Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturnämnden > Sammanträde 2014-11-25

Sammanträde 2014-11-25

Datum
Klockan
16:30
Plats
Stora Kollegiesalen, Stadshuset

Sammanträdet flyttat från den 11 november till den 25 november

2 Anmälan av föregående protokoll

4 Fördelning av kultursstöd till det fria kulturlivet, över 350 tkr

5 Fördelning av utvecklingsstöd till det fria kulturlivet, över 350 tkr

6 Avtal för regional samverkan kring Innovativ Kultur 2015

7 Remissvar angående samråd om förslag till detaljplan för Telefonfabriken 1 (Designens hus) i Midsommarkransen

8 Kulturnämndens deltagande vid konferensen De europeiska kulturinstitutionernas framtid

9 Information och övriga frågor

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (198 kb)

§1 Justering av dagens protokoll

§2 Anmälan av justerat protokoll

§3 Anmälningsärenden

§4 Fördelning av kulturstöd till det fria kulturlivet

§5 Fördelning av utvecklingsstöd till det fria kulturlivet

§6 Avtal 2015 för regional samverkan kring Innovativ Kultur

§7 Remissvar angående samråd om förslag till detaljplan för Telefonfabriken 1 (Designens hus) i stadsdelen Midsommarkransen

§8 Kulturnämndens deltagande vid konferensen De europeiska kulturinstitutionernas framtid

§9 Ändring av tid för sammanträde för kulturnämnden 2015

§10 Information och övriga frågor