Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1§ socialtjänstlagen (SoL) för kvartal 1 år 2016

Rotel I

70 Utl. 2016:135. Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för tiden 1 januari 2017 - 31 december 2017

71 Utl. 2016:136. Avyttring av Gasnätet Stockholm AB och Stockholm Gas AB, dotterbolag till AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad

72 Utl. 2016:137. Södra Värtan i Norra Djurgårdsstaden

Genomförandebeslut
Reviderat inriktningsbeslut
Dnr 123-1078/2016

73 Utl. 2016:138. Nyanlända och asylsökande i Stockholms stad

Boendelösningar för nyanlända
Utredningsuppdrag avseende arbetsmarknadsrelaterade och samhällsorienterande aktiviteter för ensamkommande ungdomar
Utredningsuppdrag avseende kombinerad gymnasie- och vuxenutbildning
Uppdrag om förstärkt utbildning och stöd för gode män med mera
Dnr 156-607/2016

Bordlagda motioner

74 Utl. 2016:63. Sommarlovsentreprenörer

Motion (2015:32) av Maria Danielsson (-). RIII
Dnr 106-873/2015

75 Utl. 2016:64. Ett breddat utbud av feriejobb

Motion (2015:14) av Jan Jönsson (L). RIII
Dnr 106-535/2015

76 Utl. 2016:65. Upphandling av stadens gymverksamhet

Motion (2015:62) av Bo Sundin (M). RIII
Dnr 106-1455/2015

77 Utl. 2016:66. Extra jobbstimulans

Motion (2015:42) av Gulan Avci och Isabel Smedberg Palmqvist (båda L). RVI
Dnr 106-930/2015

78 Utl. 2016:77. Tillåt ombildningar i ytterstaden

Motion (2015:56) av Joakim Larsson (M). RI IX
Dnr 106-1321/2015

79 Utl. 2016:78. Utveckling av statens fastigheter

Motion (2015:54) av Joakim Larsson (M). RI
Dnr 106-1319/2015

80 Utl. 2016:79. Ökad uppkoppling av fiber i Micasas fastighetsbestånd

Motion (2015:76) av Yvonne Fernell-Ingelström (M). RVIII
Dnr 106-1648/2015

81 Utl. 2016:80. Ta krafttag mot våldsbejakande extremism

Motion (2015:43) av Lotta Edholm och Joar Forsell (båda L). RI
Dnr 106-931/2015

82 Utl. 2016:81. Förebyggande arbete mot islamistisk extremism

Motion (2015:21) av Erik Slottner (KD). RI
Dnr 106-667/2015

83 Utl. 2016:82. Förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism

Motion (2015:46) av Bo Sundin (M). RI
Dnr 106-1030/2015

84 Utl. 2016:83. 08-dagen

Motion (2015:52) av Karin Ernlund (C). RI
Dnr 106-1282/2015

85 Utl. 2016:84. Värdskap för Tour de France-sträcka i Stockholm

Motion (2015:79) av Richard Bengtsson och Rasmus Jonlund
(båda L). RIII
Dnr 106-1689/2015

86 Utl. 2016:88. Evert Taubes terrass

Motion (2015:55) av Joakim Larsson (M). RI
Dnr 106-1320/2015

87 Utl. 2016:89. Utred bäst lämpliga förvaltningsform för kultur-gårdarna

Motion (2015:77) av Richard Bengtsson (L). RI IX
Dnr 106-1686/2015

88 Utl. 2016:90. Melodifestival för hemlösa i samband med Eurovision Song Contest i Stockholm 2016

Motion (2015:64) av Anna König Jerlmyr och Sophia Granswed (båda M). RI
Dnr 106-1457/2015

89 Utl. 2016:91. Kartläggning av islamism

Motion (2015:37) av Maria Danielsson (-). RVI
Dnr 106-896/2015

90 Utl. 2016:104. Sovmorgon för Stockholms elever

Motion (2015:53) av Karin Ernlund (C). RIV
Dnr 106-1283/2015

91 Utl. 2016:105. Central rättning av nationella prov

Motion (2015:74) av Jennyfer Redin (M). RIV
Dnr 106-1600/2015

92 Utl. 2016:106. Inrättande av jourskolor

Motion (2015:33) av Maria Danielsson (-). RIV
Dnr 106-874/2015

93 Utl. 2016:107. Ta fram strategi för hur förvaltningar och bolag kan flytta till ytterstaden

Motion (2015:13) av Lotta Edholm (L). RI
Dnr 106-534/2015

94 Utl. 2016:108. Upprättandet av ett minnesmärke över utbildnings-, kvinnorätts- och demokratipionjären Anna Whitlock

Motion (2015:10) av Lotta Edholm m.fl. (alla L). RII
Dnr 106-446/2015

95 Utl. 2016:109. Motion om att som försöksverksamhet erbjuda en grupp manliga EU-migranter tillfälligt arbete med kollektivavtalsliknande villkor

