Din position: Hem > Stockholms stad > Spånga-Tensta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2016-09-22

Sammanträde 2016-09-22

Datum
Klockan
18:00
Plats
Spånga Folkan, Spångavägen353

Öppet forum
Sammanträdet inleds kl. 18.00 med öppet forum och information från förvaltnin Läs mer...gen om sommarjobben och sommaraktiviteter i Spånga-Tensta.

Därefter är alla välkomna att ställa frågor till stadsdelsnämndens politiker.
Hörselslinga finns i lokalen.

Tidigast klockan 18.30 börjar det formella stadsdelsnämndsammanträdet.
1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och dag för justering.

3 Avveckling av platser vid Tensta servicehus

Dnr 1.1-573/2016
Förslag till beslut Omedelbar justering

1. Stadsdelsnämnden beslutar att avveckla 48 lägenheter i Tensta servicehus och 7 lägenheter i vård- och omsorgsboende senast under vintern 2016 och rekommenderar kommunstyrelsens ekonomiutskott att godkänna beslutet.
2. Stadsdelsnämnden beslutar att avveckla restaurangen i Tensta servicehus.
3. Omedelbar justering.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

4 Svar på remiss om remiss av ett starkt straffrättsligt skydd mot köp av sexuell tjänst och utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling m.m.

Dnr 1.5.1-504/2016
Förslag till beslut Omedelbar justering

1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen till kommunstyrelsen.
2. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering.

5 Svar på remiss om insatser för att underlätta övergången mellan för- och grundskola

Dnr 1.5.1-322/2016 Förslag till beslut Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen till kommunstyrelsen.

6 Svar på remiss om motion om en sponsringspolicy för stadens idrottsanläggningar

Dnr 1.5.1-329/2016 Förslag till beslut Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen till kommunstyrelsen

7 Svar på remiss om Motion om Strategi för Fossilbränslefritt Stockholm 2040

Dnr 1.5.1-409/2016
Förslag till beslut Omedelbar justering

1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen till kommunstyrelsen.
2. Paragrafen justeras omedelbart

8 Svar på remiss om strategi och riktlinjer för hantering av fordon för kommunkoncernen Stockholm Stad

Dnr 1.5.1-479/2016 Förslag till beslut Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen till kommunstyrelsen

9 Svar på remiss om strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad

Dnr 1.5.1-443/2016
Förslag till beslut Omedelbar justering

1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen till kommunstyrelsen.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

10 Svar på remiss om reviderade riktlinjer för medföljare vid semesterresa

Dnr 1.5.1-442/2016
Förslag till beslut Omedelbar justering

1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen till kommunstyrelsen.
2. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering.

11 Svar på remiss om motion om minskning av de höga sjuktalen inom stadens verksamheter.

Dnr 1.5.1-351/2016 Förslag till beslut Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen till kommunstyrelsen.

12 Svar på remiss om vägledning för skyltar och ljus

Dnr 1.5.1-483/2016
Förslag till beslut Omedelbar justering

1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen till kommunstyrelsen.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

13 Svar på remiss om motion om fruktlunder i staden

Dnr 1.5.1-408/2016 Förslag till beslut Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen till kommunstyrelsen.

14 Svar på remiss om motion om att demokratisäkra föreningsstödet

Dnr 1.5.1-380/2016 Förslag till beslut Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen till kommunstyrelsen.

15 Svar på remiss om motion om demokratitorg

Dnr 1.5.1-407/2016 Förslag till beslut Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen till kommunstyrelsen.

16 Svar på remiss om serveringstillstånd för restaurang Sigismund

Dnr 1.5.2-532/2016
Förslag till beslut Omedelbar justering

1. Stadsdelsnämnden tillstyrker ansökan om serveringstillstånd till restaurang Sigismund som remissvar till Tillståndsenheten på socialförvaltningen
2. Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Medborgarbudget

Dnr 1.1-456/2016 Förslag till beslut Stadsdelsnämnden godkänner att genomföra en medborgarbudget under 2016/2017 som ett pilotprojekt.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Skrivelse angående inrättande av busslinje Hjulsta- Barkarbystaden.

Dnr 1.2.5-577/2016
Förslag till beslut Stadsdelsnämnden överlämnar skrivelse till Trafiknämnden.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Förskoleundersökning 2016

Dnr 1.6-327/2016 Förslag till beslut Stadsdelsnämnden godkänner redovisningen av förskoleundersökningen 2016 avseende stadsdelens förskolor.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Svar på Skolinspektionens beslut, dnr 43-2015:10076 efter tillsyn i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd, Stockholms kommun

21 Svar på skrivelse om att säkerställa att inte organisationer och föreningar kopplade till extremism får bidrag

Dnr 1.6-469/2016 Förslag till beslut Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.

22 Svar på skrivelse om åldringsbrott

23 Anmälan av medborgarförslag om bidrag till Spånga medborgarhusförening

Dnr 1.2.4-494/2016 Förslag till beslut Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att bereda inkommet medborgarförslag om bidrag till Spånga medborgarhusförening.

24 Anmälan av protokoll från näringslivsrådet

Dnr 1.1-011/2016 Förslag till beslut Stadsdelsnämnden lägger protokoll från den 8 juni 2016 till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

25 Anmälan av inkomna och upprättade handlingar under augusti 2016

(Handlingar finns i pärm vid sammanträdet) Förslag till beslut Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

27 Information, nämndens och förvaltningens frågor

§1 Val av justerare och dag för justering

§3 Avveckling av platser vid Tensta servicehus

§4 Svar på remiss om remiss av ett starkt straffrättsligt skydd mot köp av sexuell tjänst och utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling m.m.

§7 Svar på remiss om Motion om Strategi för Fossilbränslefritt Stockholm 2040

§8 Svar på remiss om strategi och riktlinjer för hantering av fordon för kommunkoncernen Stockholm Stad

§9 Svar på remiss om strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad

§16 Svar på remiss om serveringstillstånd för restaurang Sigismund

§18 Skrivelse angående inrättande av busslinje Hjulsta- Barkarbystaden.

§19 Förskoleundersökning 2016

§21 Svar på skrivelse om att säkerställa att inte organisationer och föreningar kopplade till extremism får bidrag

§23 Anmälan av medborgarförslag om bidrag till Spånga medborgarhusförening

§24 Anmälan av protokoll från näringslivsrådet

§25 Anmälan av inkomna och upprättade handlingar under augusti 2016

§26 Kurser och konferenser

§27 Information, nämndens och förvaltningens frågor

§28 Skrivelse anmäldes av Ole-Jörgen Persson (M) och Dennis Wedin (M)