Din position: Hem > Stockholms stad > Miljö- och hälsoskyddsnämnden > Sammanträde 2014-08-26

Sammanträde 2014-08-26

Datum
Klockan
17:00
Plats
Bolindersalen, Tekniska nämndhuset

2 Val av justerare och tid för justering

3 Anmälan av föregående protokoll

4 Anmälan av inkomna skrivelser till miljö- och hälsoskyddsnämnden

5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

6 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

7 Minnesanteckningar från miljö- och hälsoskyddsnämndens möte med rådet för funktionshinderfrågor

8 Revidering av Vision 2030 - ett Stockholm i världsklass

Remiss från kommunstyrelsen, dnr 025-634-2014 Dnr 2014-8386 (Verksamhetsstöd) P

9 Program för HBT-frågor 2014-2017

Remiss från kommunstyrelsen dnr 325-184-2014 Dnr 2014-827 (Verksamhetsstöd) P

10 Yttrande till mark- och miljödomstolen - Stockholm Beauty Center AB

Föreläggande från mark- och miljödomstolen, mål nr M 941-14 Dnr 2013-10874 (Hälsoskydd) P OJ
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Yttrande till mark- och miljödomstolen angående ansökan om utdömande av vite, fastigheten Burspråket 6

Föreläggande från mark- och miljödomstolen, mål nr M 1813-14 och M 1816-14 Dnr 2012-13206 (Hälsoskydd) P OJ

12 Stockholms Hamn AB:s prövotidsredovisning avseende utsläpp av dagvatten från hamnverksamheten i Värtahamnen-Frihamnen

Remiss från mark- och miljödomstolen, mål nr M 2807-07 Dnr 2007-3605 (Plan och Miljö) P OJ

13 Förslag till detaljplan för Primus 1 mm i stadsdelen Lilla Essingen, S-Dp 2006-05021-54

Remiss från stadsbyggnadsnämnden, S-Dp 2006-05021 Dnr 2006-1894 (Plan och Miljö) P OJ
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Förslag till program för område vid västra Valhallavägen i stadsdelen Norra Djurgårdsstaden

Remiss från stadsbyggnadsnämnden, dnr 2012-08809 Dnr 2012-012076 (Plan och Miljö) P OJ

15 Programsamråd för Hammarbyhöjden och Björkhagen

Remiss från stadsbyggnadsnämnden, dnr 2012-10147 Dnr 2013-2135 (Plan och Miljö) P OJ

16 Resa till Fortaleza

Dnr 2014-10437 (Plan och Miljö) P

17 Naturvårdsverkets förslag till ändringar i förordningen om producentansvar för däck

Remiss från kommunstyrelsen dnr 902/2014 Dnr 2014-9851 (Plan och Miljö) P OJ

18 Remiss av förslag till revidering av flera av EU:s avfallsdirektiv

remiss från kommunstyrelsen med dnr 001038/2014 av remiss från Miljödepartementet Dnr 2014-10880 (Plan och Miljö) P OJ

19 Remiss av förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller

Remiss från kommunstyrelsen med dnr 000970/2014
Dnr 2014-10867
(Plan och miljö SLK EXPLO SBK TK)

§2 Val av justerare och tid för justering

§3 Anmälan av föregående protokoll

§4 Anmälan av inkomna skrivelser till miljö- och hälsoskyddsnämnden

§5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

§6 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§7 Minnesanteckningar från miljö- och hälsoskyddsnämndens möte med rådet för funktionshinderfrågor

§8 Revidering av Vision 2030 ­ ett Stockholm i världsklass Remiss från kommunstyrelsen, dnr 025-634-2014 Dnr 2014-8386

§9 Program för HBT-frågor 2014-2017 Remiss från kommunstyrelsen, dnr 325-184-2014 Dnr 2014-8279

§10 Yttrande till mark- och miljödomstolen - Stockholm Beauty Center AB Föreläggande från mark- och miljödomstolen, mål nr M 941-14 Dnr 2013-10874

§11 Yttrande till mark- och miljödomstolen angående ansökan om utdömande av vite, fastigheten Burspråket 6 Föreläggande från mark- och miljödomstolen, mål nr M 1813-14 och M 1816-14 Dnr 2012-13206

§12 Stockholms Hamn AB:s prövotidsredovisning avseende utsläpp av dagvatten från hamnverksamheten i Värtahamnen-Frihamnen Remiss från mark- och miljödomstolen, mål nr M 2807-07 Dnr 2007-3605

§13 Förslag till detaljplan för Primus 1 m.m. i stadsdelen Lilla Essingen, S-Dp 2006-05021-54 Remiss från stadsbyggnadsnämnden, S-Dp 2006-05021 Dnr 2006-1894

§14 Förslag till program för område vid västra Valhallavägen i stadsdelen Norra Djurgårdsstaden

§15 Programsamråd för Hammarbyhöjden och Björkhagen Remiss från stadsbyggnadsnämnden, dnr 2012-10147 Dnr 2013-2135

§16 Resa till Fortaleza Dnr 2014-10437

§17 Naturvårdsverkets förslag till ändringar i förordningen om producentansvar för däck Remiss från kommunstyrelsen, dnr 902/2014 Dnr 2014-9851

§18 Remiss av förslag till revidering av flera av EU:s avfallsdirektiv Remiss från kommunstyrelsen med dnr 001038/2014 av Remiss från Miljödepartementet Dnr 2014-10880

§19 Remiss av förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller Remiss från kommunstyrelsen med dnr 000970/2014 Dnr 2014-10867