Din position: Hem > Stockholms stad > Miljö- och hälsoskyddsnämnden > Sammanträde 2015-02-17

Sammanträde 2015-02-17

Datum
Klockan
17:00
Plats

2 Val av justerare och tid för justering

3 Anmälan av föregående protokoll

4 Anmälan av inkomna skrivelser till miljö- och hälsoskyddsnämnden

5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

6 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

8 Nominering av ledamöter till styrelsen för FAH, Kommunerna och miljön

9 Årsrapport Bassängbad 2014

10 Riktad kontroll 2014: Information och hantering av allergener på restaurang En rapport från miljöförvaltningen

11 Remiss av Gångplan för Stockholm Remiss från trafikkontoret, dnr T2014-00917

12 Tillsynsrapport - Exploateringsprojekt 2014 Redovisning av miljöförvaltningens rapport

13 Tillsynsrapport Hamn och sjöfart 2014 Redovisning av miljöförvaltningens rapport

14 Yttrande över projektrapport nr 11/2014, Systematiskt miljöarbete - Miljöeffektiva transporter Remiss från stadsrevisionen, dnr 3.1.3-164/20

15 Kemikalier i varor, fokus möbler och inredning-tillsyn över detaljhandeln

16 Yttrande till remissen Tillsynsansvar över förorenade områden Remiss från kommunstyrelsen, dnr KS 0011811/2014

17 Tillsynsrapport PCB i byggnader 2014 Redovisning av miljöförvaltningens rapport

18 Uppföljning av stadens energieffektiviserings- och klimatarbete

19 Deltagande i EU-projekt

20 Mobila matförsäljningsställen. Utvärdering av försök och förslag till reglering Remiss från Kommunstyrelsen dnr 314-1743/2014

21 Överklagande av Mark- och miljödomstolens deldom den 17 december 2014 i mål M 3346-11

22 Rapport från Kemikaliecentrums arbete 2014

23 Tvist om bullerisoleringsåtgärder för fastigheten Lysningsvisiten 10, Rotbacken 11

24 Förlängning av tunnelbanan från Kungsträdgården till Nacka C. Remiss från förvaltningen för utbyggd tunnelbana, Stockholms läns landsting Svar på remiss från kommunstyrelsen

25 Förlängning av tunnelbanan från Kungsträdgården till Gullmarsplan och söderort. Remiss från förvaltningen för utbyggd tunnelbana, Stockholms läns landsting Svar på remiss från kommunstyrelsen

§2 Val av justerare och tid för justering

§3 Anmälan av föregående protokoll

§4 Anmälan av inkomna skrivelser till miljö- och hälsoskyddsnämnden

§5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

§6 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§8 Nominering av ledamöter till styrelsen för FAH, Kommunerna och miljön, Dnr 2015-1222

§9 Årsrapport Bassängbad 2014, Dnr 2015-1480

§10 Riktad kontroll 2014: Information och hantering av allergener på restaurang En rapport från miljöförvaltningen, Dnr 2015-1725

§11 Remiss av Gångplan för Stockholm Remiss från trafikkontoret dnr T2014-00917, Dnr 2014-17162

§12 Tillsynsrapport - Exploateringsprojekt 2014 Redovisning av miljöförvaltningens rapport, Dnr 2015-810

§13 Tillsynsrapport Hamn och sjöfart 2014 Redovisning av miljöförvaltningens rapport, Dnr 2015-1031

§14 Yttrande över projektrapport nr 11/2014, Systematiskt miljöarbete ­ Miljöeffektiva transporter Remiss från stadsrevisionen, dnr 3.1.3-164/2014, Dnr 2014-017748

§15 Kemikalier i varor, fokus möbler och inredning-tillsyn över detaljhandeln, Dnr 2015-1175

§16 Yttrande till remissen Tillsynsansvar över förorenade områden Remiss från kommunstyrelsen, dnr KS 0011811/2014, Dnr 2015-255

§17 Tillsynsrapport PCB i byggnader 2014 Redovisning av miljöförvaltningens rapport, Dnr 2015-1075

§18 Uppföljning av stadens energieffektiviserings- och klimatarbete, Dnr 2014-1056

§19 Deltagande i EU-projekt, Dnr 2015-790

§20 Mobila matförsäljningsställen. Utvärdering av försök och förslag till reglering Remiss från kommunstyrelsen, dnr 314-1743/2014, Dnr 2014-18091

§21 Överklagande av Mark- och miljödomstolens deldom den 17 december 2014 i mål M 3346-11, Dnr 2011-018905

§22 Rapport från Kemikaliecentrums arbete 2014, Dnr 2015-1374

§23 Tvist om bullerisoleringsåtgärder för fastigheten Lysningsvisiten 10, Rotbacken 11, Dnr 2015-612

§24 Förlängning av tunnelbanan från Kungsträdgården till Nacka C. Remiss från förvaltningen för utbyggd tunnelbana, Stockholms läns landsting Svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr 2015-01295

§25 Förlängning av tunnelbanan från Kungsträdgården till Gullmarsplan och söderort. Remiss från förvaltningen för utbyggd tunnelbana, Stockholms läns landsting Svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr 2015-01297-30

§26 Förvaltningschefens information