Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2016-10-17

Sammanträde 2016-10-17

Datum
Klockan
16:00
Plats
Rådssalen

1 Justering.

2 Nr 2016:11 av Lotta Edholm (L) om rätten till äldreboende. RVIII

Dnr 107-133/2016 (Framställd 8/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

3 Nr 2016:13 av Bo Arkelsten (M) om belysning i ytterstaden. RVII

Dnr 107-138/2016 (Framställd 8/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

4 Nr 2016:16 av Erik Slottner (KD) om kriminella gatubarn. RI

Dnr 107-158/2016 (Framställd 8/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Nr 2016:17 av Erik Slottner (KD) om avhysningar av barnfamiljer. RVI

Dnr 107-185/2016 (Framställd 8/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Nr 2016:18 av Jan Jönsson (L) om Ross Tensta. RIV

Dnr 107-216/2016 (Framställd 22/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Nr 2016:19 av Lotta Edholm (L) om stadens låglönesatsning. RVIII

Dnr 107-217/2016 (Framställd 22/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Nr 2016:20 av Christina Linderholm (C) om utbildning på vetenskaplig grund. RIV

Dnr 107-218/2016 (Framställd 22/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Nr 2016:21 av Jan Jönsson (L) om barn som far illa. RVI

Dnr 107-238/2016 (Framställd 22/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Nr 2016:22 av Erik Slottner (KD) om samhällsinformation till ensamkommande barn och ungdomar. RVI

Dnr 107-245/2016 (Framställd 22/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Nr 2016:23 av Rickard Wall (-) om förtätningens avigsidor. RII

Dnr 107-349/2016 (Framställd 21/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Nr 2016:24 av Björn Ljung (L) om bygglov och detaljplaner. RII

Dnr 107-350/2016 (Framställd 21/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Nr 2016:25 av Patrik Silverudd (L) om protokollen från rådet för funktionshinderfrågor. RVI

Dnr 107-351/2016 (Framställd 21/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Nr 2016:26 av Rickard Wall (-) om social hållbarhet i ett samhälle med mansöverskott. RI

Dnr 107-352/2016 (Framställd 21/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Nr 2016:27 av Dennis Wedin (M) om ungdomsbesök i äldreomsorgen. RVIII

Dnr 107-356/2016 (Framställd 21/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Nr 2016:28 av Johanna Sjö (M) om utsatta områden i Stockholms stad. RI

Dnr 107-362/2016 (Framställd 21/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Nr 2016:29 av Karin Ernlund (C) om Spårväg City och kollektivtrafikförsörjning av Norra Djurgårdsstaden. RVII

Dnr 107-508/2016 (Framställd 4/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Nr 2016:30 av Cecilia Brinck (M) om den lavinartade ökningen av klotter i Stockholm. RVII

Dnr 107-542/2016 (Framställd 4/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Nr 2016:31 av Cecilia Brinck (M) om krav på företag som staden anlitar. RVI

Dnr 107-544/2016 (Framställd 4/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Nr 2016:32 av Cecilia Brinck (M) om villkoren för fristående förskolor i Stockholms stad. RIV

Dnr 107-545/2016 (Framställd 4/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

21 Nr 2016:33 av Henrik Sjölander (M) om Stockholms stads inställning till Food trucks. RVII

Dnr 107-546/2016 (Framställd 4/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

22 Nr 2016:34 av Martin Westmont (SD) om äldres möjligheter att få en bostad på ett vård- och omsorgsboende. RVIII

Dnr 107-551/2016 (Framställd 4/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

23 Nr 2016:35 av Sara Jendi Linder (M) om barngruppernas storlek. RIV

Dnr 107-604/2016 (Framställd 25/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

24 Nr 2016:36 av Martin Westmont (SD) om åtgärder mot hatbrotten som drabbar HBT-personer i förorten. RIX

Dnr 107-656/2016 (Framställd 25/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

25 Nr 2016:37 av Johan Nilsson (M) om Älvsjö som en del av Stockholms tillväxtmotor. RI

Dnr 107-665/2016 (Framställd 25/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