Motion (2015:89) av Rickard Wall (-). RIII
Dnr 106-2020/2015

96 Utl. 2016:110. Ta tillvara på fritidshemmets potential för lärande och inrätta ett tak för barngruppernas storlek

Motion (2015:61) av Lotta Edholm (L). RIV
Dnr: 106-1383/2015

97 Utl. 2016:111. Införandet av ett program mot hedersrelaterat våld

Motion (2015:19) av Lotta Edholm m.fl. (alla L). RVI
Dnr 106-647/2015

98 Utl. 2016:114. Samla stadens fastighetsansvar

Motion (2015:49) av Henrik Sjölander (M). RI
Dnr 106-1033/2015

99 Utl. 2016:115. Gör Stockholm till en freetrade-stad

Motion (2015:81) av Joar Forssell (L). RI
Dnr 106-1692/2015

100 Utl. 2016:116. Erbjud fritt inträde till Stockholms stads badhus och simhallar för kvinnliga EU-migranter

Motion (2015:88) av Rickard Wall (-). RIII
Dnr 106-2018/2015

101 Utl. 2016:117. Inför svenska med baby

Motion (2016:11) av Johanna Sjö (M). RIII
Dnr 106-130/2016

102 Utl. 2016:118. Bättre mottagande av nyanlända elever

Motion (2015:60) av Cecilia Brinck (M). RIV
Dnr 106-1382/2015

103 Utl. 2016:127. Streaming av Stadsteaterns repertoar

Motion (2015:78) av Anette Hellström (M). RII
Dnr 106-1688/2015

104 Utl. 2016:128. Särskilt redovisa kunskapsresultaten för nyanlända elever

Motion (2015:63) av Markus Nordström (M) och Sara Jendi Linder (M). RIV
Dnr 106-1456/2015

105 Utl. 2016:129. Kompetensutveckling av Stockholms lärare

Motion (2015:29) av Sara Jendi Linder (M). RIV
Dnr 106-870/2015

106 Utl. 2016:130. Åtgärdsplan för att minska bostadsinbrotten i Stockholm

Motion (2016:18) av Anna König Jerlmyr m.fl. (alla M). RI
Dnr 106-228/2016

107 Utl. 2016:131. Inrättandet av två nya Jobbtorg

Motion (2016:10) av Johanna Sjö (M). RIII
Dnr 106-129/2016

108 Utl. 2016:132. Effektivt nyttjande av stadens skollokaler

Motion (2015:70) av Dennis Wedin (M). RIV
Dnr 106-1570/2015

Nya motioner

109 Utl. 2016:139. Tillsättande av utredning för att klarlägga Stockholms kommuns kostnader för flyktinginvandring och illegala invandrare

Motion (2016:22) av Per Ossmer m.fl. (alla SD). RI
Dnr 106-236/2016

110 Utl. 2016:140. Demokratisäkra stöd till föreningar

Motion (2015:87) av Johanna Sjö (M). RI
Dnr 106-2017/2015

111 Utl. 2016:141. Tillfälliga asylboenden

Motion (2016:12) av Stina Bengtsson (C). RI
Dnr 106-219/2016

112 Utl. 2016:142. Utreda en vattenpark vid Slussen

Motion (2015:83) av Richard Bengtsson m.fl. (alla L). RI
Dnr 106-1900/2015

113 Utl. 2016:143. Möjligheten att agera tillsammans med Stockholms läns landsting för Värtabanan genom en utsedd förhandlingsman

Motion (2015:90) av Rickard Wall (-). RI
Dnr 106-2021/2015

114 Utl. 2016:144. Frisinnad och folkligt förankrad namngivning av platser i Stockholms stad

Motion (2015:72) av Rasmus Jonlund och Björn Ljung (båda L). RII
Dnr 106-1598/2015

115 Utl. 2016:145. Stoppa rivningsvågen i Stockholm

Motion (2015:80) av Rasmus Jonlund och Björn Ljung (båda L). RII
Dnr 106-1691/2015

116 Utl. 2016:146. Inkluderande design

Motion (2015:39) av Karin Ernlund och Stina Bengtsson (båda C). RVII
Dnr 106-925/2015

