Din position: Hem > Stockholms stad > Östermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2015-01-29

Sammanträde 2015-01-29

Datum
Klockan
18:00
Plats
Östermalmsskolans aula, Banérgatan 38-40

Frågestunden till allmänheten inleds med information från förvaltningen om nämndens verksa Läs mer...mhetsplan år 2015.

1 Val av justerare och dag för justering

Val av protokollsjusterare, tid för och anmälan av protokollsjustering, fastställande av dagordning samt upprop och närvaroregistrering.

3 Ändring av tidplan för Östermalms stadsdelsnämnds sammanträden år 2015

4 Ändring i sociala delegationens instruktion

5 Fyllnadsnominering till nämndens funktionshinderråd

6 Delegation avseende hantering av avgifter för barn i förskoleverksamhet

Dnr 2014-765-1.1. (Omedelbar justering)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Redovisning av verksamhet med personligt ombud år 2014

8 Yttrande till Förvaltningsrätten i Stockholm - laglighetsprövning enligt kommunallagen

Dnr 2015-007-1.4. (Omedelbar justering)

9 Ellen Keys park - godkännande av program och genomförande

Remissärenden

10 Yttrande avseende alkoholserveringstillstånd - Häståkeriet C:W

Dnr 2014-732-1.5.2. (Omedelbar justering)

11 Yttrande avseende alkoholserveringstillstånd - Svarta pärlan handelsbolag

Dnr 2014-738-1.5.2. (Omedelbar justering)

12 Förändrad organisation för centralt verksamhetsstöd för Paraplysystemet

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2014-719-1.5.1. ( Omedelbar justering )

13 Detaljplan för Tegeludden 13 i stadsdelen Ladugårdsgärdet

Remiss från stadsbyggnadskontoret
Dnr 2014-757-1.5.3. ( Omedelbar justering )

Anmälningsärenden

14 Protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

15 Protokoll från stadsdelsnämndens råd för funktionshinderfrågor

16 Anmälan av tjänstemannabeslut enligt delegationsordningen

17 Anmälan av promemoria 2015-01-29 med förteckning av inkomna brev, medborgarförslag, skrivelser m.m.

18 Äldre med psykisk funktionsnedsättning

Projektrapport nr 14/2014 från stadsrevisionen
Dnr 2014-754-1.6.

19 Information av stadsdelsdirektören

Slutet sammanträde, Anmälningsärende

21 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Protokoll 2014-11-06 och 2014-11-27
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (257 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

§3 Ändring av tidplan för Östermalms stadsdelsnämnds sammanträden år 2015

§4 Ändring i sociala delegationens instruktion

§5 Fyllnadsnominering till nämndens funktionshinderråd

§6 Delegation avseende hantering av avgifter för barn i förskoleverksamhet

§7 Redovisning av verksamhet med personligt ombud år 2014

§8 Yttrande till Förvaltningsrätten i Stockholm - laglighetsprövning enligt kommunallagen

§9 Ellen Keys park - godkännande av program och genomförande

§10 Yttrande avseende alkoholserveringstillstånd - Häståkeriet C:W

§11 Yttrande avseende alkoholserveringstillstånd - Svarta pärlan handelsbolag

§12 Förändrad organisation för centralt verksamhetsstöd för Paraplysystemet

§13 Detaljplan för Tegeludden 13 i stadsdelen Ladugårdsgärdet

§14 Protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

§15 Protokoll från stadsdelsnämndens råd för funktionshinderfrågor

§16 Anmälan av tjänstemannabeslut enligt delegationsordningen

§17 Anmälan av promemoria 2015-01-29 med förteckning av inkomna brev, medborgarförslag, skrivelser m.m.

§18 Äldre med psykisk funktionsnedsättning

§19 Information av stadsdelsdirektören

§21 Anmälan av sociala delegationens protokoll