26 Nr 2016:38 av Sofia Modigh (KD) om avslag och överklaganden på ansökningar om äldreboende. RVIII

Dnr 107-681/2016 (Framställd 25/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

27 Nr 2016:39 av Bo Sundin (M) om elitidrottsarenor. RIII

Dnr 107-685/2016 (Framställd 25/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

28 Nr 2016:40 av Joakim Larsson (M) om Stockholmshusens hyresnivå. RIX

Dnr 107-689/2016 (Framställd 25/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

29 Nr 2016:41 av Joakim Larsson (M) om Tekniska nämndhuset. RI

Dnr 107-690/2016 (Framställd 25/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

30 Nr 2016:42 av Cecilia Brinck (M) om stadens sjuklöneansvar. RVIII

Dnr 107-712/2016 (Framställd 16/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

31 Nr 2016:43 av Cecilia Brinck (M) om den ökande sjukfrånvaron inom stadens verksamheter. RVIII

Dnr 107-713/2016 (Framställd 16/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

32 Nr 2016:44 av Sara Jendi Linder (M) om förutsättningarna för en likvärdig tillgång till specialsalar för Stockholms grundskoleelever. RIV

Dnr 107-714/2016 (Framställd 16/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

33 Nr 2016:45 av Rickard Wall (-) om ledighet under muslimska högtider. RIV

Dnr 107-715/2016 (Framställd 16/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

34 Nr 2016:46 av Rickard Wall (-) om bidéer i nybyggen av bostäder. RIX

Dnr 107-716/2016 (Framställd 16/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

35 Nr 2016:47 av Margareta Haglund (SD) om lärare på stadens skolor. RIV

Dnr 107-757/2016 (Framställd 16/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

36 Nr 2016:48 av Margareta Haglund (SD) om tryggheten på stadens skolor. RIV

Dnr 107-759/2016 (Framställd 16/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

37 Nr 2016:49 av Ann-Katrin Åslund (L) om stadens utbildningsförvaltnings och Spånga-Tensta stadsdelsförvaltnings flytt till Tensta. RI

Dnr 107-973/2016 (Framställd 13/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

38 Nr 2016:50 av Lars Jilmstad (M) om underskotten i Farsta stads-delsnämnd. RI

Dnr 107-974/2016 (Framställd 13/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

39 Nr 2016:51 av Joakim Larsson (M) om Stockholms ökande låneskuld. RI

Dnr 107-975/2016 (Framställd 13/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

40 Nr 2016:52 av Bo Arkelsten (M) om underskotten i Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd. RI

Dnr 107-976/2016 (Framställd 13/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

41 Nr 2016:53 av Sara Jendi Linder (M) om trygghet i skolan. RIV

Dnr 107-977/2016 (Framställd 13/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

42 Nr 2016:54 av Christina Elffors-Sjödin (M) om uppföljning av familjehemsplaceringar. RVI

Dnr 107-978/2016 (Framställd 13/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

43 Nr 2016:55 av Johan Nilsson (M) om beredskapen i stadens verksamheter för att ta emot barn och unga som riskerar att förlora sin förskole- och grundskoleplacering. RIV

Dnr 107-1038/2016 (Framställd 27/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

44 Nr 2016:56 av Bo Sundin (M) om Kista Gård. RI

Dnr 107-1039/2016 (Framställd 27/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

45 Nr 2016:57 av Lars Svärd (M) om underskotten i Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd. RI

Dnr 107-1040/2016 (Framställd 27/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

46 Nr 2016:58 av Rickard Wall (-) om ett åtgärdsprogram mot mörkläggning och desinformation inom Stockholms stad. RI

Dnr 107-1041/2016 (Framställd 27/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

47 Nr 2016:59 av Börje Häggman (M) om arbetsgivarnas sjuklöneansvar. RIII

Dnr 107-1130/2016 (Framställd 5/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

