Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden > Sammanträde 2016-10-25

Sammanträde 2016-10-25

Datum
Klockan
Plats

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

3 Förvaltningen informerar

Fredrik Jurdell, biträdande stadsdirektör besöker nämnden för att informera om stadens arbete med nyanlända flyktingar

4 Nämndens frågor till förvaltningen

Remisser och yttranden

5 Internationell strategi för Stockholms stad. Svar på remiss från kommunstyrelsen

6 Färre i häkte och minskad isolering (SOU 2016:52). Svar på remiss från kommunstyrelsen

Dnr 1.7.1-527/2016
Omdelbar justering

7 Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län kring personer med missbruk/beroende. Svar på remiss från kommunstyrelsen

8 Ansvarsöverföring för ensamkommande barn, motion (2016:40). Svar på remiss från kommunstyrelsen

Dnr 1.7.1-624/2016
Omedelbar justering

9 Boendelösningar för kommunmottagna nyanlända. Svar på remiss från kommunstyrelsen

Dnr 1.7.1-650/2016
Omedelbar justering

10 Betänkande SOU 2016:44 Kraftsamling mot antiziganism. Svar på remiss från kommunstyrelsen

Övriga beslutsärenden

11 Månadsrapport för september 2017

12 Socialnämndens sammanträdestider år 2017

13 Förslag om övergång till digitalt utskick av socialnämndens och organisations- och föreningsutskottets möteshandlingar

14 Rapportering av ej verkställda beslut enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt Socialtjänstlagen (SoL) för kvartal 2, 2016

15 Projekt Vinternatt 2017 - ansökningar om bidrag från Convictus, Filadelfiaförsamlingen, Frälsningsarmén, samt Ny Gemenskap

16 Dagverksamheter för utsatta EU-medborgare 2017 - ansökningar om bidrag från Frälsningsarmén, Ny Gemenskap, samt Stockholms stadsmission

Anmälningsärenden

17 a) Anmälan av protokolljustering, b) Anmälan av funktionshinderrådets protokoll, c) Anmälan av delegationsprotokoll, d) Inkomna handlingar, e) Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

Övriga frågor

18 Övriga frågor

Sekretessärende

19 Upphandling av HVB-platser för ensamkommande barn och unga som söker asyl

Dnr 2.11.2-194/2016
Omedelbar justering

Tilläggsärende

20 Komplettering av socialnämndens delegationsförteckning

21 Förslag till fördelning av statsbidrag 2017 från Folkhälsomyndigheten för insatser mot hiv/STI-infektion

Dnr 8.1.2-497/2016
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

§3 Förvaltningsinformation

§4 Nämndens frågor till förvaltningen

§5 Internationell strategi för Stockholms stad Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 1.7.1-379/2016

§6 Färre i häkte och minskad isolering (SOU 2016:52) Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 1.7.1-527/2016

§7 Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län kring personer med missbruk/beroende Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 1.7.1-595/2016

§8 Ansvarsöverföring för ensamkommande barn, motion (2016:40) Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 1.7.1-624/2016

§9 Boendelösningar för kommunmottagna nyanlända Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 1.7.1-650/2016

§10 Betänkande SOU 2016:44 Kraftsamling mot antiziganism Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 1.7.1-632/2016

§11 Månadsrapport för september 2017 Dnr 1.3.1-812/2015

§12 Socialnämndens sammanträdestider år 2017 Dnr 1.2.1-618/2016

§13 Förslag om övergång till digitalt utskick av socialnämndens och organisations- och föreningsutskottets möteshandlingar Dnr 1.2.1-619/2016

§14 Rapportering av ej verkställda beslut enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt Socialtjänstlagen (SoL) för kvartal 2, 2016 Dnr 3.1.2-489/2016

§15 Projekt Vinternatt 2017 ­ ansökningar om bidrag från Convictus, Filadelfiaförsamlingen, Frälsningsarmén, samt Ny Gemenskap Dnr 8.1.1-596/2016

§16 Dagverksamheter för utsatta EU-medborgare 2017 ­ ansökningar om bidrag från Frälsningsarmén, Ny Gemenskap, samt Stockholms stadsmission Dnr 8.1.1-588/2016

§17 Socialnämnden lägger följande ärenden till handlingarna.

§19 Upphandling av HVB-platser för ensamkommande barn och unga som söker asyl Dnr 2.11.2-194/2016

§20 Komplettering av socialnämndens delegationsförteckning Dnr 1.2.2-658/2016

§21 Förslag till fördelning av statsbidrag 2017 från Folkhälsomyndigheten för insatser mot hiv/STI-infektion. Dnr 8.1.2-438/2016