117 Utl. 2016:147. Parkeringslösning för Nobel Center

Motion (2015:66) av Joakim Larsson och Cecilia Brinck (båda M). RVII
Dnr 106-1474/2015

118 Utl. 2016:148. Begravningsavgiften

Motion (2015:73) av Lotta Edholm (L). RVII
Dnr 106-1599/2015

119 Utl. 2016:149. Bättre ta tillvara döda ytor - så kallade wasted spaces, i staden

Motion (2015:86) av Karin Ernlund (C). RVII
Dnr 106-1932/2015

120 Utl. 2016:150. Återta diplomatparkeringar vid obetalda böter

Motion (2015:58) av Lotta Edholm (L). RVII
Dnr 106-1349/2015

§2 Interpellation om simhallsbristen i Stockholm (nr 2016:9)

§3 Interpellation om stadens program för upphandling och inköp (nr 2016:10)

§4 Bordläggning av interpellation

Kommunfullmäktige bordlägger interpellation nr 11 för år 2016.

Beslut/Protokollsutdrag
§4_prot_20160926.pdf (198 kb)

§5 Interpellation om feriejobb för ungdomar med funktionsnedsättning (nr 2016:12)

§6 Bordläggning av interpellation

Kommunfullmäktige bordlägger interpellation nr 13 för år 2016.

Beslut/Protokollsutdrag
§6_prot_20160926.pdf (203 kb)

§7 Interpellation om inskränkningar av det fria skolvalet (nr 2016:14)

§8 Interpellation om införandet av s.k. traineejobb i Stockholm (nr 2016:15)

§9 Bordläggning av interpellationer

Kommunfullmäktige bordlägger interpellationerna nr 16 - 61 för år 2016.

Beslut/Protokollsutdrag
§9_prot_20160926.pdf (204 kb)

§10 Nya interpellationer

Följande interpellationer anmäls:

1. Nr 2016:62 av Patrik Silverudd (L) om boendeparkering. RVII
Dnr 107-1340/2016
2. Nr 2016:63 av Andrea Ström (M) om ersättningssystemet för mottagandet av ensamkommande barn och unga. RI
Dnr 107-1341/2016
3. Nr 2016:64 av Bo Sundin (M) om den försvunna idrottsmiljarden. RI
Dnr 107-1342/2016
4. Nr 2016:65 av Yvonne Fernell-Ingelström (M) om borgarrådets syn på visstidsanställningar i Stockholm. RVIII
Dnr 107-1343/2016
5. Nr 2016:66 av Markus Nordström (M) om kvalitetsförbättringar i Stockholms kommunala skolor. RIV
Dnr 107-1344/2016
6. Nr 2016:67 av Sophia Granswed (M) om kommunalisering av vård- och omsorgsboendet Sabbatsbergsbyn på Norrmalm. RVIII
Dnr 107-1345/2016
7. Nr 2016:68 av Rickard Wall (-) om vardagstryggheten för judar i Stockholm. RIX
Dnr 107-1346/2016

Beslut
1. Interpellationerna får ställas.
2. Interpellationerna bordläggs.

Beslut/Protokollsutdrag
§10_prot_20160926.pdf (201 kb)

§11 Ändring i föredragningsordningen

Kommunfullmäktige beslutar att behandla punkterna 121 - 126 på föredragningslistan före punkt 62.

Beslut/Protokollsutdrag
§11_prot_20160926.pdf (204 kb)

§12 Nya interpellationer

Följande interpellationer anmäls:

1. Nr 2016:69 av Bo Sundin (M) om Kista Busstorg. RI
Dnr 107-1411/2016
2. Nr 2016:70 av Johan Nilsson (M) om kulturskolan. RII
Dnr 107-1413/2016
3. Nr 2016:71 av Börje Häggman (M) om det försämrade företagsklimatet i Stockholms stad. RI
Dnr 107-1414/2016
4. Nr 2016:72 av Dennis Wedin (M) om ökad segregation med chockhöjda tomträttsavgälder. RI
Dnr 107-1415/2016
5. Nr 2016:73 av Joakim Larsson (M) om chockhöjda tomträttsavgälder för alla utom Stockholms stad. RI
Dnr 107-1416/2016
6. Nr 2016:74 av Joakim Larsson (M) om ökade boendekostnader med chockhöjda tomträttsavgälder. RI
Dnr 107-1417/2016

Beslut
1. Interpellationerna får ställas.
2. Interpellationerna bordläggs.