48 Nr 2016:60 av Johan Nilsson (M) om tryggheten i och kring Älvsjö Centrum. RI

Dnr 107-1298/2016 (Framställd 5/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

49 Nr 2016:61 av Bo Sundin (M) om ökad otrygghet i Järvaområdet. RI

Dnr 107-1300/2016 (Framställd 5/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

50 Nr 2016:62 av Patrik Silverudd (L) om boendeparkering. RVII

Dnr 107-1340/2016 (Framställd 26/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

51 Nr 2016: 63 av Andrea Ström (M) om ersättningssystemet för mottagandet av ensamkommande barn och unga. RI

Dnr 107-1341/2016 (Framställd 26/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

52 Nr 2016:64 av Bo Sundin (M) om den försvunna idrottsmiljarden. RI

Dnr 107-1342/2016 (Framställd 26/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

53 Nr 2016:65 av Yvonne Fernell-Ingelström (M) om borgarrådets syn på visstidsanställningar i Stockholm. RVIII

Dnr 107-1343/2016 (Framställd 26/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

54 Nr 2016:66 av Markus Nordström (M) om kvalitetsförbättringar i Stockholms kommunala skolor. RIV

Dnr 107-1344/2016 (Framställd 26/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

55 Nr 2016:67 av Sophia Granswed (M) om kommunalisering av vård- och omsorgsboendet Sabbatsbergsbyn på Norrmalm. RVIII

Dnr 107-1345/2016 (Framställd 26/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

56 Nr 2016:68 av Rickard Wall (-) om vardagstryggheten för judar i Stockholm. RIX

Dnr 107-1346/2016 (Framställd 26/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

57 Nr 2016:69 av Bo Sundin (M) om Kista Busstorg. RI

Dnr 107-1411/2016 (Framställd 26/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

58 Nr 2016:70 av Johan Nilsson (M) om kulturskolan. RII

Dnr 107-1413/2016 (Framställd 26/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

59 Nr 2016:71 av Börje Häggman (M) om det försämrade företagsklimatet i Stockholms stad. RI

Dnr 107-1414/2016 (Framställd 26/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

60 Nr 2016:72 av Dennis Wedin (M) om ökad segregation med chockhöjda tomträttsavgälder. RI

Dnr 107-1415/2016 (Framställd 26/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

61 Nr 2016:73 av Joakim Larsson (M) om chockhöjda tomträttsavgälder för alla utom Stockholms stad. RI

Dnr 107-1416/2016 (Framställd 26/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

62 Nr 2016:74 av Joakim Larsson (M) om ökade boendekostnader med chockhöjda tomträttsavgälder. RI

Dnr 107-1417/2016 (Framställd 26/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Nya interpellationer

63 Nr 2016:75 av Joel Laurén (M) om minskad nyproduktion av studentbostäder med chockhöjda tomträttsavgälder. RI

64 Nr 2016:76 av Berthold Gustavsson (M) om chockhöjda tomträttsavgälders inverkan på Stockholm som tillväxtmotor. RI

65 Nr 2016:77 av Kristina Lutz (M) om sämre stadsmiljöer med chockhöjda tomträttsavgälder. RI

66 Nr 2016:78 av Lars Svärd (M) om högre hyror för kommunala förskolor med chockhöjda tomträttsavgälder. RI

67 Nr 2016:79 av Sara Jendi Linder (M) om hot mot det fria skolvalet. RIV

68 Nr 2016:80 av Peter Backlund (L) till om färdigställande av naturreservat i Årstaskogen. RV

69 Nr 2016:81 av Lotta Edholm (L) om sommarlovsberedskap mot tvångsgiftesresor. RVI

70 Nr 2016:82 av Jonas Naddebo (C) om den krisartade råttsituationen i Stockholm. RVII

Nya beslutsärenden (exkl. motioner), Rotel I+VIII

77 Utl. 2016:151. Överflytt av ansvaret för genomförande av centrala upphandlingar av vård- och omsorgsboenden samt hemtjänstutförare

