Din position: Hem > Stockholms stad > Östermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2013-11-25

Sammanträde 2013-11-25

Datum
Klockan
18:00
Plats
Östermalmsskolans aula, Banérgatan 38-40

Frågestunden för allmänheten inleds kl. 18:00 med information av Cecilia Sjölund från Mica Läs mer...sa om nytt äldreboende i Norra Djurgårdsstaden.

1 Val av justerare och dag för justering

Val av protokollsjusterare, tid för och anmälan av protokollsjustering samt upprop och närvaroregistrering

Beslutsärenden

2 Stadsdelsnämndens sammanträdestider 2014

3 Förlängning av entreprenadavtal för drift av Rio vård- och omsorgsboende

Dnr 2011-847-2.2.2. (Omedelbar justering)

5 Uppföljning av VH-assistans 2013 och förslag på förlängning av avtal

6 Uppföljning av entreprenaden AB Amygdalus - Gärdets gruppbostäder och Karlaplans dagliga verksamhet

7 Ny förskola i kvarteret Stettin i stadsdelen Ladugårdsgärde

Remissärenden

9 Yttrande avseende alkoholserveringstillstånd för Östermalms Pizzeria AB

Remiss från socialförvaltningen, tillståndsenheten
Dnr 2013-536-1.5.2.

10 Yttrande avseende alkoholserveringstillstånd för Koluman Invest AB

Remiss från socialförvaltningen, tillståndsenheten
Dnr 2013-541-1.5.2.

11 Förslag till reviderade riktlinjer för bistånd enligt SoL och insatser enligt LSS till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2013-475-1.5.1. (Omedelbar justering)

12 Förslag till detaljplan för Sidensvansen 6

Remiss från stadsbyggnadskontoret
Dnr 2013-576-1.5.3. (Omedelbar justering)

13 Nybyggnad av vård- och omsorgsboende i kv. Hjorthagen 1:3 Norra Djurgårdsstaden (Brofästet) - lägesrapport 2

14 Tillägg till detaljplan för del av Kattrumpstullen 1 i stadsdelen Norra Djurgårdsstaden

Dnr 2013-593-1.5.3. (Omedelbar justering)

Anmälningsärenden

15 Månadsrapport oktober 2013

16 Protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

a) Protokoll 2013-10-14
b) Protokoll 2013-11-11
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Protokoll från stadsdelsnämndens råd för funktionshinderfrågor

18 Anmälan av promemoria 2013-11-25 med förteckning av inkomna brev, medborgarförslag, skrivelser, protokollsutdrag m.m. till Östermalms stadsdelsnämnd

19 Information från stadsdelsdirektören

Slutet sammanträde

21 Upphandling av hemtjänstinsatser under nattetid och larmutryckning dygnet runt

Dnr 2013-041-2.2.2. (Omedelbar justering)

22 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (140 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Stadsdelsnämndens sammanträdestider 2014

§3 Förlängning av entreprenadavtal för drift av Rio vård- och omsorgsboende

§5 Uppföljning av VH-assistans 2013 och förslag på förlängning av avtal

§6 Uppföljning av entreprenaden AB Amygdalus – Gärdets gruppbostäder och Karlaplans dagliga verksamhet

§9 Yttrande avseende alkoholserveringstillstånd för Östermalms Pizzeria AB

§10 Yttrande avseende alkoholserveringstillstånd för Koluman Invest AB

§11 Reviderade riktlinjer för bistånd enligt SoL och insatser enligt LSS till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning

§12 Förslag till detaljplan för Sidensvansen 6

§13 Nybyggnad av vård- och omsorgsboende i kv. Hjorthagen 1:3 Norra Djurgårdsstaden (Brofästet) – lägesrapport 2

§14 Tillägg till detaljplan för del av Kattrumpstullen 1 i stadsdelen Norra Djurgårdsstaden

§16 Protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

§17 Protokoll från stadsdelsnämndens råd för funktionshinderfrågor

§18 Anmälan av promemoria 2013-11-25 med för­teck­ning av inkomna brev, medborgarförslag, skri­velser, protokollsutdrag m.m. till Östermalms stads­delsnämnd

§19 Information från stadsdelsdirektören

§21 Upphandling av hemtjänstinsatser under nattetid och larmutryckning dygnet runt

§22 Anmälan av sociala delegationens protokoll