Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturnämnden > Sammanträde 2017-04-04

Sammanträde 2017-04-04

Datum
Klockan
15:30
Plats
Kulturförvaltningen, Rinkeby

2 Anmälan av föregående protokoll

5 Stadsarkivets underlag för budget 2018 med inriktning 2019 och 2020

Omedelbar justering Dnr 1.2-3708/2017

6 Kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm - Lägesrapport av hållbarhetskommissionens arbete. Kulturförvaltningens svar på remiss från kommunstyrelsen

7 Kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm - Lägesrapport av hållbarhetskommissionens arbete. Stadsarkivets svar på remiss från kommunstyrelsen

Remisstid 2017-04-13.
Omedelbar justering
Dnr 1.6-4335/2017
Se bilagor under föregående punkt.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Hedra Anna Teresa Margareta "Greta" Johansson 125 år. Motion (2016:98) av Rickard Wall (-). Svar på remiss från kommunstyrelsen

9 Nya bostäder med klassisk arkitektur. Motion (2016:100) av Joakim Larsson och Sten Nordin (båda M). Svar på remiss från kommunstyrelsen

10 En tillgängligare kultur. Motion (2016:108) av Kristina Lutz (M). Svar på remiss från kommunstyrelsen

11 Ta fram en strategi för nöjeslivet. Motion (2016:120) av Rasmus Jonlund m.fl. (L). Svar på remiss från kommunstyrelsen

12 Skyskrapa i trä. Motion (2016:124) av Jonas Naddebo och Christina Linderholm (båda C). Svar på remiss från kommunstyrelsen

13 Förvärv och anpassning av bergrum med tillhörande lokal för nytt arkiv. Genomförandebeslut

HEMLIGT enligt 19 kap 1 och 3 §§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) Dnr 2.8-893/2017

14 Godkännande av hyresavtal inom fastigheten Burmanstorp 1 samt finansiering av etableringen av Konsthuset (KKV och SITE) i Farsta. Genomförandebeslut

Omedelbar justering HEMLIGT enligt 19 kap 1 och 3 §§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) Dnr 1.1/862/2017

15 Stockholms stads hederspriser, Bellmanpris och Lennart af Petersenspris. Förslag på 2017 års mottagare

Omedelbar justering
Konfidentiellt ärende

Dnr 6.3/1007/2017

16 Upphandling av RFID-baserad självbetjäningsutrustning med tillhörande tjänster för Stockholms stadsbibliotek

17 Ny kulturskolelokal i Husby Centrum. Genomförandebeslut

18 Tillträdesförbud till stadens bibliotek. Svar på skrivelse från Rasmus Jonlund m.fl. (L), Sophia Granswed m.fl. (M), Pelle Thörnberg (C) och Ulf Lönnberg (KD)

19 Information och övriga frågor

§1 Val av protokolljusterare

§2 Anmälan av föregående protokoll

§5 Stadsarkivets underlag för budget 2018 med inriktning 2019 och 2020

§7 Kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm - Lägesrapport av hållbarhetskommissionens arbete. Stadsarkivets svar på remiss från kommunstyrelsen

§8 Hedra Anna Teresa Margareta "Greta" Johansson 125 år. Motion (2016:98) av Rickard Wall (-). Svar på remiss från kommunstyrelsen

§9 Nya bostäder med klassisk arkitektur. Motion (2016:100) av Joakim Larsson och Sten Nordin (båda M). Svar på remiss från kommunstyrelsen

§10 En tillgängligare kultur. Motion (2016:108) av Kristina Lutz (M). Svar på remiss från kommunstyrelsen

§11 Ta fram en strategi för nöjeslivet. Motion (2016:120) av Rasmus Jonlund m.fl. (L). Svar på remiss från kommunstyrelsen

§12 Skyskrapa i trä. Motion (2016:124) av Jonas Naddebo och Christina Linderholm (båda C). Svar på remiss från kommunstyrelsen

§13 Förvärv och anpassning av bergrum med tillhörande lokal för nytt arkiv. Genomförandebeslut

§14 Godkännande av hyresavtal inom fastigheten Burmanstorp 1 samt finansiering av etableringen av Konsthuset (KKV och SITE) i Farsta. Genomförandebeslut

§15 Stockholms stads hederspriser, Bellmanpris och Lennart af Petersenspris. Förslag på 2017 års mottagare

§16 Upphandling av RFID-baserad självbetjäningsutrustning med tillhörande tjänster för Stockholms stadsbibliotek

§17 Ny kulturskolelokal i Husby Centrum. Genomförandebeslut

§18 Tillträdesförbud till stadens bibliotek. Svar på skrivelse från Rasmus Jonlund m.fl. (L), Sophia Granswed m.fl. (M), Pelle Thörnberg (C) och Ulf Lönnberg (KD)

§19 Information och övriga frågor