Ändringar i äldrenämndens reglemente
Överflyttning av arkivansvar
Dnr 152-232/2016

Rotel I

78 Utl. 2016:153. Centralupphandling av vård- och omsorgsboenden 2017

Rotel I+VII

79 Utl. 2016:154. Nytt parkeringsgarage i Hjorthagen

Förslag från Stockholms Stads Parkerings AB
Inriktningsbeslut
Dnr 112-1207/2016

Rotel I+IX

80 Utl. 2016:152. Överenskommelse om exploatering med tomträttsupplåtelse för bostadsändamål med AB Familjebostäder avseende del av Vasastaden 1:16 (kv. Algoritmen) i Hagastaden inom Norrmalm, Stockholms kommun

81 Utl. 2016:155. AB Svenska Bostäders nyproduktion av bostäder i kv. Ledinge 1, Tensta

Rotel II

82 Utl. 2016:156. Reviderad taxa för stadsbyggnadsnämnden

Hemställan från stadsbyggnadsnämnden
Dnr 120-1367/2016

Bordlagda motioner

83 Utl. 2016:79. Ökad uppkoppling av fiber i Micasas fastighetsbestånd

Motion (2015:76) av Yvonne Fernell-Ingelström (M). RVIII
Dnr 106-1648/2015

84 Utl. 2016:80. Ta krafttag mot våldsbejakande extremism

Motion (2015:43) av Lotta Edholm och Joar Forsell (båda L). RI
Dnr 106-931/2015

85 Utl. 2016:81. Förebyggande arbete mot islamistisk extremism

Motion (2015:21) av Erik Slottner (KD). RI
Dnr 106-667/2015

86 Utl. 2016:82. Förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism

Motion (2015:46) av Bo Sundin (M). RI
Dnr 106-1030/2015

87 Utl. 2016:83. 08-dagen

Motion (2015:52) av Karin Ernlund (C). RI
Dnr 106-1282/2015

88 Utl. 2016:84. Värdskap för Tour de France-sträcka i Stockholm

Motion (2015:79) av Richard Bengtsson och Rasmus Jonlund
(båda L). RIII
Dnr 106-1689/2015

89 Utl. 2016:88. Evert Taubes terrass

Motion (2015:55) av Joakim Larsson (M). RI
Dnr 106-1320/2015

90 Utl. 2016:89. Utred bäst lämpliga förvaltningsform för kultur-gårdarna

Motion (2015:77) av Richard Bengtsson (L). RI+IX
Dnr 106-1686/2015

91 Utl. 2016:90. Melodifestival för hemlösa i samband med Eurovision Song Contest i Stockholm 2016

Motion (2015:64) av Anna König Jerlmyr och Sophia Granswed (båda M). RI
Dnr 106-1457/2015

92 Utl. 2016:91. Kartläggning av islamism

Motion (2015:37) av Maria Danielsson (-). RVI
Dnr 106-896/2015

93 Utl. 2016:104. Sovmorgon för Stockholms elever

Motion (2015:53) av Karin Ernlund (C). RIV
Dnr 106-1283/2015

94 Utl. 2016:105. Central rättning av nationella prov

Motion (2015:74) av Jennyfer Redin (M). RIV
Dnr 106-1600/2015

95 Utl. 2016:106. Inrättande av jourskolor

Motion (2015:33) av Maria Danielsson (-). RIV
Dnr 106-874/2015

96 Utl. 2016:107. Ta fram strategi för hur förvaltningar och bolag kan flytta till ytterstaden

Motion (2015:13) av Lotta Edholm (L). RI
Dnr 106-534/2015

97 Utl. 2016:108. Upprättandet av ett minnesmärke över utbildnings-, kvinnorätts- och demokratipionjären Anna Whitlock

Motion (2015:10) av Lotta Edholm m.fl. (alla L). RII
Dnr 106-446/2015

98 Utl. 2016:109. Motion om att som försöksverksamhet erbjuda en grupp manliga EU-migranter tillfälligt arbete med kollektivavtalsliknande villkor

