Din position: Hem > Stockholms stad > Skärholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2017-05-18

Sammanträde 2017-05-18

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgakontoret, Bodholmsplan 2

Stadsdelsnämnden börjar sammanträdet klockan 17.00 med att behandla ärenden som är sekrete Läs mer...ssbelagda. Ärenden och protokoll finns förvarat på stadsdelsförvaltningen.
Efter genomgång av sekretessärenden ajourneras sammanträdet.
Klockan 18.00 välkomnas allmänhet och tjänstemän till allmänhetens frågestund på medborgarkontoret.
Efter frågestunden fortsätter sammanträdet enligt nedan följande föredragningslista.

1 Genomgång av närvarande ledamöter samt val av protokollsjusterare och datum för justering

2 Godkännande av dagordningen

3 Anmälan av rättelse av sammanträdesprotokoll 4/2017-03-30, § 14-§ 44

4 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 5/2017-04-27, § 12-§ 40

Medborgarförslag

5 Kommunala ordningsvakter till Skärholmens stadsdel, dnr 1.2.4./394-2017

6 Bättre belysning på Örnsätrabacken 122 i Sätra, dnr 1.2.4./395-2017

7 Bygg en permanent utställning om stadsdelen Skärholmens historia, dnr 1.2.4./396-2017

8 Muralmålning av tunnel i Sätra, dnr 1.2.4./397-2017

9 Bygg en crossbana i Skärholmen, dnr 1.2.4./398-2017

Svar på medborgarförslag

10 Sätt upp pumpstationer för cyklar i Skärholmen, dnr 1.2.4./811-2016

11 Minska mopedåkning på parkvägar i Sätra, dnr 1.2.4./1194-2016

12 Stadstoalett i Sätradalsparken, dnr 1.2.4./1197-2016

13 Rutschkanor i Kulans parklek, dnr 1.2.4./1198-2016

14 Tryggare i Sätra centrum, dnr 1.2.4./1199-2016

15 Upprustning av plaskdammen i Sätradalsparken, dnr 1.2.4./1203-2016

17 Tillägg till delegationsordningen för Skärholmens stadsdelsnämnd, dnr 1.1./588-2016

Anmälningsärenden

18 Angående utredning vinter-OS och Paralympics 2026, dnr 1.5.1./115-2017

19 Ansökan om tillstånd för sjökabelförläggning mellan Ängbybadet och Sätravik i Mälaren, dnr 1.5.3./353-2017

20 Detaljplan för område vid Sätra gård, dnr 1.5.3./1033-2016

21 Vinterupplagan av Mitt 127-festivalen, dnr 1.2.5./1107-2016

22 Ansökan om att ta del av uppgifter för forskningsändamål, dnr 6./229-2017

23 Vidaredelegation av beslutanderätt, miljöbesiktning av entreprenader och fordon 2017, Dnr 2.2.2./332-2017

24 Beslut från IVO: ansökan om tillstånd att bedriva stödboende, dnr 6./374-2017

25 Beslut om verksamhetsbidrag, PRO Skärholmen-Vårberg, dnr 5./179-2017

26 Beslut om verksamhetsbidrag, SPF Seniorerna Skärholmen, dnr 5./291-2017

27 Beslut om verksamhetsbidrag, PRO Bredäng-Sätra, dnr 5./326-2017

28 Beslut om verksamhetsbidrag, Stockholms läns dövas pensionärsförening, dnr 5./327-2017

Protokoll

29:a Protokoll från Förvaltningsgruppen 2017-04-27

29:b Protokoll från Gruppledarmöte 2017-04-27

29:c Protokoll från Pensionärsrådet 2017-05-11

29:d Protokoll från Rådet för funktionshinderfrågor 2017-05-12

30 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm.

Handlingarna i pärmen utsänds inte utan finns att läsa i en pärm vid postfacken på plan 8.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

31 Balanslista uppdrag SDN 6/2017-05-18, dnr 1.2.1./001-2017

§10 Genomgång av närvarande ledamöter samt val av protokollsjusterare och datum för justering

§11 Godkännande av dagordning

§12 Anmälan av rättelse av sammanträdesprotokoll 4/2017-03-30, § 14- § 44

§13 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 5/2017-04-27, § 12 - § 40

§14 Kommunala ordningsvakter till Skärholmens stadsdel - medborgarförslag

§15 Bättre belysning på Örnsätrabacken 122 i Sätra - medborgarförslag

§16 Bygg en permanent utställning om stadsdelen Skärholmens historia - medborgarförslag

§17 Muralmålning av tunnel i Sätra - medborgarförslag

§18 Bygg en crossbana i Skärholmen - medborgarförslag

§19 Sätt upp pumpstationer för cyklar i Skärholmen - medborgarförslag

§20 Minska mopedåkning på parkvägar i Sätra - medborgarförslag

§21 Stadstoalett i Sätradalsparken - medborgarförslag

§22 Rutschkanor i Kulans parklek - medborgarförslag

§23 Tryggare i Sätra centrum - medborgarförslag

§24 Upprustning av plaskdammen i Sätradalsparken - medborgarförslag

§26 Tillägg till delegationsordningen för Skärholmens stadsdelsnämnd

§28 Ansökan om tillstånd för sjökabelförläggning mellan Ängbybadet och Sätravik i Mälaren

§29 Detaljplan för område vid Sätra gård

§30 Vinterupplagan av Mitt 127-festivalen

§31 Ansökan om att ta del av uppgifter för forskningsändamål

§32 Vidaredelegation av beslutanderätt, miljöbesiktning av entreprenader och fordon

§33 Beslut från IVO: ansökan om att bedriva stödboende

§34 Beslut om verksamhetsbidrag, PRO Skärholmen - Vårberg

§35 Beslut om verksamhetsbidrag, SPF Seniorerna Skärholmen

§36 Beslut om verksamhetsbidrag, PRO Bredäng-Sätra

§37 Beslut om verksamhetsbidrag, Stockholms läns dövas pensionärsförening

§39 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm

§40 Balanslista uppdrag SDN 6/2017-05-18