Beslut/Protokollsutdrag
§12_prot_20160926.pdf (199 kb)

§14 Anmälningar


Skrivelser som har inkommit till kommunfullmäktige under tiden den 6 september 2016 - den 26 september 2016 och delgivits berörda organ anmäls.

Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut den 20 september 2016 att utse nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige för tiden till och med den 14 oktober 2018 anmäls.

Stina Bengtsson (C) har utsetts till ny ledamot efter Per Ankarsjö (C).

Fredrik Bojerud (C) har utsetts till ny ersättare efter Stina Bengtsson (C).

Josefin Salminen (S) har utsetts till ny ersättare efter Sassan Alexander Ahklagi (S).

Beslut/Protokollsutdrag
§14_prot_20160926.pdf (247 kb)

§15 Närvaro

§17 Valärende, fyllnadsval

Valärende i kommunfullmäktige 26 september 2016 behandlas, bilaga 2.

§18 Revisionsberättelser rörande räkenskaper och förvaltning för år 2015 för vissa institutioner utanför den egentliga kommunalförvaltningen (bih. 2016:2) (Utl. 2016:133)

§19 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL) för kvartal 1 år 2016 (Utl. 2016:134)

§20 Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för tiden 1 januari 2017 ­ 31 december 2017 (Utl. 2016:135)

§21 Avyttring av Gasnätet Stockholm AB och Stockholm Gas AB, dotterbolag till AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad (Utl. 2016:136)

§22 Södra Värtan i Norra Djurgårdsstaden (Utl. 2016:137)

Genomförandebeslut
Reviderat inriktningsbeslut
Dnr 123-1078/2016

§23 Nyanlända och asylsökande i Stockholms stad (Utl. 2016:138)

Boendelösningar för nyanlända
Utredningsuppdrag avseende arbetsmarknadsrelaterade och samhällsorienterande aktiviteter för ensamkommande ungdomar
Utredningsuppdrag avseende kombinerad gymnasie- och vuxenutbildning
Uppdrag om förstärkt utbildning och stöd för gode män med mera
Dnr 156-607/2016

§24 Sommarlovsentreprenörer (Utl. 2016:63)

Motion (2015:32) av Maria Danielsson (-)
Dnr 106-873/2015

§25 Ett breddat utbud av feriejobb (Utl. 2016:64)

Motion (2015:14) av Jan Jönsson (L)
Dnr 106-535/2015

§26 Upphandling av stadens gymverksamhet (Utl. 2016:65)

§27 Extra jobbstimulans (Utl. 2016:66)

Motion (2015:42) av Gulan Avci och Isabel Smedberg Palmqvist (båda L)
Dnr 106-930/2015

§28 Tillåt ombildningar i ytterstaden (Utl. 2016:77)

Motion (2015:56) av Joakim Larsson (M)
Dnr 106-1321/2015

§29 Utveckling av statens fastigheter (Utl. 2016:78)

Motion (2015:54) av Joakim Larsson (M)
Dnr 106-1319/2015

§30 Bordläggning av ärenden

Utlåtande 2016:79 - 2016:84, 2016:88 - 2016:91, 2016:104 - 2016:111, 2016:114 - 2016:118, 2016:127 - 2016:132, 2016:139 - 2016:150 bordläggs

Beslut/Protokollsutdrag
§30_prot_20160926.pdf (204 kb)

§31 Nya motioner

Under tiden den 6 september 2016 - 26 september 2016 väcktes följande motioner:

1. Motion (2016:102) av Per Ossmer och Lotta Nordfeldt (båda SD) om korttidsplatser för behövande äldre personer som bor i eget boende
Dnr 106-1449/2016
2. Motion (2016:103) av Per Ossmer, Martin Westmont och Bengt Herke (alla SD) om meningsfull fritid
Dnr 106-1450/2016
3. Motion (2016:104) av Rickard Wall (-) om konsekvensbeskrivningar av mansinvandring
Dnr 106-1451/2016
4. Motion (2016:105) av Lotta Edholm och Jan Jönsson
(båda L) om att inrätta ett expertråd för utveckling av Stockholms skolor
Dnr 106-1452/2016
5. Motion (2016:106) av Jonas Naddebo (C) om att förbättra barnens säkerhet på förskolorna i Stockholms stad
Dnr 106-1453/2016
6. Motion (2016:107) av Jonas Naddebo och Christina Linderholm (båda C) om att stävja problemen med sopsäckar på Stockholms gator
Dnr 106-1454/2016
7. Motion (2016:108) av Kristina Lutz (M) om en tillgängligare kultur
Dnr 106-1455/2016

Beslut/Protokollsutdrag
§31_prot_20160926.pdf (201 kb)