Motion (2015:89) av Rickard Wall (-). RIII
Dnr 106-2020/2015

99 Utl. 2016:110. Ta tillvara på fritidshemmets potential för lärande och inrätta ett tak för barngruppernas storlek

Motion (2015:61) av Lotta Edholm (L). RIV
Dnr: 106-1383/2015

100 Utl. 2016:111. Införandet av ett program mot hedersrelaterat våld

Motion (2015:19) av Lotta Edholm m.fl. (alla L). RVI
Dnr 106-647/2015

101 Utl. 2016:114. Samla stadens fastighetsansvar

Motion (2015:49) av Henrik Sjölander (M). RI
Dnr 106-1033/2015

102 Utl. 2016:115. Gör Stockholm till en freetrade-stad

Motion (2015:81) av Joar Forssell (L). RI
Dnr 106-1692/2015

103 Utl. 2016:116. Erbjud fritt inträde till Stockholms stads badhus och simhallar för kvinnliga EU-migranter

Motion (2015:88) av Rickard Wall (-). RIII
Dnr 106-2018/2015

104 Utl. 2016:117. Inför svenska med baby

Motion (2016:11) av Johanna Sjö (M). RIII
Dnr 106-130/2016

105 Utl. 2016:118. Bättre mottagande av nyanlända elever

Motion (2015:60) av Cecilia Brinck (M). RIV
Dnr 106-1382/2015

106 Utl. 2016:127. Streaming av Stadsteaterns repertoar

Motion (2015:78) av Anette Hellström (M). RII
Dnr 106-1688/2015

107 Utl. 2016:128. Särskilt redovisa kunskapsresultaten för nyanlända elever

Motion (2015:63) av Markus Nordström (M) och Sara Jendi Linder (M). RIV
Dnr 106-1456/2015

108 Utl. 2016:129. Kompetensutveckling av Stockholms lärare

Motion (2015:29) av Sara Jendi Linder (M). RIV
Dnr 106-870/2015

109 Utl. 2016:130. Åtgärdsplan för att minska bostadsinbrotten i Stockholm

Motion (2016:18) av Anna König Jerlmyr m.fl. (alla M). RI
Dnr 106-228/2016

110 Utl. 2016:131. Inrättandet av två nya Jobbtorg

Motion (2016:10) av Johanna Sjö (M). RIII
Dnr 106-129/2016

111 Utl. 2016:132. Effektivt nyttjande av stadens skollokaler

Motion (2015:70) av Dennis Wedin (M). RIV
Dnr 106-1570/2015

112 Utl. 2016:139. Tillsättande av utredning för att klarlägga Stockholms kommuns kostnader för flyktinginvandring och illegala invandrare

Motion (2016:22) av Per Ossmer m.fl. (alla SD). RI
Dnr 106-236/2016

113 Utl. 2016:140. Demokratisäkra stöd till föreningar

Motion (2015:87) av Johanna Sjö (M). RI
Dnr 106-2017/2015

114 Utl. 2016:141. Tillfälliga asylboenden

Motion (2016:12) av Stina Bengtsson (C). RI
Dnr 106-219/2016

115 Utl. 2016:142. Utreda en vattenpark vid Slussen

Motion (2015:83) av Richard Bengtsson m.fl. (alla L). RI
Dnr 106-1900/2015

116 Utl. 2016:143. Möjligheten att agera tillsammans med Stockholms läns landsting för Värtabanan genom en utsedd förhandlingsman

Motion (2015:90) av Rickard Wall (-). RI
Dnr 106-2021/2015

117 Utl. 2016:144. Frisinnad och folkligt förankrad namngivning av platser i Stockholms stad

Motion (2015:72) av Rasmus Jonlund och Björn Ljung (båda L). RII
Dnr 106-1598/2015

118 Utl. 2016:145. Stoppa rivningsvågen i Stockholm

Motion (2015:80) av Rasmus Jonlund och Björn Ljung (båda L). RII
Dnr 106-1691/2015

119 Utl. 2016:146. Inkluderande design

Motion (2015:39) av Karin Ernlund och Stina Bengtsson (båda C). RVII
Dnr 106-925/2015

120 Utl. 2016:147. Parkeringslösning för Nobel Center

Motion (2015:66) av Joakim Larsson och Cecilia Brinck (båda M). RVII
Dnr 106-1474/2015

121 Utl. 2016:148. Begravningsavgiften

Motion (2015:73) av Lotta Edholm (L). RVII
Dnr 106-1599/2015

122 Utl. 2016:149. Bättre ta tillvara döda ytor - så kallade wasted spaces, i staden

Motion (2015:86) av Karin Ernlund (C). RVII
Dnr 106-1932/2015

123 Utl. 2016:150. Återta diplomatparkeringar vid obetalda böter

Motion (2015:58) av Lotta Edholm (L). RVII
Dnr 106-1349/2015

§2 Interpellation om rätten till äldreboende (nr 2016:11)

§3 Interpellation om belysning i ytterstaden (nr 2016:13)

§4 Interpellation om kriminella gatubarn (nr 2016:16)

§5 Bordläggning av interpellationer

Kommunfullmäktige bordlägger interpellationerna nr 17 - 74 för år 2016.

Beslut/Protokollsutdrag
§5_prot_20161017.pdf (249 kb)

§6 Nya interpellationer

Följande interpellationer anmäls:

1. Nr 2016:75 av Joel Laurén (M) om minskad nyproduktion av studentbostäder med chockhöjda tomträttsavgälder. RI
Dnr 107-1456/2016
2. Nr 2016:76 av Berthold Gustavsson (M) om chockhöjda tomträttsavgälders inverkan på Stockholm som tillväxtmotor. RI
Dnr 107-1457/2016
3. Nr 2016:77 av Kristina Lutz (M) om sämre stadsmiljöer med chockhöjda tomträttsavgälder. RI
Dnr 107-1458/2016
4. Nr 2016:78 av Lars Svärd (M) om högre hyror för kommunala förskolor med chockhöjda tomträttsavgälder. RI
Dnr 107-1459/2016
5. Nr 2016:79 av Sara Jendi Linder (M) om hot mot det fria skolvalet. RIV
Dnr 107-1460/2016
6. Nr 2016:80 av Peter Backlund (L) om färdigställande av naturreservat i Årstaskogen. RV
Dnr 107-1461/2016
7. Nr 2016:81 av Lotta Edholm (L) om sommarlovsberedskap mot tvångsgiftesresor. RVI
Dnr 107-1462/2016
8. Nr 2016:82 av Jonas Naddebo (C) om den krisartade råttsituationen i Stockholm. RVII
Dnr 107-1466/2016

Beslut/Protokollsutdrag
§6_prot_20161017.pdf (245 kb)

§7 Ändring i föredragningsordningen

§8 Ny interpellation

Följande interpellation anmäls:

1. Nr 2016:83 av Christina Elffors Sjödin (M) om minskad nyproduktion av hyresrätter med chockhöjda tomträttsavgälder. RI
Dnr 107-1566/2016

Beslut/Protokollsutdrag
§8_prot_20161017.pdf (245 kb)

§13 Valärende, fyllnadsval

 Valärende i kommunfullmäktige 2016-10-17

§14 Överflytt av ansvaret för genomförande av centrala upphandlingar av vård- och omsorgsboenden samt hemtjänstutförare (Utl. 2016:151)

Ändringar i äldrenämndens reglemente
Överflyttning av arkivansvar
Dnr 152-232/2016

§15 Centralupphandling av vård- och omsorgsboenden 2017 (Utl. 2016:153)

§16 Nytt parkeringsgarage i Hjorthagen (Utl. 2016:154)

Förslag från Stockholms Stads Parkerings AB
Inriktningsbeslut
Dnr 112-1207/2016

§17 Överenskommelse om exploatering med tomträttsupplåtelse för bostadsändamål med AB Familjebostäder avseende del av Vasastaden 1:16 (kv. Algoritmen) i Hagastaden inom Norrmalm, Stockholms kommun (Utl. 2016:152)

§18 AB Svenska Bostäders nyproduktion av bostäder i kv. Ledinge 1, Tensta (Utl. 2016:155)

§19 Reviderad taxa för stadsbyggnadsnämnden (Utl. 2016:156)

Hemställan från stadsbyggnadsnämnden
Dnr 120-1367/2016

§20 Ökad uppkoppling av fiber i Micasas fastighetsbestånd (Utl. 2016:79)

Motion (2015:76) av Yvonne Fernell-Ingelström (M)
Dnr 106-1648/2015

§21 Ta krafttag mot våldsbejakande extremism (Utl. 2016:81)

Motion (2015:21) av Erik Slottner (KD)
Dnr 106-667/2015

§22 Förebyggande arbete mot islamistisk extremism (Utl. 2016:82)

Motion (2015:46) av Bo Sundin (M)
Dnr 106-1030/2015

§23 Förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism (Utl. 2016:82)

Motion (2015:46) av Bo Sundin (M)
Dnr 106-1030/2015

§24 Bordläggning av ärenden

Beslut
Utlåtande 2016:83 och 2016:84 bordläggs.

Beslut/Protokollsutdrag
§24_prot_20161017.pdf (199 kb)

§25 Evert Taubes terrass (Utl. 2016:88)

Motion (2015:55) av Joakim Larsson (M)
Dnr 106-1320/2015

§26 Bordläggning av ärende

Beslut
Utlåtande 2016:89 bordläggs.

Beslut/Protokollsutdrag
§26_prot_20161017.pdf (201 kb)

§27 Melodifestival för hemlösa i samband med Eurovision Song Contest i Stockholm 2016 (Utl. 2016:90)

Motion (2015:64) av Anna König Jerlmyr och Sophia Granswed (båda M)
Dnr 106-1457/2015

§28 Kartläggning av islamism (Utl. 2016:91)

Motion (2015:37) av Maria Danielsson (-)
Dnr 106-896/2015

§29 Bordläggning av ärende

Utlåtande 2016:104 bordläggs.

Beslut/Protokollsutdrag
§29_prot_20161017.pdf (205 kb)

§30 Central rättning av nationella prov (Utl. 2016:105)

Motion (2015:74) av Jennyfer Redin (M)
Dnr 106-1600/2015

§31 Inrättande av jourskolor (Utl. 2016:106)

Motion (2015:33) av Maria Danielsson (-)
Dnr 106-874/2015

§32 Ta fram strategi för hur förvaltningar och bolag kan flytta till ytterstaden (Utl. 2016:107)

Motion (2015:13) av Lotta Edholm (L)
Dnr 106-534/2015

§33 Upprättandet av ett minnesmärke över utbildnings-, kvinnorätts- och demokratipionjären Anna Whitlock (Utl. 2016:108)

Motion (2015:10) av Lotta Edholm m.fl. (alla L)
Dnr 106-446/2015

§34 Bordläggning av ärenden

Beslut
Utlåtande 2016:109 - 2016:111, 2016:114 - 2016:118, 2016:127 - 2016:132, 2016:139 - 2016:150 bordläggs.

Beslut/Protokollsutdrag
§34_prot_20161017.pdf (201 kb)

§35 Nya motioner

Under tiden den 27 september 2016 - 17 oktober 2016 väcktes följande motioner:

1. Motion (2016:109) av Jonas Naddebo (C) om att minska smittorisker i förskolan
Dnr 106-1588/2016
2. Motion (2016:110) av Jonas Nilsson (M) om digitala trygghetsvandringar
Dnr 106-1589/2016
3. Motion (2016:111) av Gulan Avci och Lotta Edholm (båda L) om ett jobbtorg för validering
Dnr 106-1590/2016

Beslut/Protokollsutdrag
§35_prot_20161017.pdf (201 kb)